Egypten: Nej, revolutionen är inte kapad

Detta inlägg är del av vår specialbevakning Egypten 2011/2012.

Den 23:e och 24:e maj var världens ögon ännu en gång riktade mot Egypten då landet höll sitt första fria presidentval efter det enorma folkupproret som fällde Hosni Mubarak för ett och ett halvt år sedan.

Omkring 660 kandidater försökte bli godkända (vilket fick bloggaren Bassem Sabry att skapa en humoristisk lista [en] med de som inte ställde upp i presidentvalet). Bland kandidaterna var inte bara medlemmar av det muslimska brödraskapet och frihets- och rättvisepartiet (FJP), utan även framstående medlemmar från den förra regimen (kända som “felool” eller “rester”).

Till slut blev det tjugotre officiella kandidater varav tio tull slut blev diskvalificerade. Alltså var det totalt tretton kandidater, från “revolutionens kandidat” Khaled Ali till Mohamed Morsi, FJPs “extrahjul”, som stod den 23:e maj.

Egyptian presidential election in a nutshell. Cartoon by Carlos Latuff.

Egyptiskt presidentval i ett nötskal. Illustrerat av Carlos Latuff.

De slutgiltiga resultaten ska officiellt tillkännages den 29:e maj, men det var ett vanvettigt intresse när vallokalerna stängde. Räkningen började omedelbart efteråt och resultaten släpptes i realtid på åtskilliga TV-kanaler och genom flera livebloggar.

Rapportering och räkning

Liksom under parlamentsvalet pågick en utbredd medborgarövervakning av oegentligheter.  Rapporter [en] blev konstant upplagda [en] på flera sociala nätverk. Påståenden om oegentligheter såsom olagligt kampanjarbete åskrevs mest [en] till  FJP-kandidaten Mohamed Morsis [en]anhängare, samt före detta premiärministern Ahmed Shafik [en].

Intresset på Twitter, med hashtaggarna #EgyPresElection, #EgyElections, #EgyPresElex, var så stort att folk redan diskuterade och argumenterade när endast 2% av rösterna hade räknats.

Detta ledde till skämt om galenskapen och de sömnlösa timmarna som skulle komma:

@bassem_sabry: Breaking: Hosni Mubarak wins by 99.9% of the votes.

Senaste nytt: Hosni Mubarak vinner med 99.9% av rösterna.

@vicosalama: @bassem_sabry aahh the good old days. no stress involved 🙂

@bassem_sabry aahh de gamla goda dagarna. ingen stress involverad 🙂

Twitteranvändarna @Iyad El-Baghdadi och @GalalAmrG skapade ett samverkande dokument [en] för att hålla koll på resultaten. Jag [originalförfattaren] hjälpte till att curatera de slutgiltiga resultaten [en] genom att samla resultaten som släpptes av nyhetskanalerna Ahram Online [en] och Aswat Masriya [en].

Allteftersom resultaten trillade in visades Mohamed Morsi och Ahmed Shafik vara de kandidater som mest troligt skulle delta i majoritetsvalet den 16:e och 17:e juni. Nasseristen Hamdeen Sabahi [en] tog oväntat nog ett spektakulärt hopp:

@HaniShukrallah: URGENT URGENT: Sabbahi leaps to second place!

VIKTIGT VIKTIGT: Sabbahi tar andraplatsen!

No kidding! Free election in Egypt??? Cartoon by Carlos Latuff.

Du skämtar! Fria val i Egypten??? Illustrerat av Carlos Latuff.

Det höga antalet röster han fick har varit en av valets största överraskningar, speciellt då Alexandria [en] (vanligtvis en av muslimska brödraskapets fästen) och  Imbabadisriktet [en] i norra Kairo (traditionellt sett ett Salafi-fäste) röstade mycket på Sabahi. Senare föll han tillbaka till tredjeplatsen, där han stannade enligt sluträkningen.

Hursomhelst bojkottade många valet eftersom de tyckte att det var odemokratiskt och skulle stärka [en] militärens grepp om landet.

Många människors oro bekräftades av ett uttalande som Ahmed Shafiks talesman ska ha gjort, att “revolutionen är kapad”.

Revolutionen är inte kapad

När slutresultatet tillkännagavs på kvällen den 25:e maj så exploderade reaktionerna på Twitter:

@MohAbdElHamid: If today proved one thing it would be that our predictions are bullshit. This revolution can't be predicted.

