Venezuela: valets ansikten och röster

Detta inlägg är en del av Global Voices specialbevakning av Valet i Venezuela 2012.

Den portugisiske fotografen Eduardo Leal har lagt upp en fotoutställning online för att ”ge ordet till anhängare av valets båda kandidater, de som stödjer [Hugo] Chávez och de som stödjer [Henrique Capriles].” I ”Valets ansikten och röster”, samlar Eduardo venezuelanernas intryck och känslor, vilka förklarar vem de ska rösta på i presidentvalet söndagen den 7 oktober, 2012.

I inledningen till sin fotoutställning online, ger han en kort översikt över de senaste 14 åren under president Hugo Chávez regering:

With him in power a new socialism government change[d] the face of the country, previously better known for beauty pageants and as the birthplace of Simón Bolivar, the Latin America liberator.

Social reforms were established, help to the poor increased in housing benefits and school programmes. A voice was given to the ones that never had it.

Med honom vid makten ändrade en ny socialistisk regering bilden av landet, som tidigare hade varit känt för sina skönhetsuppvisningar och som födelseort för Simon Bolivar, Latinamerikas frihetsgivare.
Man genomförde sociala reformer och gav mer stöd till fattiga i form av boende och utbildning. Ordet gavs till dem som aldrig haft det förut.

Dionisio Escalona, 25 år, frisör. ”Jag kommer att rösta på Hugo Chavez, därför att han förstår sitt folk och ger en röst till det venezuelanska folket.” Copyright Eduardo Leal, med hans tillåtelse.

Eduardo fortsätter genom att förklara att under många år hade Chávez makten med en mycket svag opposition. Oppositionen utgjordes främst av ”en elit som i årtionden hade dragit nytta av att bo i ett land rikt på oljeutvinning”, säger han. Men Eduardo påpekar även att med tiden har motståndet mot Chávez växt, i och med de i sin tur växande problemen.

Violence on the streets went to levels never seen, putting Caracas on the top of the list of the most dangerous cities in the world. Electricity and food shortages, raising inflation and inflammable speech’s from the President start to create new winds and opportunities to the opposition.

Gatuvåldet har nått nivåer som aldrig tidigare uppnåtts, vilket gör att Caracas är överst på listan över de farligaste städerna i världen. Brist på elektricitet och mat, en fortsatt inflation och eldiga inlägg från presidenten, har öppnat upp för nya strömningar av oppositionen.

Josiris Rivas, 39 år, lärare. ”Jag kommer att rösta på Henrique Capriles, eftersom det behövs en förändring. På grund av våldet på gatorna, den dåliga sjukvården och den mediokra utbildningen, arbetslösheten, inflationen och på grund av många andra skäl. 14 år är för lång tid, det är en diktatur. En förklädd sådan, men ändock en diktatur!” Copyright Eduardo Leal, med hans tillåtelse.

Eduardo fortsätter att diskutera den nuvarande uppdelningen av det venezuelanska samhället:

The supporters of Chávez, known as Chavistas, in one side and on the other the opposition composed not only by the middle class and the elite as before, but also by common people that feels that the country needs a change.

På ena sidan finns Chávez-anhängarna, eller ”chavistas” som de kallas, och på den andra sidan oppositionen, som traditionellt består av medelklassen och eliten, men som nu också består av den del av folket som anser att landet behöver en förändring.

Jorge Amarista, 19 år, student. “Jag kommer att rösta på Capriles, därför att jag tror att på ett land som tar hänsyn till alla. Som det ser ut nu, om du inte röstar för regeringen, betraktas du som en landsförrädare.” Copyright Eduardo Leal, med hans tillåtelse.

Han talar om Henrique Capriles, Chavez motståndare, som en symbol ”för ett ökat motstånd” och ”den ende och förste att sätta sig emot president Hugo Chávez.”

Maria de Lurdes Polido, 49 år, socialarbetare. ”Jag kommer att rösta på kommendörkaptenen Chavez, därför att presidenten har gett svar på befolkningens problem inom vård, utbildning och bostäder, och på internationell nivå har han skapat ett bättre samarbete mellan de latinamerikanska länderna.” Copyright Eduardo Leal, med hans tillåtelse.

Genom detta projekt vill Eduardo ”skapa en bättre förståelse av det venezuelanska folkets åsikter om förändring och deras förhoppningar för deras land”.

Besök hans fotoutställning online för att läsa om fler venezuelanska ”ansikten och röster”.

Följ även gärna Eduardo på Twitter (@Eduardoleal80), Facebook, och Tumblr.

Detta inlägg är en del av Global Voices specialbevakning av Valet i Venezuela 2012.

Anmärkning: Vi upptäckte Eduardos arbete tack vare Francisco Toros inlägg på bloggen Caracas Chronicles.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.