Artiklar om Mellanöstern och Nordafrika

Journalistik ett brott i Bahrain

  2016/02/19

Den amerikanske journalisten Anna Therese Day med kollegor arresterades och deporterades från Bahrain -- där man nyligen firade femårsjubileet för regimkritiska protester -- för att de är journalister.

Arabvärlden: Den svåra situationen för syriska flyktingar flickor

  2015/06/18

As the Syrian Revolution continues, its consequences continue to affect refugees who have fled the violence in the country, especially women. Syrian refugee girls in Jordan, Libya, Turkey and Lebanon are subject to the pressures of forced marriages from Syrian or other Arab nationals under the pretext of protecting their virtue.