Medan raketerna regnar ner över Gaza ser Facebook genom fingrarna med hatfyllt tal mot palestinier

Banner of Lehaselmehabel Facebook page.

Omslags- respektive profilsbilden på Lehaselmehabels Facebooksida.

Skriven av Dalia Othman. Ellery Roberts Biddle, Jillian C. York och Ivan Sigal bidrog till rapporteringen.

[Samtliga länkar leder till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.]

Efter att tre israeliska tonåringar, som senare dödades, först rapporterades som saknade, dök en sida benämnd “Until our boys are returned – we will kill a terrorist every hour” [ung. “Till dess vi återfår våra pojkar dödar vi en terrorist i timmen”] upp på Facebook. Sidan har varit aktiv i över tre veckor och innehåller en mängd inlägg på hebreiska som uppmanar till våld mot palestinier och araber. Trots att en mängd formella anmälningar lämnats in av Facebookanvändare har sidan inte tagits bort. Global Voices har pratat med Facebook, som säger att de håller på att granska sidan.

Kidnappingarna under juni månad i år blev upptakten till en massiv, israelisk militäroperation på Västbanken och i Gaza, en operation som ledde till arresteringen av hundratals och dödandet av dussintals palestinier, inklusive 16 år gamla Mohammed Abu Khdeir, som brändes till döds. Den senaste tiden har konflikten eskalerat ytterligare, med den enorma militärkampanjen “Operation Defensive Edge” [ung. “operation försvarande egg”], riktad mot Gaza. Hittills har 90 palestinier, många av dem kvinnor och barn, dödats. Hamas, den grupp som kontrollerat remsan sedan år 2007, har skickat hundratals missiler från Gaza in i Israel. Den 9 juli rapporterade israeliska tjänstemän att inga israeler dödats som följd.

Samtal inom sociala medier har speglat de snabbt ökade spänningarna. I Om-delen av Facebooksidan “Until our boys are returned – we will kill a terrorist every hour” står det:

We must use a strong hand to fight violent and life-threatening terror. The weakness shown by the Israeli Government, which released thousands of murderers has only increased their drive and led to the kidnapping of the teens. The only way to bring the teens back is to instill fear in our enemies and make them understand that they will suffer. We support executing a terrorist every hour until the teens are released.

Vi måste använda en stark hand för att bekämpa våld och livshotande terror. Den svaghet som visas av den israeliska regeringen, som släppt tusentals mördare fria, har enbart ökat dessas drivkraft och lett till kidnappningen av tonåringarna. Det enda sätt vi kan få tillbaka tonåringarna på är att ingjuta skräck i våra fiender och få dem att inse att de kommer att få lida. Vi stödjer avrättningen av en terrorist i timmen till dess tonåringarna släppts fria.

Ibland en del israeler används ordet “terrorist” som synonymt med “palestinier”. För personer som känner till lokal terminologi är det svårt att betrakta uttalandet som något annat än en uppmuntran till avrättningen av alla palestinier. Ett inlägg på sidan uppmanar läsarna att “döda dem medan de fortfarande är i sin mors mage”. Våldsfokuserat språk dominerar sidan och det är tydligt att inläggen hänvisar till araber, i synnerhet palestinier. För de som inte förstår hebreiska räcker det med en maskinöversättning för att avslöja Facebooksidans explosiva natur.

blurred.Comment about death to arabs

“Död till araberna, arab arab död. Bränn Gaza och arabiska städer inklusive Umm Al Fahm och Sakhnin byar tayibe slott i Negev och Galiléen, med Koranen som Muhammad brände tåget” [Obs! Svensk översättning från engelsk maskinöversättning.] Denna kommentar rapporterades till Facebook, men fanns fortfarande kvar den 9 juli.

blurred.Comment calling for price tag

“Enbart prislapp som innebär eliminering av dussintals araber, kan avskräcka terroristerna! Koppla bort makten! Deportera! Judar börja vakna! Ungdomar rövades bort och vi sitter tysta!!” [Obs! Svensk översättning från engelsk maskinöversättning.] Denna kommentar rapporterades till Facebook, men fanns fortfarande kvar den 9 juli.

Den närmast ovanstående kommentaren anmäldes till Facebook men bedömdes inte utgöra ett brott mot Facebooks gemenskapsregler. Kommentaren uppmanar både till “prislapps”-handlingar (en typ av hatbrott som definierades som terroristhandling av USA:s utrikesministerium år 2013) samt deportering av palestinier, en tydlig attack mot en folkgrupp och en uppmaning till våld.

Begår sidan en öveträdelse av Facebooks gemenskapsregler?
Den första delen av Facebooks gemenskapsregler lyder:

Safety is Facebook's top priority. We remove content and may escalate to law enforcement when we perceive a genuine risk of physical harm, or a direct threat to public safety. You may not credibly threaten others, or organize acts of real-world violence.

Säkerhet är Facebooks främsta prioritet. Vi tar bort innehåll och kan vidta rättsliga åtgärder om vi uppfattar att det finns en allvarlig risk för fysisk skada eller ett direkt hot mot allmänheten. Det ligger inte alltid allvar bakom hotelser om att skada andra eller organisera våldsbrott i verkligheten.

Ett avsnitt längre ner om hatfyllt innehåll är också relevant för sidan i fråga:

Facebook does not permit hate speech….we do not permit individuals or groups to attack others based on their race, ethnicity, national origin, religion, sex, gender, sexual orientation, disability or medical condition.

