Världen talar… vi översätter.

Slutet av året brukar vara en tid när man bedömer värdet av vad som har gjorts under året som är på väg att ta slut. Ibland försöker man vara mycket objektiv och i andra fall kommer det subjektiva upp till ytan. Sällan är dock alla nöjda med dessa genomgångar, sammanfattningar och listor över det bästa under året.
Några medarbetare [es] på Global Voices på spanska, som under dessa tolv månader befunnit sig bakom kulisserna för att förmedla det bästa av vad Global Voices Online publicerar dagligen, såg sig genomsyrade av denna anda och beslöt sig för att uttrycka sig i korthet om vad de mest har tyckt om att översätta eller vad som mest har gjort intryck på dem av det vi såg publiceras. Och som man säger i mitt land, låt oss “skippa snacket” [es] och komma till saken:
Elisa López berättar för oss om sin favoritpost, med vilken hon avslöjar för oss ett okänt intresse:
Encontré el tema atrayente. Mi esposo y yo siempre discutimos eventos relacionados con la ciencia, y habíamos estado discutiendo este tema en particular un par de días atrás. Y cuando empezé a trabajar en la traducción, descubrí un artículo bien escrito: claro, conciso, y mostrando diferentes puntos de vista. Información interesante y buena escritura, ¡una gran combinación!
Jag gillade verkligen att översätta USA: har NASA upptäckt en beboelig planet? [en]
Jag tyckte temat verkade intressant. Min man och jag diskuterar alltid händelser kopplade till vetenskap, och vi hade diskuterat denna fråga särskilt bara ett par dagar innan. Och när jag började arbeta på översättningen, upptäckte jag en artikel som var bra skriven: tydlig, kortfattad och utifrån olika synvinklar. Intressant information och välskriven, en utmärkt kombination!
Natán Calzolari berättar hur Global Voices fick honom att känna sig som en världsmedborgare:
Al traducirlo, me conmovió la manera en que el mundo entero estaba ayudando a los egipcios a expresarse. Huegla decir, Global Voices hizo un estupendo trabajo ampliando sus voces, y fue realmente emocionante ser parte de esto.

Detta är ett av de inlägg som jag gillade översätta mest: Egypten: Internet-användare reste sig i stöd för egyptierna på deras dag av ilska [en]
När jag höll på att översätta den, blev jag rörd av hur världen höll på att hjälpa egyptierna att uttrycka sig. Det säger sig självt att Global Voices gjorde ett bra jobb som förlängde deras röster, och det var riktigt spännande att vara en del av detta.

