Bolivia: Konflikt kring väg genom TIPNIS’ nationalpark fortsätter

I oktober 2011 skrev Bolivias president Evo Morales under en lag känd som “Ley Corta”, vilken deklarerar att nationalparken TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) [en] “inte får röras”. Lagförslaget kom efter att ursprungsfolksrörelsen CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) avverkade en mer än 600 kilometer lång march [en] till regeringens huvudkvarter i La Paz, där de krävde att vägprojektet som planerats genom mitten av parken skulle stoppas.

De ursprungsfolksorganisationer som är emot den planerade vägen fick notoriskt uppmärksamhet och stöd från det civila samhället efter att regeringen slagit till mot marschen med brutalt våld [en], något biologen och bloggaren Mauricio Pacheco Suárez kommenterade på sin blogg [sp]:

[…] el Gobierno contraataca y demuestra que no va a dar su brazo a torcer en sus intenciones desarrollistas. Ha montado una “Contramarcha” a favor de la carretera con las comunidades cocaleras asentadas en el área protegida, además de algunas comunidades indígenas (agrupadas en torno al CONISUR) que optaron voluntariamente por producir coca ilegal, y no pertenecer al Territorio Comunitario de Origen TCO-TIPNIS, y están buscando hasta debajo de las piedras, mecanismos que le permitirían a[l presidente] Evo [Morales] construir finalmente su carretera, con las desastrosas consecuencias ambientales previstas

Regeringen slår till igen och visar att den inte tänker ge efter vad gäller dess avsikter för områdets utveckling. Den har organiserat en “kontra-marsch” för vägen, med lokala coca-odlare bosatta i det skyddade området samt även en del inhemska samhällen (samlade runt CONISUR) som valt att producera olaglig coca och undvika området TCO – TIPNIS. Den söker överallt efter möjligheter att tillåta (presidenten) Evo (Morales) att slutligen få bygga vägen, med förutspådda katastrofala miljömässiga konsekvenser.

Sålunda blev “Ley Corta” en brytpunkt mellan den socialistiska rörelse som stödde Evo Morales regering och ursprungsbefolkningen från de lägre landområdena, inklusive en del parlamentsmedlemmar från ursprungsbefolkningen. Det sista ordet i TIPNIS-konflikten har ännu inte sagts.

President Evo Morales meets indigenous groups over TIPNIS dispute. Photo by Wara Vargas Lara, copyright Demotix (01/02/12).

President Evo Morales möter inhemska grupper i samband med TIPNIS dispyten. Foto av Wara Vargas Lara, upphovsrätt Demotix (12/02/01).

I början av januari 2012 avverkades en marsch till stöd för vägen, organiserad av den nyligen församlade ursprungsfolksorgansiationen CONISUR (Consejo Indigena del Sur). Den 500 kilometer långa marschen påbörjades vid nationalparkens södra gräns och gick till La Paz. Aktionen kritiserades starkt, vilket beskrevs av bloggaren Carwil Bjork-James [en] och av andra inhemska organisationer, som hävdade att marschen hade fullt stöd av regeringen som en politisk manöver.

Medlemmar av CONISUR och CIDOB möttes, tillsammans med medlemmar ur parlamentet och andra regeringsledamöter, i La Paz för att förhandla om en utväg. Förhandlingarna fick inget balanserat resultat. En ny lag skrevs under den 11 februari, 2012, genom vilken en föregående konsultation kommer att hållas inom 120 dagar och i vilken endast invånare i nationalparken kommer att delta. Ursprungsbefolkning i Tsiname, Yuracaré och Mojeño-Trinitario kommer att besluta om huuvida TIPNIS kommer att förbli orörbart och ingen väg kommer att byggas, eller om denna kategorisering kommer att ändras och vägbygget, som redan påbörjats, fortsätter.

Tills vidare är debatten åter aktuell inom sociala media. Marcelo N. Claure (@marceloncr2) kommenterar på Twitter [sp]:

[…] sin ser partidario del MAS, creo que la carretera puede ser beneficiosa para el país

Utan att vara MAS-supporter så tror jag att vägen kan vara till fördel för landet

Gabriel Espinoza Y. (@G_ESPINOZA) svarar [sp]:

tienes razón, puede ser beneficiosa, de hecho la gente del #TIPNIS esta de acuerdo con carretera, pero no por el medio del #TIPNIS

du har rätt, det kan den vara, faktum är att det finns människor från TIPNIS som är för vägen, men inte att den går genom TIPNIS

Båda argumenten är under debatt. Som La Paz-based bloggaren Dario Kenner skriver i sin blogg [en]:

Fokus de senaste dagarna har legat på förslaget från CONISUR samt senatens och kongressens talmän (medlemmar av regeringspartiet MAS, lett av president Evo Morales) att godkänna en lag om att ursprungsbefolkningen måste konsulteras. Vem som borde konsulteras och hur har gett upphov till mycket debatt.

I ett försök att förstå den nuvarande konflikten har jag pratat med ledare från både CONISUR och CIDOB (läs båda intervjuerna) [en].

CIDOB, Human Rights Assembly och andra medborgarorganisationer har förklarat att de är emot den nya lagen, och hävdar att vägen kan bli byggd endast om den går runt nationalparken, till skillnad från ursprungsidéen att låta vägen gå rakt igenom mitten av naturreservatet – illustrerat av denna infograf [sp] – och dess rika biologiska mångfald.

1 kommentar

Gå med i samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.