Etiopiens Zone 9-bloggare fortfarande fängslade efter 54 dagar

Free Zone 9 Bloggers banner. Original design by Hugh D'Andrade, remixed by Hisham Almiraat.

Banderoll för kampanjen för att frige Zone 9-bloggarna. Ursprunglig design av Hugh D'Andrade, omarbetad av Hisham Almiraat.

Det har nu gått 54 dagar sedan sex medlemmar av bloggingkollektivet Zone Nine [am] och tre journalister som tros vara kopplade till gruppen arresterades [en] i Addis Ababa, Etiopien. Gruppen bildades år 2012 i en strävan att rapportera om och utöka den offentliga diskussionen om de politiska och sociala frågor som påverkar individer inom alla det etiopiska samhällets sociala grupper.

På sin Facebook-sida beskriver de sig själva [en] som unga etiopier som söker använda faktabaserad rapportering och analys för att skapa en ny och mer nyanserad skildring av livet i dagens Etiopien:

Zone9 is an informal group of young Ethiopian bloggers working together to create an alternative independent narration of the socio-political conditions in Ethiopia and thereby foster public discourse that will result in emergence of ideas for the betterment of the Nation

Zone9 är en informell grupp med unga etiopiska bloggare, som arbetar tillsammans för att skapa en alternativ, oberoende skildring av Etiopiens socio-politiska förhållanden och därigenom befrämja en offentlig diskussion som ger upphov till idéer om hur nationen kan förbättras

Bloggarna har stått inför rätten fyra gånger sedan de arresterades den 25 april, 2014 [en] – nästa rättegångsdatum har fastställts till den 12 juli, 2014. Vid varje tillfälle har polisen bett om mer tid att utreda gruppen. Trots att de informellt har anklagats för att “samarbeta med utländska organisationer som påstår sig vara aktivister för mänskliga rättigheter och ideologiskt vara ense med dessa och ta emot ekonomisk hjälp med syfte att egga allmänheten till våldshandlingar med hjälp av sociala medier” har de ännu inte blivit formellt anklagade för något brott. Nära vänner och människor allierade med gruppen fruktar att de arresterade bloggarna kommer att anklagas för terrorism, liksom i fallen med Eskinder Nega [en] och Reeyot Alemu [en], båda etiopiska journalister som suttit fängslade sedan år 2011.

Efter arresteringen av bloggarna publicerade Global Voices Online ett uttalande med en uppmaning om att de skulle släppas, bjöd in människor att delta [en] i #FreeZone9Bloggers-kampanjen via brevskrivning och onlineaktiviteter, samt organiserade ett FreeZone9Bloggers Tweetathon [en] den 14 maj, 2014.

zonenine

Medan Zone9-bloggarna sitter kvar i fängelset sägs det att den etiopiska regeringen håller på att utbilda bloggare [en] i att attackera de som utövar kritik mot regeringen online:

The Ethiopian Government is trying to reduce online criticism by training recruits to attack information on the web that are critical of its administration, the Ethiopian Satellite Television Service (ESAT) reported.

According to the report, in the second round of new recruits, 235 bloggers were trained in Adama on Facebook and other social media sites on how to shape public opinion by posting comments and documents that support the regime.

The training was given to selected people from different ethnic groups who support the regime, and that the trainees report directly to government officials, ESAT said.

So far, the trainees have opened 2,350 Facebook, Twitter and blog accounts to show the Ethiopian regime in a favorable light, and to criticize anti-government articles, websites, the Ethiopian opposition and the Eritrean government

Den etiopiska regeringen försöker minska den mängd kritik som publiceras online genom att utbilda rekryter i att attackera information på webben som är kritisk mot  dess administration, rapporterar Ethiopian Satellite Television Service (ESAT).

Enligt rapporten tränades en andra rekryteringsvåg på 235 bloggare i Adama i skapandet av allmän opinion via publicering av regeringsstödjande kommentarer och dokument på Facebook och andra sociala medier.

Utbildningen gavs till utvalda människor från olika etniska grupper som stödjer regimen och rekryterna rapporterar direkt till regeringstjänstemän, säger ESAT.

Till dags dato har rekryterna öppnat 2 350 Facebook-, Twitter- och bloggkonton med syfte att framställa den etiopiska regimen i fördelaktig dager samt kritisera regeringskritiska artiklar och webbplatser, den etiopiska oppositionen och den eritreanska regeringen.

