Kram-kampanj ska förena unga och och gamla i Indien

En affisch från HUG-kampanjen. Image courtesy HelpAge India

En affisch från HUG-kampanjen. Bild från HelpAge India

[Samtliga länkar går till engelskspråkiga sidor om inte annat anges.]

Under århundraden innebar den gemensamma storfamiljen i Indien att flera generationer, från far- och morföräldrar till barnbarn, bodde under samma tak. Men i och med Indiens snabba utveckling har landets sociala strukturer förändrats. Fler och fler indier lever nu i mindre familjeenheter och många unga flyttar i jakten på bättre levnadsvillkor.

Detta har lett till att fler och fler äldre tvingas leva i ensamhet. Många av dem känner sig isolerade, försummade och ensamma.  

Genom en kampanj med mycket kärlek försöker man göra något åt saken. Organisationen HelpAge Indias kampanj HUG (“kram”, en förkortning för Help Unite Generations, “hjälp till att föra samman generationer”) uppmuntrar unga i Indien att vara vänliga mot äldre och ge dem en kram i förhoppningen att “främja banden mellan generationer samt för att öka empatin hos unga gentemot de äldre”.  

HelpAge India, en ickestatlig organisation som arbetar för de äldres sak och omsorgförklarar på sin hemsida hur unga kan skapa förändring:

Whenever you see an elder person sitting all alone, look again! He or she may be in your family or neighborhood or someone you’ve seen many times and is always alone. This person has one need that you can fulfill. With just one word, one smile, one HUG! Just give them a little bit of your time. These are the gestures that an elder seeks but often does not receive. The HUG Campaign encourages you to simply give a call, listen to experiences, ask how the day was and share your stories with your elder friend.

När du ser en äldre person som sitter alldeles ensam, titta igen! Han eller hon kanske är en släkting, eller en granne, eller någon som du sett många gånger tidigare och som alltid ser ensam ut. Den här personen har kanske ett behov som du kan tillfredsställa. Med bara ett ord, ett leende, en KRAM! Ge dem lite av din tid. Det här är handlingar som äldre längtar efter men sällan får ta emot. HUG-kampanjen uppmuntrar dig att helt enkelt ringa ett samtal, lyssna på de äldres erfarenheter, fråga hur dagen har varit och dela med dig av dina berättelser till en äldre vän.

Genom kampanjen lades en video ut som visar hur det kan se ut när man ger en kram:

:

Indier lever allt längre, och antalet seniorer ökar. Enligt en rapport [pdf] från Indiens regering från 2011 kommer andelen av Indiens åldrade befolkning (personer som är 60 år och äldre) troligen att öka från 7,4 % 2001 till 10 % 2026. I reella tal är detta en kraftig uppgång – 2001 innebar det 77 miljoner människor som kommer att ha ökat till 140 miljoner 2026.

Manjira Khurana (@KhuranaManjira), på HelpAge India, tror att insatser som denna kan få unga att bli mer mottagliga för de äldres behov. I en intervju via e-post med Global Voices berättar hon om sina förväntningar på HUG-kampanjen:

An occasional coffee, an outing once in a while and a phone call changes lives. The Elder is happy and the Younger maybe finds that the Elder can be Cool as well! That will maybe influence this youngster to be more sensitive and kinder to elders in his later life.

En kaffe då och då, en promenad eller ett telefonsamtal kan förändra liv. De äldre blir glada och de unga kanske inser att de äldre också kan vara coola! Det här kan påverka unga att bli mer känsliga och snälla mot äldre även senare i livet.

HUG-kampanjen ber även unga vuxna att dela med sig av sina erfarenheter och foton. Shreya Misra, medlem i Teach for India, delade ett foto på HelpAge Indias Facebooksida, där man kan se henne krama om sin farfar.

"Jag kramar om min farfar. Det är en så underbar känsla att se honom le." Bild från HelpAge Indias Facebooksida

“Jag kramar om min farfar. Det är en så underbar känsla att se honom le.” Shreya Misra, medlem i India Fellow. Bild från HelpAge Indias Facebooksida

Det sägs att ingen människa är en ö. Äldre förtjänar naturligtvis inte att bli isolerade på en ö av ensamhet och övergivna på ålderns höst. HUG-kampanjen skickar ut en nödsignal till Indiens unga – i er vardag där allt hela tiden ska gå så fort, i er brådska att ta er framåt och skynda vidare, glöm inte de äldre. Stanna upp en stund och bjud in dem i ditt liv – dela ett leende, en historia, en kram.

I dag är 50 procent av Indiens befolkning under 25 år. Kommer den unga befolkningen att lyssna? Och, än viktigare, kommer de att agera och handla så att de äldre känner sig älskade och behövda, att någon bryr sig om dem när solen går ner över livet? Jag hoppas verkligen det.

Bry er aldrig om siffror. Hjälp en person i taget, och börja alltid med den person som är närmast dig. pic.twitter.com/zHH2b5oZQ4

— HelpAge India (@HelpAgeIndia_) den 27 juni, 2014

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.