Sydkorea: Kontroversiell klassificering av musikvideos

Sydkoreanska myndigheter har lanserat ett nytt klassificeringssystem [en] för musikvideos som laddas upp på webben. De nya bestämmelserna kräver att samtliga musikvideos [en] (eller reklamvideos) och till och med filmtrailers klassificeras innan de laddas upp. Underlåtenhet att följa bestämmelserna kan leda till två års fängelse eller dyra böter.

Artister och sydkoreanska nätanvändare kallar den en ny form av förstärkt censur av kulturellt innehåll och ett steg tillbaka för yttrandefriheten. Bestämmelserna träder i kraft den 18 augusti, 2012.

Censuren omfattar även plattformar på webben

Tidigare hade enbart TV-stationer ansvar för att sända musikvideos, men de nya bestämmelserna utvidgar censuren till att även omfatta videoklipp som publicerats på online-plattformar, inklusive YouTube, bloggar och anslagstavlor på webben. Lagen omfattar även filmsnuttar, material från volontärorganisationer och en mängd korta musik- och filmtrailers.

Myndigheterna hävdar [en] att de nya åtgärderna tas till för att skydda den unga, lättpåverkade publiken från ett flöde av oanständiga eller våldsamma musikvideos. En del förutspår [ko] att lagen först kommer att göra innehåll, som av av Korea Media Rating Board tilldelats beteckningen “ej lämpligt för barn under 19 år”, otillgängligt för massorna, för att därefter på lång sikt (enligt en mediatyckares oro [ko]) slutligen leda till att varje medborgare ber om, eller åtminstone överväger, att söka om tillstånd innan de laddar upp innehåll på webben.

Image of censorship, by Flickr user Isaac Mao (CC BY 2.0).

Bild av censur, av Flickr-användaren Isaac Mao (CC BY 2.0).

En nätanvändare, som presenterade sig själv som en 28-åring som jobbar med marknadsföring för musikindustrin, startade en namninsamling online [ko] i protest mot det nya graderingssystemet. Hittills har över 10.000 namnunderskrifter samlats in. Den lyder:

지금 대한민국의 실태는 민주주의가 그리 크게 보여지지 않고 있습니다. 표현의 자유에 대한 무차별적인 탄압. 무엇만 하면 청소년 유해매체 지정.  납득이 안가는 사유로 창작 예술인들의 사기를 꺽어버리고 있습니다.  그러던 도중 공산주의국가에서나 벌어질법한 법이 계정되었습니다.  바로 영등위에서 공포한 뮤직비디오 등급분류제도입니다.[…] 검열을 거치지 않은 뮤직비디오를 게시할경우엔 벌금 2000만원이나 징역2년 이하의 처벌을 받게된다고 합니다. 우리나라의 음주운전의 최고형은 벌금 1천만원에서 징역 1년 정도 입니다.그런 범죄를 저지른 사람들보다 못한 취급을 받게 되었습니다.[…] 이거 마저 그냥 넘기면 나중엔 공연포스터,앨범의 자켓,공연티켓 까지 검열을 받는 법이 생겨나지 않으리라는 장담하지 못합니다.

En sann föreställning om demokrati är svår att finna i Sydkorea. Det förekommer godtyckliga attacker mot yttrandefriheten. Myndigheterna har urskillningslöst betecknat olika kulturella uttryck som “skadliga för barn” och lyckats få artisterna att tappa sugen. Nu har de till och med antagit ett lagförslag benämnt “klassificeringssystem för musikvideos” som skulle passa bättre i en kommuniststat […] De som publicerar ocensurerade musikvideos på webben riskerar två års fängelse och böter på 20 miljoner koreanska won (strax över 117.700 svenska kronor). Det strängaste straffet för att köra ett fordon under påverkan är i Sydkorea enbart upp till ett års fängelse eller [böter på] 10 miljoner koreanska won. Vi befinner oss i en situation där folk kan komma att behandlas värre än dessa förare bara för att de laddar upp innehåll online. Om vi låter detta ske, vem vet? Härnäst kan det komma en lag som censurerar affischer, skivomslag och till och med konsertbiljetter.

Denna nätanvändare påpekade också att trots att myndigheterna hävdat att de hållit ett informellt möte om det nya lagförslaget i mitten av juli, så hade de flesta musiker inte blivit informerade om detta.

Tydliga definitioner?