Isabel Guerra trodde att hon visste allt, tills att hon översatte den post som hon har valt:
Realmente disfruté traducir Filipinas: Debate sobre proyecto de Ley de Divorcio, ¡porque no sabía que todavía hay un país donde no se permite el divorcio!
Jag gillade verkligen att översätta Filippinerna: Debatt om föreslagen äktenskapslag, [en] eftersom jag inte visste att det fortfarande finns ett land där skilsmässa inte är tillåtet!
Elizabeth Rivera berättar för sin del om ett inlägg som hon översatte under en mycket personlig känsla:
Para mí, Libia: De duelo por la muerte de Mohammed Nabbous fue un post muy triste y especial. Desde que empezó la revolución de Libia, seguí los informes de “Mo” y hasta vi su transmisión en vivo. Simplemente no podía creer cuando salió la noticia de su muerte en Twitter. Supe, inmediatamente, que quería traducir el post relacionado con su muerte en cuanto estuviera publicado como tributo a un hombre al que considero un héroe y un inspirador periodista ciudadano. El post le hizo justicia. Era sensible, completo y estaba bien redactado. No necesito decir que derramé algunas lágrimas mientras escribía y me sentí muy conectada -con el corazón- con el pueblo libio y su lucha.
För mig var, Libyen: I sorg över Mohammed Nabbous död [en] en mycket sorglig och speciell post. Sedan början av revolutionen i Libyen följde jag Mos rapporter och till och med såg honom i direktsändning. Jag kunde helt enkelt inte tro det när nyheten om hans död kom ut på Twitter. Jag visste omedelbart att jag ville översätta inlägget med anknytning till hans död så snart det publicerades, som en hyllning till en man som jag ser som en hjälte och en inspirerande medborgarjournalist. Inlägget gjorde honom rättvisa. Det var känsligt, fulländat och väl utformat. Jag behöver knappast säga att jag fällde några tårar medan jag skrev och jag kände mig mycket ihopkopplad – med hjärtat – med det libyska folket och deras kamp.
Catalina Restrepo nämner inlägget som fick henne att fundera över sin ställning som kvinna:
No lo traduje yo, pero me pareció formidable ver este artículo en castellano: Arabia Saudita: Condenada a 10 latigazos por conducir un automóvil.
Generalmente, acá a las mujeres (en Colombia) no les preocupa su papel en la sociedad, salvo que se trate de moda o belleza. Cuando leí esta historia, volví a descubrir que es necesario que las mujeres (en todo el mundo) reflexionen sobre la importancia de ser mujer como h0menaje a otras que no gozan de las mismas “libertades”.
Jag översatte det inte, men jag tyckte att det var fantastisk att se denna artikel på spanska: Saudiarabien: Dömd till 10 piskrapp för att ha kört bil. [en]
Här (i Colombia) bekymrar sig inte kvinnor i allmänhet om deras roll i samhället, utom i fråga om mode och skönhet. När jag läste denna historia upptäckte jag igen att det är nödvändigt att kvinnor (i hela världen) funderar över betydelsen av att vara kvinna som en hyllning till andra som inte åtnjuter samma “frihet”.
Gabriela García Calderón berättar om hur hon omedvetet drog sitt strå till stacken för spridningen av en rörelse med då ännu okända konsekvenser:
Aunque en verdad es un post publicado a fines de 2010, creo que el post más importante que he traducido es Túnez: El intento de suicidio de un desempleado provoca disturbios.
Este post nos cuenta las dificultades de Mohamed Bouazizi, de 26 años, que se prendió fuego por la desesperación de no poder ganarse la vida para él y su familia.
Esta acción, aislada e individual al comienzo, fue la chispa de lo que después fue conocido como la Primavera Árabe, una serie de acontecimientos que marcaron la pauta en todo el año. Como siempre, Global Voices estuvo ahí para informar a sus lectores sobre importantes hechos, casi mientras estaban ocurriendo.
Även om det egentligen är ett inlägg som publicerats i slutet av 2010, tror jag att det viktigaste inlägget jag har översatt är Tunisien: en arbetslös självmordsförsök orsakade kravaller. [en]
Denna post berättar om svårigheterna för Mohamed Bouazizi, 26 år, som sattes eld på sig själv i förtvivlan över inte att kunna försörja sig själv och hans familj.
Denna handling, isolerad och udda i början, var gnistan till vad som senare kallades för den arabiska våren, en serie händelser som blev mönstret för hela året. Som alltid var Global Voices på plats för att informera sina läsare om viktiga händelser, nästan under tiden de höll på att hända.
Adriana Gutierrez valde också ett inlägg med anknytning till samma händelser som i den tidigare:
Es un poco difícil escoger solamente un post memorable para mí (cada uno es especial, de una u otra manera), pero me gustó traducir Egipto: Graffiti – Por una revolución colorida y un recuerdo inmortal.
Me pareció conmovedora y creativa la manera en que los egipcios tomaron algo muy “simple” y ordinario como la pared de una calle y lo convirtieron como un lienzo para expresar su pensamientos sobre la revolución y rendir homenaje a los mártires, tomando las calles como suyas.
Det är lite svårt för mig att välja bara en minnesvärd post (var och en är speciell, på ett eller annat sätt), men jag gillade att översätta Egypten: Graffiti – för en färgstark revolution och ett odödligt minne. [en]
Jag tyckte det var gripande och kreativt det sätt som egyptierna tog något mycket enkelt och vanligt som väggen på en gata och gjorde den som en målarduk för att uttrycka sina tankar om revolutionen och hylla martyrer, och var på gatorna som om de var deras.
Indira Cornelio, liksom Catalina, påminner oss om ett inlägg med anknytning till genus:
Me gustó traducir Global: Bloggers debaten opiniones contra el nicab, porque me dejó pensando sobre la importancia de la tolerancia, pues a veces me es difícil entender cómo viven las mujeres en otros países, y las leyes y costumbres que tienen.
Jag gillade att översätta Global: Bloggare förklarar sig oeniga med anti-niqab-expertis, [en] eftersom den fick mig tänka på vikten av tolerans, eftersom jag ibland har svårt att förstå hur kvinnor lever i andra länder, och lagar och seder som de har.
Och för att avsluta räddar jag ett litet inlägg:
Siendo un fanático de los hiperenlaces, me gustan los textos que a partir de sólo dos o tres líneas pueden llevarte por nuevos y diversos textos que a veces pueden representar mucha lectura. Es como abrir un pequeño agujero de gusano en la imagen mental que uno se va generando y trasladarte a otra dimensión para luego regresar y volver a partir otra vez. Por eso, posts como Europa Central y del Este: Más sobre Václav Havel y su legado, me encantan por su riqueza concentrada.
Som ett fan av hyperlänkar, [sv] gillar jag texter som med endast två eller tre rader kan ta dig genom nya och varierande texter som ibland kan innebära mycket läsning. Det är som att öppna ett litet maskhål [sv] i den mentala bilden som man skapar och förflytta sig till en annan dimension för att sedan gå tillbaka och börja om igen. Därför älskar jag inlägg som Centraleuropa och Östeuropa: Mer om Václav Havel och hans arv, [en] för dess koncentrerade riklighet.
Vi hoppas alla i teamet Global Voices på spanska, med detta korta exempel och på det här enkla sättet, uppmuntra författare från alla hörn av världen att skriva sina artiklar, att fortsätta göra det. Att de vet att deras texter inte bara informerar, utan också ibland framkallar känslor, upptäckter och medvetenhet, hos dem som läst dem. Tack och Gott nytt 2012.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.