Om idag bevisade en sak så är det att våra förutsägelser är skitsnack. Revolutionen kan inte förutsägas.

@DaliaEzzat_: Egyptians are forced to choose between two forms of fascism. For many, this won't be an easy decision. Huge consequences for both.

Egyptier tvingas att välja mellan två former av fascism. För många blir det inte ett lätt val. Enorma konsekvenser för båda.

@Gsquare86: Organization is the key!! if we learned anything from Ikhwan [the Muslim Brotherhood] is that even if they are unpopular in the streets, their machine is working!

Organisering är nyckeln!! Om vi lärde oss någonting av Ikhwan [det muslimska brödraskapet] så är det att även om de är impopulära på gatorna, så fungerar deras maskin!

@shadihamid: The Brotherhood is always obsessed about preservation of the ‘tanzim,’ or organization. In that sense, it can already claim victory.

Brödraskapet är alltid besatt av att bevara ‘tanzim’, eller organisation. Därav kan det redan hävda segern.

Många av diskussionerna fokuserade på att bojkotta majoritetsvalet:

@glcarlstrom: Seems to me turnout will be even bigger factor in #egypt runoff – imagine there will be lots of unenthusiastic voters?

För mig verkar det som att valdeltagandet blir en ännu större faktor i #egypt runoff [majoritetsvalet] – tror du att det blir många oentusiastiska väljare?

@RawahBadrawi: If there is ever a time to boycott, it's now. Voting for Morsi as a way of fulfulling the goals of the Revolution is an oxymoron.

Om det någonsin är tid för bojkott så är det nu. Att rösta på Morsi som ett sätt att fullfölja Revolutionens mål är en självmotsägelse.
Second round of Egypt election - any options? Cartoon by Carlos Latuff.

Andra omgången av valet i Egypten – några val? Illustrerat av Carlos Latuff.

Trots att vissa [en] redan har bestämt sig för att bojkotta majoritetsvalet för att det är “oetiskt och skamligt” så tror andra [en] att det är ett stort misstag då det innebär att rösterna tyst tillägnas Morsi.

Ytterligare har frågan ställts om hur stor del av Shafiks röster som bestod av väljare från Egyptens koptiska kristna minoritet. Trots att den koptiska kyrkan inte officiellt stöttade en kandidat så är många av kyrkans medlemmar oroliga [en] över möjligheten att en medlem från det muslimska brödraskapet skulle kunna bli president. Vissa tror [en] att kristna röster har knuffat Shafik till toppen, en idé som avvisas som “missledande” [en] och bestrids [en] i ett antal kommentarer [ar].

Då Aboul Fotouh, före detta medlem i muslimska brödraskapet och på fjärde plats, verkar [en] ha förnekat att han stödde Morsi [en] så har förslag spritts om de koalitioner [en] som kan komma att formas. Många har velat att den nyligen ändrade lag om politiska rättigheter [en] (“anti-felool”-lagen) ska sättas i bruk, och att Shafik ska förbjudas från att ställa upp i valet:

@Amany90: All Egyptian lawyers must unite NOW to get Shafiq out using the isolation law or the corruption charges. Get to work

Alla egyptiska advokater måste enas NU för att få ut Shafiq antingen med isoleringslagen eller korruptionsanklagelserna. Börja jobba

@mfatta7: Shafiq's presence on the candidate list is legally controversial and he can be well disqualified by a court ruling before the run off.

Shafiqs närvaro på kandidatlistan är lagligt kontroversiell och han kan mycket väl bli diskvalificerad av ett domstolsbeslut innan majoritetsvalet.

@mfatta7: The SCAF [military] holds the key to the constitutional court which holds the key to banning Shafiq from race.

The SCAF [militären] har nyckeln till författningsdomstolen som håller nyckeln till att bannlysa Shafiq från valet.

Just nu oscillerar många mellan chock och rädsla, de överväger värsta tänkbara scenario, men andra vill [en] att landet ska röra sig framåt för alla de som gav sina liv för revolutionen. Och nej, trots valets möjliga resultat, så är revolutionen inte över: procenttal visar att 75% av egyptier röstade emot en president från det muslimska brödraskapet och 60% mot att låta den gamla regimen återvända.

Detta inlägg är del av vår specialbevakning Egypten 2011/2012.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.