Intresseanmälan för översättare

Tack för ditt intresse för Lingua-projektet!

Global Voices Lingua-projekt förstärker våra artiklars räckvidd med hjälp av volontäröversättare som översätter dem till ca 30 olika språk.

Vi välkomnar även översättare som kan översätta till engelska, eller som kan hjälpa till med att skriva nya artiklar. Om du inte är översättare så kan det finnas andra sätt att hjälpa till på!

Över 500 volontärer över hela världen arbetar med oss. För att gå med så behöver du bara fylla i det här formuläret. En redaktör tar då kontakt med dig.