Artiklar om Mellanöstern och Nordafrika

Läs det här inlägget

Journalistik ett brott i Bahrain

2016/02/19

Den amerikanske journalisten Anna Therese Day med kollegor arresterades och deporterades från Bahrain -- där man nyligen firade femårsjubileet för regimkritiska protester -- för att de är journalister.

Läs det här inlägget

Arabvärlden: Den svåra situationen för syriska flyktingar flickor

2015/06/18

As the Syrian Revolution continues, its consequences continue to affect refugees who have fled the violence in the country, especially women. Syrian refugee girls in Jordan, Libya, Turkey and Lebanon are subject to the pressures of forced marriages from Syrian or other Arab nationals under the pretext of protecting their virtue.