Trump fick hela Afganistan att ta sig för pannan med sin tolkning av Soviet invasionen i 1979

Photo of the statue “Caïn venant de tuer son frère Abel,” Henri Vidal, av Alex E. Proimos, Creative Commons 2.0.

USA: s President Donald Trumps unika angreppssätt av historisk analys – oavsett om det handlar om händelser som inträffade igår eller för årtionden sedan – betraktas ofta som en del av hans ”post-sanning” attraktion till den politiska basen som stödde hans 2016 valkampanj.

Men vem han än försökte imponera på med sin nu ökänt felaktiga tal i början av året om den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979, kommentarerna väckte avsky det sydasiatiska landet.

De kommunistiska grupperna Khalq och Parcham, som stöddes av Sovjet, genomförde 1978 en kupp i Afghanistan, mördade dåvarande president Sardar Daud Khan och massakrerade hans familj.

Landet döptes om till Demokratiska Republiken Afghanistan (DRA). Kuppen satte igång en våldscykel från vilken Afghanistan har aldrig återhämtat sig från.

Trump var dock av en annan uppfattning. Vid ett regeringsmöte den 2 januari beskrev han invasionen som följer:

Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia, because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia. … The reason Russia was in Afghanistan was because terrorists were going into Russia. (The Soviet Union) was right to be there. The problem is, it was a tough fight. And literally they went bankrupt; they went into being called Russia again, as opposed to the Soviet Union. You know, a lot of these places you’re reading about now are no longer part of Russia, because of Afghanistan.

Ryssland var en gång Sovjetunionen. Afghanistan gjorde det till Ryssland, eftersom de gick i konkurs under kriget i Afghanistan. Ryssland. … Anledningen till att Ryssland var i Afghanistan var att terrorister åkte till Ryssland. (Sovjetunionen) hade rätt till att vara där. Problemet var att det var en tuff kamp. Och bokstavligen gick de i konkurs; de fick kallas Ryssland igen, i motsats till Sovjetunionen. Ni vet, många av dessa platser Ni nu läser om är inte längre en del av Ryssland, på grund av Afghanistan.

Uttalandet fick skarpt kritiska svar från Afghanistans President Ashraf Ghani, utrikesminister Salahuddin Rabbani och den tidigare chefen för nationella underrättelsetjänsten Rahmatullah Nabil, samt flera informerade genmälen från afghanska ambassadörer.

En av de bästa svaren kom från Waheed Omar, landets Ambassadör till Italien, som presenterade en kort historia av utländsk inblandning i Afghanistan via angränsande Pakistan Inter-Services Intelligence (ISI), en institution som många Afghaner anklagar för formeringen och den fortsatta närvaron av Talibanerna.

Nej, vi skickade inte terrorister till Sovjetunionen 1979. Sovjetunionen invaderade oss. USA finansierade ISI för att slå dem på fingrarna. Då hjälpte ISI terrorister att attackera USA. Efterhands invaderade USA oss för att utrota dem [terroristerna]. Ryssland alierar sig med ISI för att slå oss på fingrarna. Vi är snärjda i mitten. Slut på historien.

Sovjetunionens ambitioner i kalla kriget i Afghanistan resulterade i nästan två decennier av ömsesidigt ödeläggande stridigheter och tillkomsten av talibanerna. Karta av Matthew White.

Den kommunistiska katastrofen i Afghanistan

Afghanistan har invaderats upprepade gånger under hela sin historia, senast 2001 av USA-ledda koalitionsstyrkor som Trump nu är angelägen om att helt och hållet dra tillbaka.

Mohammed Harun Arsalai, medgrundare till ”Documenting Afghanistan”, i en artikel i Mangal Media förklarade varför expansionen av sovjetisk kommunism till Afghanistan utgjorde kanske den mest katastrofala av alla utländska ingripanden i landet.

