Vi lever längre, men för vissa, mindre hälsosamma liv

Grafik över förändringar av dålig hälsa som förväntas i Sydamerika “Genomsnittlig förändring: +3 år med dålig hälsa sedan 2000″ används med tillåtelse.

En global studie som jämför livslängder har färdigställts genom Medigo, en hälso-specialiserad platform för att koppla samman patienter och läkare över hela världen.

I genomsnitt lever människor idag längre än någonsin. I nästan varje land har livslängden ökar sedan början av 2000-talet, med ett världsomspännande genomsnitt uppemot 71.4 års ålder under 2015. Dock finns det stora variationer både mellan olika länder och inom länderna själva. I Europa och Nordamerika ligger genomsnittet på 73 år, i de oceaniska länderna 71, i Latinamerika 70, i Asien 61, och i Afrika endast 55 år.

Nätverket Mediga bestämde sig för att ta analysen ett steg längre genom att fråga sig:

The World Health Organization confirms that we are living longer, but are we living healthier?

” Världshälsoorganisationen bekräftar att vi lever längre, men lever vi mer hälsosamt? “

Världshälsoorganisationen mäter hur länge en individ med en hälsosam livsstil förväntas leva i HALE, Healthy Life Expectancy. Faktorer som hälsovårdskvalité, hygien, krigsområden med mera, påverkar HALE, som dock inte tar hänsyn till våldsamma dödsfall. Bedömningssättet har registrerade förbättringar på senare år.

Life expectancy increased by five years between 2000 and 2015, the fastest increase since the 1960s. Those gains reverse declines during the 1990s, when life expectancy fell in Africa because of the AIDS epidemic and in Eastern Europe following the collapse of the Soviet Union.

” Förväntade livslängder ökade med fem år mellan 2000 och 2015, den snabbaste ökningen sedan 1960-talet. Ökningen blev till nedgång under 1990-talet, då den förväntade livslängden i Afrika föll på grund av AIDS-epidemin och i östra Europa på grund av Sovietunionens kollaps. “

I den här grafiken visar Medigo en alternativ mätform för global hälsa som de kallar “Bad Health Years”, år med dålig hälsa, som visar förändringar världen över sedan år 2000.

“Vad är år med dålig hälsa? Förväntad livsläng minus förväntad hälsosam livslängd. Hur har det förändrats sedan år 2000?” Används med tillåtelse.

I ett kort samtal med Global Voices förklarar Guilia Gutter, online marketing manager hos Medigo skillnaderna mellan det traditionella mätsystemet som används av Världshälsoorganisationen och det ny “Bad Health”, dålig hälsa, mätsystemet som de föreslår:

Basically we take the total life expectancy, which is just how much we are expected to live and is determined at birth, and we deducted the healthy-life-expectancy years from the actual life expectancy. After doing this, we see the average amount of years someone can expect to live in bad health: “Bad Health Years.” Bad Health Years are the years you live with diseases and disabilities.

“I grunden tar vi den förväntade livslängden, som helt enkelt är hur länge vi väntas leva uträknat redan från födseln, och drar av förväntade hälsosamma år från den faktiska livslängden. Efter att vi gjort detta ser vi hur många år någon kan förväntar leva i dålig hälsa, “Bad Health Years”. År av dålig hälsa är då du lever med sjukdomar eller handikapp.”

Du kan hitta alla informationsbilder från Medigo på deras hemsida.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.