Som svar på oron att reglerna så småningom kommer att innefatta alla har myndigheterna försäkrat att lagen inte innefattar “icke-kommersiella personer”. Kämpande indie-musiker håller dock inte med. Sångaren och låtskrivaren Lee Yoon-hyuk tar upp frågan [ko] om vad som räknas som en “icke-kommersiell person” och la till att det även saknas en tydlig juridisk definition av “musikvideo”:

적용 대상이 ‘사업자’ 입니다. 일단 여기부터가 좀 애매해 지는게. 홍대 쪽에서 활동하는 아티스트형 음악가들의 경우, 정규 유통과정을 통해 음반을 발매하고 영리활동이 이루어 진다면 사업자로 분류될 수 있다고 합니다[…] 음악가가 ‘사업자'로 분류된다면 그들에 의해 기획/제작된 모든 음악 실연영상 등이 심의 대상이 될 수 있습니다. […]현재 ‘뮤직비디오'에 관한 법률적 정의는 없고 음악영상물(음원의 내용을 표현하기 위해 당해 음원에 영상이 포함되어 제작된 것)이라고 표현되어 있는데, 이는 통상적인 뮤직비디오를 포함하지만, 법 집행을 엄격하게 한다면 아티스트의 자유로운 연주와 퍼포먼스를 담은 영상까지도 포함될 수 있는 여지가 있습니다. 이렇게 되면 정말 곤란해지는게… 홍대씬에서 쏟아져 나오는 공연실황, ucc, 기타 영상물들을 합하면 수가 어마어마 할텐데[…] 유투브의 제제는 어렵지만 업로드한 사업자에 관해서는 제제를 하겠다고 합니다. 벌금 물린단 얘기겠죠? 돈 없어서 잡혀가는 사람도 생기겠군요.

Myndigheterna säger att enbart “kommersiella personer” påverkas av denna nya lag. Men här blir gränslinjen suddig. Indie-musiker i Hongdae-området [en] [berömt för sin indie-anda och fullt av gatuartister och alternativa band som uppträder live på  gatorna] kan även de klassificeras som “kommersiella personer” om de släpper ett album och gör vinst på detta. När de väl klassificerats som “kommersiella personer” kommer varje låt, varje filmklipp från de (små eller stora) konserter eller uppträdanden de producerar eller regisserar att bli föremål för övervakning. […] Det finns ännu ingen strikt juridisk definition av “musikvideo”. Vad vi har är “musikvideoklippet” som lagen definierar som “innehåll inklusive videoklipp som ett uttryck för musikkällan (med hänvisning till originallåten)”. Vanligtvis syftar detta på musikvideos, men om lagens omfattning ökar kan det komma att inkludera artisters tillfälliga uppträdanden och klipp som visar dessa uppträdanden. Detta medför ett allvarligt hot eftersom det finns ett enormt antal videoklipp av [indie-]musikers live-uppträdanden i Hongdae-området, användargenererat innehåll och en mängd andra sorters videoklipp. Om dessa inkluderas kommer ett oerhört antal videos att påverkas […] Vad gäller YouTube; även om det är knepigt att reglera, säger de att bestämmelserna kommer att gälla de “kommersiella personer” som laddar upp videos — vilket innebär att de kommer att bötfälla folk för att ladda upp videos. Och det är möjligt att folk kan bli arresterade om de inte har råd att betala dessa böter.

Twitter-användaren @romantic_ct klagar över [ko] about the screening fee:

뮤직비디오 사전 등급 분류 심의 제도. 강제성을 띄고 심의를 거치지 않을시, 벌금등의 압박을 표면에 드러내놓고선 심의 수수료를 받네요? 강제로 돈내고 심의를 받으라니. 이거 왠 개적같은 상황입니까. 방송심의 대행하는 곳조차 심의 수수료같은건 없어요.

Det här systemet för förhandsgranskning och klassificering av musikvideos: Även om det är obligatoriskt och myndigheterna öppet pressar människor att genomgå processen genom införandet av ett bötessystem, tar de ändå betalt för granskningarna! Kan man “tvinga” och “ta betalt” samtidigt? Vad i h*****e är det här? Inte ens byrån som granskar innehållet för sändning begär en granskningsavgift.

Musikindustrin har redan drabbats hårt. En av de mest framträdande höjdarna inom indutrin, Yang Hyun-seok, VD för YG Entertainment [en] uttryckte oro [ko] över det sätt på vilket det nya systemet inverkar störande på strukturen inom produktionen, där en teasertrailer för musikvideon är det första steget för marknadsföringen innan albumet släpps eller musikvideon visas på TV.

En del nätanvändare avslöjade [ko] att den nya lagen är orsak till förseningen av en berömde sångaren G-Dragons [en] nya album; något som gör människor oroliga för vad som skulle hända mindre inflytelserika musiker utan representanter eller bolag som kan skydda deras intressen.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.