Facebook tillåter inte hatiskt innehåll /—/ vi tillåter inte att enskilda personer eller grupper kränker andra personer utifrån etnicitet, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, handikapp eller sjukdom.

Efter att sidan först publicerades har bekymrade nätmedborgare (inklusive ett flertal trovärdiga källor och vänner till Global Voices) använt sig av Facebooks process för rapportering av överträdelser för att rikta företagets uppmärksamhet mot sidan och be att den tas bort. En del har gått ut på Twitter och uppmanat andra att göra samma sak. Men sidan är fortfarande uppe och aktiv tre veckor efter publicering.

Sidan är inte unik. Efter rapportering av nyheten att de tre kidnappade tonåringarna dödats, dök liknande sidor upp med explosivt rasistiskt och våldsamt språk. Dessa sidor har även dragit till sig uppmärksamhet från mer traditionella medier. Facebookanvändare försökte än en gång anmäla de sidor som uppmanade till hämndaktioner mot den palestinska befolkningen. Men Facebook svarade med liknande påståenden (se skärmdump nedan) om att sidan ifråga inte bryter mot deras gemenskapsregler.

Facebook response to abuse report , sent July 3 2014.

“Status – Sidan har inte tagits bort.
Detaljer – Tack för att du vikt tid till att anmäla något som du känner kan utgöra en överträdelse våra gemenskapsregler. Anmälningar som den du har lämnat in är en viktig del av arbetet för att se till att Facebook är en trygg och välkomnande miljö. Vi har granskat sidan du rapporterade som innehållande hatfyllt tal eller symboler och har funnit att den inte överträder våra gemenskaphetsregler.
Obs: Om du vill anmäla någonting på en sida, se till att du anmäler innehållet ifråga (t.ex. en bild), inte hela sidan. På det sättet kan din anmälan utredas mer exakt.”
Facebooks svar på en anmälan överträdelse, skickad den 3 juli, 2014.

Den tredje intifadan-sidan
År 2011 rådde en liknande situation, då en grupp unga palestinier startade en Facebook-sida som manade till en tredje intifada eller resning, som skulle grunda sig på de två historiska intifador som ägt rum med syfte att göra slut på den israeliska ockupationen av de palestinska territorierna.

Trots att syftet för gruppens administratörer var att förespråka medborgaraktioner utan våld i stöd för ett fritt och oberoende Palestina, började några av sidans medlemmar att publicera inlägg som förespråkade våld och hat mot Israel och det israeliska folket. CNN rapporterade senare att sidan tagits ner från Facebooks webbplats, efter att Facebook mottagit en begäran om detta från den israeliska regeringen.

Senare menade experter på onlinerättigheter att företaget borde ha stängt ner de konton eller sidor som tillhörde de kommentatorer som förespråkade våld, istället för hela sidan. I de sociala mediernas ekosystem spelar sådana detaljer stor roll: yttrandefriheten skyddas bättre när hatiskt tal angrips på individnivå, istället för att en hel sida eller plattform angrips. Tolkningen var att Facebook tog bort sidan i ett försök att tackla våldsamma och hatfyllda yttranden och de eventuella konsekvenser dessa kunde ha lett till i den fysiska världen. Det är oroande att nu se att Facebook inte följer samma standard vad gäller de aktuella sidorna.

Facebooks svar
I en intervju bad Global Voices Monika Bickert, Facebooks chef för global policyhantering, att förklara varför den aktuella sidan inte utgör ett brott mot gemenskapsreglerna. Hon svarade: “Vi har en klar och tydlig lista över de kategorier vi ser som hatfyllt tal, och om något inte överensstämmer med en av dessa kategorier räknar vi det inte som hatiskt tal i enlighet med vår policy.”

Bickert pratade i allmänhet om Facebooks policy, inte om det specifika fallet:

Facebook sets policies that can be implemented by a global, 24-hour staff of content reviewers. They seek to make decisions quickly and consistently[…] One of the toughest areas for Facebook is the area of hate speech. Here, Facebook is looking for characteristics that specifically target either an individual or a defined group [..] Because Pages change, unlike posts, they can be reviewed more than once. Decisions about individual pieces of content tend to be final, although can be reviewed for error.

Facebook har inrättat policyer som kan implementeras av global personal som granskar innehåll dygnet runt. De söker fatta beslut snabbt och konsekvent[…] Ett av de svåraste områdena för Facebook är hatfyllt tal. På det området letar Facebook efter tecken på att en specifik individ eller definierad grupp utpekats som måltavla [..] Eftersom sidor genomgår ständig förändring, till skillnad från enskilda inlägg, kan de komma att granskas ett flertal gånger. Beslut om enskilda innehållsdelar tenderar att vara slutgiltiga, men kan granskas i händelse av felaktiga beslut.

Facebook bör inte tjäna som en plattform för att förespråka våld emot någon
I egenskap av yttrandefrihetens försvarare vill vi inte att Facebook ska bli en hårdare kontrollerad och strängt censurerad plattform. Men vi kan inte heller bara stå som tysta åskådare medan denna och andra sidor vinner hundratals nya efterföljare varje dag. Det är inte bara fråga om hat och diskriminering riktat mot palestinier och araber, utan ett klart och tydligt hot om våld mot mänskliga individer. Samtidigt som vi är fullständigt medvetna om det komplexa och känsliga politiska sammanhanget, ber vi Facebook granska det aktuella fallet på nytt samt delta i en dialog med oss om beslutandeprocessen för denna och andra liknande Facebooksidor.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.