FEMEN:s toplessprotester – främjar eller äventyrar de kvinnors rättigheter?

Samtliga länkar leder till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.

Oavsett om feministrörelserna i Europa och Frankrike stödjer dem eller inte, fortsätter diskussionerna runt den kontroversiella protestgruppen FEMEN. Genom en spärreld av kritik och attacker på sociala medier, i pressen samt inom vissa politiska kretsar har FEMEN:s medlemmar – som använder sig av sina bara bröst som sitt enkla, men radikala, vapen – blivit en symbol för protester mot de svårigheter som kvinnor möter över hela världen.

När en man sätter eld på sig själv i protest, är det ingen som beskyller honom för att underminera rörelser för social rättvisa. Så, äventyrar FEMEN kvinnors rättigheter genom sina radikala aktioner?

Efter att FEMEN visat sitt stöd för den tunisiska FEMEN-aktivisten Amina Tyler, som hade hotats av tunisiska ledare för att hon lagt upp politiska toplessfoton på sin Facebook-sida och som arresterats för att ha målat gruppens namn på en kyrkogårdsvägg i Kairouan i protest under ett planerat möte för radikala sunnimuslimsalafister, skrev Karima Brini [fr], grundare av den tunisiska organisationen Femme et citoyenneté (“Kvinnor och medborgarskap”), att denna typ av radikalisering kan vara skadlig [fr]. Tre FEMEN-aktivister blev senare arresterade och fängslade för att de, som stöd för Tyler, protesterat topless framför justitiedepartementet i Tunis:

Les raisons de leur combat contre l’exploitation des femmes sont respectables. Mais ce qu’elles ont fait ici en Tunisie va nous porter préjudice parce qu’on aura tendance à associer les organisations qui travaillent pour les droits des femmes à leur action.”

Anledningarna till deras kamp mot exploatering av kvinnor är hedervärda. Men vad de har gjort här i Tunisien kommer påverka oss negativt eftersom folk kommer associera deras aktioner med organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter.

FEMEN:s framgångshemligheter

Det finns antagligen flera omständliga anledningar till att FEMEN-rörelsen har erfarit stora framgångar inom media. Med ökande glödheta Twitter-konton [fr] (FEMEN France har nästan 7000 anhängare) och passionerade Facebook-sidor [fr] för varje land (nästan 40 000 “gillar” FEMEN:s franska sida), tillsammans med en innehållsrik webbsida, är det tydligt att FEMEN-aktivister vet hur man nyttjar alla de resurser som man har tillgång till för att skapa oväsen – och det gör de.

Det verkar som deras nyckel till framgång helt enkelt ligger i deras radikalt innovativa protestuttryck: en enkel, kraftfull, ikonisk, populär, universell och uråldrig gest, en riktig spark i getingboet. En gest som Olivier Ciappa [fr] ville avspegla på det nya franska frimärket som han designat, vilket bär bilden av landets nationella emblem Marianne inspirerad av den framstående FEMEN-aktivisten Inna Shevchenko:

Elle incarne le mieux les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Le féminisme fait partie intégrante de ces valeurs. Et la Marianne, au temps de la Révolution était seins nus, alors pourquoi ne pas rendre hommage à cette fabuleuse Femen ? “

Hon exemplifierar på ett bra sätt den franska republikens värderingar: frihet, jämlikhet, broderskap. Feminism är en väsentlig del av dessa värderingar. Och Marianne var topless under revolutionen, så varför inte hylla denna fantastiska FEMENist?

Det är även en gest för vilken den tunisiska FEMEN-aktivisten Amina Tyler har blivit både hyllad och fördömd. Hon blev anklagad för “omoraliskt uppförande” (gestes immoraux [fr]) av det tunisiska justitiedepartementet, medan Sami Adleeb försvarar gesten i sin blogg [fr]:

En aucun cas son geste est impudique ni symptomatique d’un quelconque trouble psychologique. C’est un cri d’indignation et de colère contre la bondieuserie […]. Elle voulait attirer l’attention de l’opinion publique mondiale sur les atteintes au droit des femmes, sur la banalisation du viol et l’impunité dont bénéficient les violeurs en Tunisie post 14 janvier 2011. […] En recourant à ce mode d’expression politique inédit en Tunisie, Amina n’a pas enfreint les tabous ou un quelconque ordre moral […], elle n’a justement rien à dissimuler, c’est pourquoi elle revendique en toute dignité et liberté.”

Hennes agerande är på inget sätt oanständigt eller ett symptom på någon psykologisk störning. Det är ett skri av indignation och ilska riktad mot skenhelighet […]. Hon ville rikta den globala uppmärksamheten mot kränkningar av kvinnors rättigheter, trivialiseringen av våldtäkt och den straffrihet som våldtäktsmän åtnjuter i post-revolutionens Tunisien. […] Genom att använda sig av denna metod för politiskt uttryck, som saknar motstycke i Tunisien, har Amina inte kränkt någon tabu eller moralisk ordning […], hon har inget att dölja, och det är därför hon ställer sina krav med fullständig värdighet och frihet.

Soutien à Amina à Montréal posté sur la page facebook Femen France, reproduite avec autorisation de Femen France

“Frige Amina” (Libérez Amina): Visning av stöd för Amina i Montreal, inlagt på FEMEN Frankrikes Facebook-sida, med tillstånd av FEMEN Frankrike.

 

Nakenhet, speciellt kvinnors nakenhet, som protestform mot samhälleligt våld i det offentliga rummet har omnämnts tidigare av Rue 89 [fr], år 2011, i förbindelse med konflikten mellan Tibet och Kina:

En septembre, à Shanghaï, une autre femme âgée de 77 ans, médecin, avait eu recours à un autre mode de protestation : elle avait manifesté, nue et à genoux devant le siège du tribunal local.”