Once these (communist) factions were in control they began summarily killing just about anyone they remotely suspected of being in opposition. Going to the Masjid too often was enough for them. They were also killing each other. The mass, violent repression and extrajudicial killings that the communists were carrying out pushed Islamic groups in Afghanistan into militancy. But it wasn’t until the wanton killings starting in 1978 that the Mujahideen went from being an underground resistance movement to a popular resistance movement.

När dessa (kommunistiska) grupperingar fick kontroll började de summariskt avrätta så gott som alla som de även vagt misstänkte för att vara i opposition. Bara att gå till Masjid för ofta var tillräckligt för dem. De avrättade varandra likaså. Massutbrett, våldsamt förtryck och utomrättsliga mord som kommunisterna utförde drev islamiska grupper i Afghanistan till militär ordning. Men det var inte förrän de hänsynslösa morden från 1978 som Mujahideen gick från att vara en obskyr motståndsrörelse till en populär motståndsrörelse.

Soviets Politburo [högsta styrorganen i forna Sovietunionens Kommunistpati] inre cirkel, som fruktade dåvarande president Hafizullah Amins potentiella illojalitet, beslöt att invadera Afghanistan i 1979. Efter en vecka av svåra strider dödade ryssarna Amin, tog över Afghanistan och installerade Babrak Karmal som DRA: s nya sovjetiska ledare. Karmal avgick 1986, och vid denna tidspunkt hade över en miljon Afghaner dödats och mer än sex miljoner uppskattades ha blivit tvungna att överge sina hem pga. stridigheterna.

Slutligen i 1988, undertecknade DRA, Sovjetunionen, USA och Pakistan avtal för att avsluta kriget i Afghanistan, och de sovjetiska truppernas började dras tillbaka från landet. 1989 drogs alla sovjetiska trupper tillbaka från Afghanistan, vilket var de facto medgivande till nederlag.

Sovjetiska trupper återvänder hem från Afghanistan. Foto från RIAN arkiv. Källa: Wikimedia Commons.

President Trumps uttalande att “anledningen till att Ryssland var i Afghanistan berodde på att terrorister gick in i Ryssland” är helt enkelt fel.

I ett tal från 1980 USA: s President Ronald Reagan – vilken Trump använder som kriterium att mäta sig mot – kallade invasionen ett extremt allvarligt hot mot freden, med tanke på hotet om fortsatt sovjetisk expansion i sydvästra Asien.

Afghanistans ambassadör i Sri Lanka, M. Ashraf Haidari, noterade efter Trumps kommentarer att “även Ryssland” inte skulle stödja hans vänster-orienterade tolkning av invasionen.

Kaoset som utlöstes av den sovjetiska invasionen – och flödet av vapen från både Moskva och Västvärlden till landet – lade grunden för årtionden av våld och talibanernas ankomst till makten 1996.

Vem som helst som har följt Afghanistans historia vet @realDonaldTrump fick orsakssambandet totalt om bakfoten – vi har terrorism på grund av Kommunistkuppen och den sovjetiska invasionen.

…och delvis på grund av att USA inte kände något ansvar för en saneringsinsats – de bryr sig lite om var den enorma mängden vapen och pengar (och steroiderna av ideologi) som den hade pumpat in för att besegra sovjeterna gick efter det nederlaget…

Arvet från USA: s egen invasion av Afghanistan utgör under tiden ett gigantiskt, dystert frågetecken.

Konflikten har blivit mer komplicerad och intensiv när talibanernas uppror växer i styrka och krigskämpen som är endast nominellt lojala mot ISIS trappar samtidigt upp attacker mot civilbefolkningen.

Sedan flyganfallen började i oktober 2001 har Afghanistan aldrig varit så osäkert som det är nu.

Eighteen years, trillions of dollars, and thousands of lives later, the US government is now rushing to leave a war that it cannot win, while Trump is blustering bigly.

Arton år, biljoner dollar och tusentals liv senare skyndar den amerikanska regeringen upp för att lämna ett krig som det inte kan vinna, medan Trump storskryter.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.