Brasilien: “Riktiga män slår inte kvinnor”

[Samtliga länkar går till portugisiskspråkiga webbplatser, om inte annat anges.]

Det är en skrämmande statistik: en av fem brasilianska kvinnor riskerar att drabbas av våld i hemmet. Det omfattar både fysiska, psykiska och känslomässiga övergrepp samt våldtäkt inom äktenskapet. Angriparen är oftast en pojkvän, make, före detta partner eller manlig familjemedlem.

För att tackla detta problem lanserades tidigare i år en online-kampanj som utmanar “riktiga män” att visa sin solidaritet mot kvinnomisshandel.

I samarbete med Maria da Penha Fernandes Institute och andra brasilianska kvinnorättsrörelser och föreningar lanserade Världsbanken en kampanj i mars 2013 under namnet “Riktiga män slår inte kvinnor” (portugisiska: Homem De Verdade Não Bate Em Mulher).

Brasilianska idrottare, skådespelare och samhällsmedlemmar anslöt sig till kampanjen på Världsbanken Brasiliens Facebook-sida för att inspirera den brasilianska befolkningen att tala ut mot kvinnomisshandel och våld i hemmet. De deltog på FacebookTwitter och Instagram genom att lägga ut självpoträtt där de håller en skylt med kampanjens slogan under hashtaggen #souhomemdeverdade, som på portugisiska betyder “Jag är en riktig man”.

Real men don't beat women. Source: Banco Mundial Brasil on Facbook

“Riktiga män slår inte kvinnor”. Källa: Världsbanken Brasilien på Facebook

“I Brasilien dödas en kvinna var fjärde minut av våld i hemmet”, enligt de uppgifter som presenterades under ett statligt möte mellan offentliga åklagare i Rio Grande do Sul i mars 2013:

Os números assustam. (…) Esta é a principal causa da morte de mulheres entre 16 a 44 anos. Desses crimes, 99% são causados por ciúme e possessividade; 77% dos conflitos ocorrem depois da separação.

Siffrorna är skrämmande. (…) Det här är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 16 och 44 år. Dessa brott orsakas i 99 procent av fallen av svartsjuka och känsla av äganderätt; 77 procent av konflikterna uppstår i samband med separation eller skilsmässa.

"No woman looks good in purple". Domestic violence by pablobasile on Deviantart (CC BY-NC-ND 3.0)

“Ingen kvinna ser bra ut i lila”. Våld i hemmet av pablobasile på Deviantart (CC BY-NC-ND 3.0)

Kartan över våldet 2012 (portugisiska: Mapa da Violência de 2012) [PDF] visar att mellan 1980 och 2010 mördades 91 930 kvinnor i Brasilien. I genomsnitt dödades 4,5 kvinnor per 100 000 kvinnor. Espírito Santo, Alagoas, and Paraná är staterna med de högsta siffrorna.

En specialutgåva av rapporten, som ägnas åt kvinnomord i Brasilien [PDF], drar slutsatsen att “68,8 procent av mord på kvinnor äger rum inom hemmets väggar” och i åldersgruppen 20 till 49 begås “65 procent av övergreppen [—] av den nuvarande eller före detta partnern”. Rapporten lägger också till:

entre os 84 países do mundo que conseguimos dados a partir do sistema de estatísticas da OMS o Brasil, com sua taxa de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres ocupa a 7ª colocação, como um dos países de elevados níveis de feminicídio

bland de 84 länder för vilka vi fick tillgång till data från [WHO:s] statistiksystem upptar Brasilien, med dess 4,4 mord per 100.000 kvinnor, 7:e plats som ett av länderna med de högsta nivåerna av kvinnomord.

Enligt Wikigender [en]:

Murders of women rates (each 100 thousands women) Brazil 1980-2010.

Andelen kvinnor som mördats per 100.000 kvinnor i Brasilien under 1980-2010. Källa: Karta över våldet 2012

domestic violence was not a part of the Brazil’s federal criminal code until 2006, when Law no. 11.340 of 7 August 2006, otherwise known as the Maria da Penha law [named after Maria da Penha Fernandes, one of the lead figures in the movement for women's rights in Brazil, herself a victim of domestic violence], was adopted. Despite increased efforts made recently, not only on the legislative level, but also on the social and institutional levels, incidents of domestic violence are still high and under reported to the authorities, due to fear of retribution, further violence, and social stigma.

våld i hemmet omfattades inte av Brasiliens federala strafflag fram till 2006, då lagen nr. 11.340 av den 7 augusti 2006 antogs. Lagen är även känd som Maria da Penha-lagen [uppkallad efter Maria da Penha Fernandes], en av ledarfigurerna i rörelsen för kvinnors rättigheter i Brasilien, själv ett offer för våld i hemmet]. Trots ökade ansträngningar, inte bara inom lagstiftning men även på social och institutionell nivå, är siffrorna för kvinnomisshandel fortfarande höga. Fallen är ofta underanmälda, vilket främst beror på rädsla för vedergällning, mer våld och social stigmatisering.

Tyvärr är statistiken inte på nedgång. Samtal från kvinnor som behöver hjälp av den brasilianska kvinnojouren har ökat sextonfaldigt under de senaste åren.

Män som misshandlar kvinnor har något fel i huvudet

Världsbanken tillsammans med Brasiliens nationalkongress och Camara TV lanserade även en kortdokumentärtävling på temat ”Maria da Penha-lagen”. Fem bidrag utsågs och alla fem beskriver olika kvinnors livsöden:

1st place: A group of women working against gender violence in Sao Paulo

2nd place: In a group of craftswomen Carmen found the strength to leave her abusive partner.

3rd place: Lucilia, an indigenous woman, who repeatedly tried to file a report against her ex-partner, but the police never investigated

4th place: Silvia, an activist for women’s rights, murdered by her son in law, who used to beat her daughter

5th place: Veronica, Carmen, and Sara, who managed to free themselves from abusive husbands

1:a plats: En grupp kvinnor som arbetar mot könsrelaterat våld i Sao Paulo 

2:a plats: En kvinnlig hantverkargrupp hjälpte Carmen att hitta styrkan att lämna sin misshandlande partner. 

3:e plats: Lucilia, en inhemsk kvinna, som upprepade gånger försökte polisanmäla sin f.d. partner, men vars fall aldrig undersöktes av polisen

4:e plats: Silvia, en aktivist för kvinnors rättigheter, mördades av sin svärson, som regelbundet misshandlade hennes dotter 

5:e plats: Veronica, Carmen och Sara lyckades frigöra sig från sina våldsamma män 

Människorättsaktivisten Natasha Baker skrev följande i sin blogg, efter att ha lärt sig mer om Maria da Penhas arbete och liv: “En av de största fördelarna med nätverk är att kunna upptäcka andra organisationer, företag och rörelser som ger världen hopp”.

De som vill anmäla våld i hemmet eller annat könsrelaterat våld i Brasilien bör ringa 180:

Män som misshandlar kvinnor har något fel i huvudet. Anmäl dem genom att ringa 180

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.