I september, i Shanghai, använde en kvinna – 77 år gammal och doktor – en annan form av protest: hon demonstrerade, naken och på knä, framför den lokala domstolen.

Ett otydligt men “sextremt” meddelande

Om FEMEN:s aktioner är tydliga, verkar meddelandet som åtföljer dessa vara svårare att förstå. Efter att ha lagt upp ett problematiskt tweet rörande Islam och Ramadan, försvarade Inna Shevchenko [fr] sig mot anklagelser om islamofobi i den franska dagstidningen Libération [fr]

S’agissant des accusations d’islamophobie, Inna Shevchenko les balaie d’un revers de la main, préférant le terme « religiophobe » et insistant sur le fait que les Femen n’ont « pas peur de souligner les aspects liberticides de cette religion ou d’autres religions ».”

Inna Shevchenko förnekar anklagelser om islamofobi, och föredrar istället termen “religionofob” samt insisterar att FEMEN “inte är rädda för att poängtera drakoniska aspeker av den religionen eller andra religioner.”

FEMEN:s webbsida har, till synes, nyligen utvecklats till att bli än mer radikal, och kombinerar mycket konnotativa symboler, så som hakkors, med stridsposeringar och anti-man-uppfattningar:

FEMEN – is the new Amazons, capable to undermine the foundations of the patriarchal world by their intellect, sex, agility, make disorder, bring neurosis and panic to the men's world.

FEMEN – är de nya amazonerna, kapabla att underminera grunderna av den patriarkala världen genom sitt intellekt, kön, rörlighet, skapa oordning, frambringa neuros och panik till männens värld.

I Indien har andra kvinnor förflyttat kampen från en föreställd till en verklig sådan med Pink Sari gang [fr] (“Rosa sari-gänget”, se även den engelska Wikipedia-sidan) :

Elles ont choisi le rose comme emblème de leur combat et peuvent compter dans leurs rangs, plusieurs centaines de militantes et de militants. Elles sont armées de lathi – les bâtons traditionnels – qui servent à battre les hommes qui ont abusé de leurs épouses ou les ont abandonnées, et aussi à “tabasser” les policiers qui ont refusé d’enregistrer des plaintes pour viol.”

De väljer rosa som symbol för sin kamp och har hundratals aktivister i sina led. De är beväpnade med lathi – traditionella käppar – som används för att slå män som misshandlat eller övergivit sina fruar, samt för att “slå” poliser som vägrat ta emot våldtäktsanmälningar.

FEMEN verkar långt mer sansade på deras webbsidas info-sida:

  • Vi förenar unga kvinnor baserat på grunderna för social medvetenhet och aktivism, intellektuell och kulturell utveckling.
  • Vi erkänner de europeiska värderingarna runt frihet, jämställdhet samt omfattande utveckling för en individ oavsett kön.
  • Vi bygger en nationell uppfattning av femininitet, moderskap och skönhet baserad på den euro-atlantiska kvinnorörelsens erfarenheter.

 

Ordet “nationell” i den sista meningen skulle dock kunna höja några ögonbryn.

Varken för eller emot

FEMEN-rörelsens identitet står i hög grad under konstruktion och utvecklas konstant jämte de nyheter den skapar. Den väcker hat som verkar härröra ur en annan era, men även ur en hel del missförstånd, speciellt från feminister. Sidan Egalité et réconcilitation [fr] (“Jämställdhet och försoning”) skriver exempelvis:

« Ce n’est qu’une simulation de féminisme » […]. Femen « nuit à l’image de l’Ukraine autant qu’au vrai mouvement féministe », renchérit Marianna Evsioukova, une responsable à Kiev de l’ONG internationale La Strada, qui défend les droits des femmes. D’autres assimilent les Femen à un projet commercial […].”

“Det är endast en simulation av feminism” […]. FEMEN “är lika skadlig för Ukrainas image som den är för den verkliga feministrörelsen”, lägger Marianna Evsioukova till, tjänsteperson i Kiev för den internationella icke-statliga organisationen La Strada, vilken försvarar kvinnors rättigheter. Andra liknar FEMEN med ett kommersiellt projekt […].

Men FEMEN har sin gest – gesten som kopplar den till världen, speciellt till kvinnor. En grupp grekiska kvinnor laddade upp följande video på FEMEN Frankrikes Facebook-sida för att visa sitt stöd för Amina samt efter den tillfälliga censuren av deras Facebook-sida.

http://www.youtube.com/watch?v=Ir2nqu9ufDo

Om det pågår så mycket diskussion om FEMEN är det antagligen, oavsett vad som sägs, på grund av att problematiken runt kvinnors rättigheter är långt ifrån löst både i Frankrike och utomlands. Därför verkar det som att frågan inte handlar om huruvida man är för eller emot FEMEN, utan snarare om att se hur dessa föråldrade orättvisor blir belysta och därmed ger möjlighet för feministiska rörelser att förändras och utvecklas. Enligt Femmes pour la paixs webbsida [fr] (“Kvinnor för fred”):

Tout militantisme demande du courage car d’une certaine manière nous nous mettons à nu devant une masse uniforme. Il est plus facile de rester chez soi à regarder le monde évoluer sans nous que d’y participer.”

All aktivism kräver mod eftersom, på vissa sätt, blottar vi oss själva inför en odifferentierad massa. Det är lättare att stanna hemma och betrakta hur världen utvecklas utan oss, än att själva blanda oss i den.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.