Delar med sig av foton av Afghanistan du aldrig ser

Decennier av krig och terror har gjort Afghanistan till ett av världens farligaste länder. Trots de framsteg som landet har gjort sedan talibanernas fall 2001 fokuserar de flesta medier som skriver om Afghanistan envist på negativa frågor såsom sprängattentat, självmordsattacker och krigsoffer. Rapporter i sådana medier visar skrämmande bilder som får de flesta människor att aldrig vilja besöka det krigshärjade men mycket vackra landet.

Det är därför som arbetet  av Antony Loveless [en], en frilansande brittisk journalist och fotograf, betyder så mycket. Sedan mars 2012 har Loveless lagt ut foton från sina resor till Afghanistan på Twitter, med hjälp av den egna hashtaggen #TheAfghanistanYouNeverSee [en].

I ett samtal med Global Voices om hashtaggen förklarade Loveless:

I have a portfolio of over 2,000 images shot on three trips to Afghanistan in recent years and to keep track of them, I conceived of the rather unwieldy hashtag [#TheAfghanistanYouNeverSee].

Jag har en mapp med över 2 000 bilder som tagits på tre resor till Afghanistan under de senaste åren, och för att hålla reda på dem tog jag fram och formulerade den ganska otympliga hashtaggen [#TheAfghanistanYouNeverSee].

Flicka i sjön. Tar ett dopp för att svalka sig i den obevekliga eftermiddagssolen. Bild av Antony Loveless, används med tillstånd.

Afghanistans gröna zon, ett område med bördig, odlad mark längs Helmand-flodens dalgång. Bild av Antony Loveless, används med tillstånd.

Den fanatastiskt vackra Kajaki-sjön i södra Afghanistan, sett från en Royal Air Force Chinook. Bild av Antony Loveless, används med tillstånd.

Loveless hashtagg snappades upp av Alex Ford [en], sergeant i Royal Air Force (RAF), som 2011 tillbringade sex månader i Afghanistans Hilmand-provins.

I sina tankar om hashtaggen skriver [en] Ford i Warfare Magazine:

We have been involved in Afghanistan for almost 11 years now, and it has become commonplace to see images of the war back here. But generally those images tend to be more about the negative side of the conflict there. Pictures of flag-draped coffins driving through Wootton Bassett or out of Brize Norton… a picture of a soldier smiling, but the caption underneath giving the date he died. Sadly, the majority of the British population that supports the lads and lasses on the ground have no real insight into the story of the war out there; the story that is Afghanistan.

Vi har varit engagerade i Afghanistan nästan 11 år och det har blivit vardagsmat att se bilder av kriget därifrån. Men bilderna tenderar i allmänhet att handla mer om den negativa sidan av konflikten där. Bilder av flaggklädda kistor som åker genom Wootton Bassett eller vid Brize Norton… en bild av en soldat som ler, men med en bildtext som uppger dagen då han dog. Tråkigt nog har majoriteten av den brittiska befolkningen som stödjer de killar och tjejer som är på plats, ingen verklig insikt i bakgrunden till kriget där, den bakgrund som är Afghanistans.

Barn i området inställda på att få prata med fallskärmstrupperna som lämnar landningsplatsen för helikoptrar. Bild av Alex Ford, används med tillstånd.

Afghanska barn med UNICEF-donerade böcker och pennor i ett klassrum. Bild av Alex Ford, används med tillstånd.

Hashtaggen har blivit en populär fototagg för dem som reser till Afghanistan för att dela med sig av bilder som människor utanför landet sällan ser i traditionella medier.

En afghansk pojke verkar redo att börja bli filmad. Bild av Steve Blake, används med tillstånd.

Iqbal Ahmad Oruzgani, en fotograf från Afghanistan, har nyligen också börjat lägga ut foton under hashtaggen för att visa Afghanistan ur ett annat perspektiv.

Kollektivt bröllop organiserat för tiotals par i Daikundi, centrala Afghanistan. Kollektiva bröllop har blivit mycket populärt i landet eftersom de bidrar till att minska kostnaderna för bröllop för varje enskild familj. Bild av Iqbal Ahmad Oruzgani, används med tillstånd.

Unga afghanska flickor läser ur en skolbok framför en stängd butik. Bild av Iqbal Ahmad Oruzgani, används med tillstånd.

Vinter i Behsud i Maidan Wardak-provinsen. Bild av Iqbal Ahmad Oruzgani, används med tillstånd.

Varje foto som delats under denna hashtagg har spridits av hundratals Twitter-användare, vilket ger fotograferna en mycket bred publik.

I samtalet med Global Voices förklarar Antony Loveless:

Countless tweeters have said it’s the best use of a hashtag on twitter, ever, and I am currently in talks to produce a book based on the hashtag after countless people expressed an interest in buying one.

Otaliga twittrare har sagt att det är den bästa användningen av en hashtagg på twitter, någonsin, och jag diskuterar just nu med någon om att göra en bok som bygger på hashtaggen efter att otaliga människor uttryckt ett intresse att köpa en.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.