Arabvärlden minns den 11 september

Denna artikel ingår i vår artikelserie Globala stämmor ser tillbaka på den 11 september.

Hela världen stannade upp för att minnas de fasanfulla dåden för tio år sedan, då al-Qaida flög fyra passagerarplan in i byggnader i USA. Twitter-användare runtom i arabvärlden hedrade de 3 000 människor som dog den 11 september.

Den saudiarabiske serietecknaren Malek Nejer menar att det som hände den 11 september var ett fruktansvärt brott, oavsett vem som bär ansvaret.

عموماً، ١١ سبتمبر جريمة بشعه، سواء قام به مسلمين أو يهود أو حتى مجموعة كائنات فضائية
@Nejer: Den 11 september är ett fruktansvärt brott, vare sig det utfördes av muslimer, judar eller rymdvarelser
9-11 Tribute Lights Photowalk

9-11 Tribute in Lights, New York 2010 © Kamau Akabueze on Flickr (used with permission)

Från Dubai i Förenade arabemiraten kommer följande kommentar från AbstruseArif :

@AbstruseArif: today is one of those days that many wished didnt happen..yet it did..#screamsstillresonates #911

Idag är en av de dagar som många önskar aldrig hade inträffat.. men det inträffade verkligen..#screamsstillresonates #911

Bloggaren Mohammed Al Maskati eller emoodz i Bahrain twittrar:

@emoodz: My thoughts and prayers go to the American, Afghan and Iraqi victims of the horrific terror acts of #911.. May their souls rest in peace..

Mina tankar och böner går till de amerikanska, afghanska och irakiska offren efter de ohyggliga terrordåden #911.. Må de vila i frid..

Han tillägger:

@emoodz: Lots of lessons to be learnt by how America handled the aftermath of #911.. Focus on the future but never forget the past.. #lulu #Bahrain

Mycket att lära av hur Amerika hanterade konsekvenserna av #911.. Se till framtiden men glöm aldrig det som varit.. #lulu #Bahrain

Den saudiarabiska tandläkaren Nouf Abdulrahman håller den saudiarabiske terroristen Usama bin Ladin ansvarig för alla dödsoffer den 11 september, och även för de som dött i Irak och Afghanistan som invaderades av USA i kriget mot terrorismen.

Hon skriver följande på Twitter:

ضحايا العراق و افغانستان انا احمل بن لادن – لا رحمه الله – دمائهم و دموع أهاليهم وليس ضحايا امريكا فقط #sept11
@Dr_Nouf: Jag håller Usama bin Ladin ansvarig – må han inte vila i frid – för dödsoffren i Irak och Afghanistan och för deras familjers tårar, inte bara för de amerikanska offren #sept11

Saud Al Sheikh från Saudiarabien minns även andra fruktansvärda brott denna dag. På Twitter skriver han:

@SAMAlsheikh: You remember 911 yet you don't remember the massacre of 8000+ muslims in bosnia.

Ni minns den 11 september men ni minns inte massakern på mer än 8 000 muslimer i Bosnien.

@SAMAlsheikh: You remember 911 but you don't remember an estimated 2million palestinians killed since 1948

Ni minns den 11 september men ni minns inte de uppskattningsvis 2 miljoner palestinier som dödats sedan 1948

AhmadOTB i Riyadh i Saudiarabien ger uttryck för liknande tankegångar:

@AhmadOTB: It's 9/11 in the states but it's 24/7 in Palestine, Iraq and Afghanistan

Det är 9/11 i USA men 24/7 i Palestina, Irak och Afghanistan

Nora Al Ashaikh, också från Saudiarabien, tillägger:

@Neeart: I'm so sorry that some people died in 9/11 but it's happening every day in middle east, people are dying every day…

Jag är jätteledsen att en del människor dog den 11 september men detsamma händer varje dag i Mellanöstern, folk dör varje dag…

En annan saudiarab, Haneen Baitalmal, är däremot förskräckt över vissa människors brist på hänsyn. Hon skriver:

@HaneenBa: I truly can't understand people who say 9/11 is overrated. Have some mercy in you for gods sake!

Jag förstår verkligen inte folk som säger att den 11 september är överskattat. Visa lite medkänsla för guds skull!

Sist men inte minst säger journalisten Tom Gara, bosatt i Dubai, följande:


@tomgara
: In the ten years it has taken to almost build a new World Trade Centre, Dubai basically built Dubai.

På de tio år som det tagit att nästan bygga upp ett nytt World Trade Centre har Dubai mer eller mindre byggt hela Dubai.

Denna artikel ingår i vår artikelserie Globala stämmor ser tillbaka på den 11 september.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.