Kina: Online-protester mot handel med björngalla

Sedan början av 2011 har Gui Zhentang, Kinas största producent av medicin som innehåller björngalla, försökt lansera sig på Shenzhenbörsen. Förra året nekades deras ansökan som ett resultat av protester från nätmedborgare.

I år försökte företaget uppbåda stöd från allmänheten genom att säkerställa stöd från Association of Chinese Traditional Medicine, som anklagade djurrättsaktivister för att ha allierat sig med västerländsk imperialism. För närvarande fortsätter nätmedborgare att protestera mot utvinningen av björngalla och 96% av den allmänna opinionen är emot en ytterligare utvidgning av den kinesiska björnindustrin.

Om Gui Zhentang lyckas få tillgång till nytt kapital genom att få sina aktier noterade på börsen kommer de att utöka det antal björnar som lever under tortyr från 400 till 1.200. China Bubble Watch ger bakgrunden [en] till björnfarmerna i Kina:

Björngalla anses vara en värdefull ingrediens inom traditionell kinesisk medicin. Trots att det redan finns syntetiska alternativ som bevisat ger samma medicinska resultat som björngalla, håller företag som Gui Zhentang fortfarande asiatiska svartbjörnar (en utrotningshotad art) i burar, skär hål i deras magar och sticker en kateter i deras gallblåsa för att tömma dem på galla varje dag. Icke statliga organisationer som Animal Asia och End Bear Farm visar detaljerad dokumentering av sådana grymma förfaranden på sina webbplatser.

Björnfarmning är en enorm och höginkomstdrivande industri i Kina; det finns 68 registrerade björnfarmer med fler än 20.000 inburade björnar, som tillhandahåller ingredienser till 153 olika traditionella mediciner producerade av 186 farmeceutiska företag (enligt en rapport från China Business Network).

För att bemöta allmänhetens protester mot deras grymma verksamhet har Gui Zhentang försäkrat sig om stöd ifrån Association of Chinese Traditional Medicine, som skickade ut ett brev den 7 februari 2012, där de bad olika medieinstitutioner att censurera negativa uppgifter om kinesisk medicin:

The Chinese Traditional Medicine Association's letter to media outlets via Sina Weibo user Nancy

Association of Chinese Traditional Medicines brev till medieinstitutioner, via Sina Weibo-användaren Nancy

För att motstå västerländska intressens försök att främja olämpligt konkurrensbeteende samt upprätthålla den traditionella kinesiska medicinens arv genom att utveckla farmverksamhet på ett sätt som skyddar folkets medicinska behov, vädjar Association of Chinese Traditional Medicine om att följande åtgärder tas:

1. Förstärkning av den objektiva och positiva synen på den kinesiska medicinska industrin genom positiva skildringar av de landvinningar som gjorts av kinesisk traditionell medicin och dess företag, såsom utvinning av galla från asiatiska svartbjörnar. Hjälp allmänheten att börja känna stolthet över kinesisk traditionell medicin och dess arv genom teknologiska insatser och aktiv marknadsföring.

2. Förbättra informationen genom att radera och filtra bort de uppgifter som vilseleder och ger en negativ bild av den industri som sysslar med kinesisk traditionell medicin. Angrip de åsikter som är vilseledande och osanna.

Sina Weibo-användaren Nancy är upprörd [ki] över uttalandet:

以此信函看来,这不是协会,完全是邪会呀!要用技术手段推广宣传活熊取胆的报道,这技术手段是什么?最不要脸的是要对活熊取胆的报道屏蔽,删除,我说邪会您真好意思,这么明目张胆光明正大的搞这些歪门邪道,这种不要脸的精神哪里来的,这跟归真堂说“反对我就等于反对国家”一个路子嘛!

Detta är inte ett förbund, det är ett gangstergäng! Att använda teknologiska medel för att marknadsföra utvinningen av björngalla. Att skamlöst be media filtrera bort och radera de röster som höjs mot tortyren av asiatiska svartbjörnar. Och att på ett så offentligt sätt förespråka sådana olagliga metoder. Deras attityd är precis som Gui Zhentangs, som hävdar att var och en som motsätter sig företaget motsätter sig nationen.

Strax efter att nyheten om Gui Zhentangs IPO-ansökan kom ut, lanserade nätmedborgare en serie kampanjer, både online och offline, mot ansökan och mot utökandet av denna typ av företag. Bloggaren Don't eat friends har publicerat [ki] protestbilderna på Sina Weibos forum för att öka allmänhetens kunskap i frågan.

Affisch för Sina Environmental Protections onlineundersökning

Den 9 februari startade Sina Environmental Protection en opinionsundersökning online [ki] om Gui Zhentangs ansökan om börslansering. Undersökningen har än så länge attraherat över 12.081 deltagare, varav 96% är emot företagets expansion. Nedan återfinns några typiska reaktioner över björnfarmningsindustrin från undersökningens kommentarsidor:

过冬河蟹 :坚决反对。人性泯灭丧尽天良。凌迟处死也就一炷香的工夫。这样虐十年,tmd下手的人晚上怎么睡得着。(2月11日 4:06)

过冬河蟹 :Jag är starkt emot detta. Det är så omänskligt. Det tar bara en timme att skära en levande varelse i bitar. Tortyren av asiatiska svartbjörnar [för deras galla] varar i 10 år. Hur kan de sova på nätterna? (Den 11 feb, kl. 4.06)

不想开学滴某丶西 :怎么归真堂的高层领导们不也关在小笼子里每天和熊住在一块,熊抽一次胆汁可爱的领导们也抽一次,你们能挺多久公司就上市多久。多好,公平交易。(2月10日 20:10)

不想开学滴某丶西 :Varför inte stänga in Gui Zhentangs ledare tillsammans med björnarna i deras små burar. När galla utvinns från björnarna, utvinn galla från ledaren också. Lika länge som han kan stå ut med den tortyren kan företaget få vara listat på börsen. (Den 10 feb, kl. 20.10)

吉思教育 :活取熊胆,惨无人道,这样的企业如果也能上市,中国的良心何在!(2月10日 14:16)

吉思教育 :Att utvinna galla från levande björnar, det är den mest omänskliga sysselsättningen i världen. Om denna typ av företag kan lanseras på aktiemarknaden kommer Kina att helt förlora sitt samvete. (Den 10 feb, kl. 14.16)

小荷恬恬 :反对!!!我们不能因为一己之利而残杀无辜的动物!熊胆就像鱼翅,完全可以用别的东西代替,为什么还要破坏这个已经千疮百孔的大自然呢?!(2月10日 10:34)

小荷恬恬 :Jag opponerar mig!!! Vi kan inte behandla djur så här av själviskt egenintresse. Björngalla är som hajfenor; de kan ersättas av andra ämnen. Varför måste vi förstöra vår ömtåliga natur? (Den 10 feb, kl. 10.34)

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.