Den nigeriansk-brittiske YouTube-komikern Ikenna Azuike ägnade ett avsnitt av sitt satiriska nyhetsprogram “What's Up Africa” (“Vad händer, Afrika”) åt bloggarnas situation. I “Zone 9 Bloggers Paradise in Ethiopia” (“Zone 9-bloggarnas paradis i Etiopien”) säger han sarkastiskt: 

Just because [Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn] ordered the arrest of nine people who happen to be bloggers and journalists doesn't mean this is part of the biggest crackdown on dissent since the 2005 post-election mass arrests. 

Bara för att [den etiopiske premiärministern Hailemariam Desalegn] utfärdade en order om att nio människor som råkar vara bloggare och journalister skulle arresteras, betyder inte det att det här är en del av det största tillslaget mot politiskt oliktänkande sedan massarresteringarna efter valet år 2005. 

Varför är den etiopiska regeringen rädd för bloggare? Alemayehu G. Mariam förklarar:

“Four hostile newspapers are more to be feared than a thousand bayonets,” fretted Napoleon Bonaparte, dictator of France, as he declared war on that country’s independent press. For the regime in Ethiopia, the pens and computer keyboards of a handful of independent journalists and bloggers are more to be feared than ten thousand bayonets mounted on AK-47s. All dictators and tyrants in history have feared the enlightening powers of the independent press. The benighted dictators in Ethiopia fear the enlightening powers of an independent press more than the firepower of several fully equipped infantry divisions.

Total control of the media and suppression of independent journalists remains the wicked obsession of the regime. They believe that by controlling the flow of information, they can control the hearts and minds of the people. They believe they can fabricate truth out of falsehood by controlling the media. By crushing the independent press, they believe they can fool all of the people all of the time. But they know deep down in their stone cold hearts that “truth will not forever remain on the scaffold, nor wrong remain forever on the throne.” They live each day in the land of living lies fearful of losing their throne.

“Fyra fientliga tidningar är farligare än tusen bajonetter” klagade den franske diktatorn Napoleon Bonaparte, då han förklarade krig mot landets oberoende press. För regimen i Etiopien tycks en handfull oberoende bloggares och journalisters pennor och tangentbord vara farligare än tusen bajonetter monterade på AK-47:or. Alla historiens diktatorer och tyranner har fruktat den oberoende pressens förmåga att öppna människors ögon. Etiopiens välvilliga diktatorer fruktar den oberoende pressens förmåga att öppna människors ögon mer än de fruktar eldgivning från en mängd fullt utrustade infanterier.

Total kontroll över media och förtryck av oberoende journalister förblir regimens sjuka fixering. De tror att kontroll över informationsflödet ger dem kontroll över människors själar och hjärtan. De tror att de kan förvandla lögner till sanning genom att kontrollera media. Genom att krossa den oberoende pressen tror de att de kan lura alla människor hela tiden. Men de vet djupt inne i sina stenkalla hjärtan att “sanningen sitter inte för evigt på schavotten, inte heller sitter orätten för evigt på tronen”. Varje dag lever de i ett land byggt på lögner, rädda för att förlora sin tron.

Skribenten fortsatte:

The E bloggers and journalists are special Ethiopian heroes and heroines. They are truth-tellers and -warriors. They fight tyranny with their pens and computer keyboards. Their ammunition are truth, words, ideas, facts and opinions. They slay falsehoods with the sword of truth. They chase bad ideas with good ones and advocate replacing old ideas with new ones. They fight the people’s despair with words of hope. They teach the people that fear is overcome with acts of courage. They fight ignorance and powerful ignoramuses with knowledge and reason. They stand up to arrogance and hubris with defiant humility. They seek to transform intolerance with forbearance; resist oppression with perseverance and defeat doubt with faith. They fight with their pens and keyboards on the battleground that is the hearts and minds of the Ethiopian people.

Dessa e-bloggare och journalister är Etiopiens särskilda hjältar och hjältinnor. De är sanningssägare och kämpar. De slåss mot tyranneriet med sina pennor och tangentbord. Deras ammunition är sanning, ord, idéer, fakta och åsikter. De dräper osanningen med sanningens svärd. De låter goda idéer jaga undan de dåliga och de förespråkar en ersättning av gamla tankesätt med nya. De bekämpar människors förtvivlan med hoppets ord. De lär människor att fruktan kan besegras med hjälp av modiga handlingar. De bekämpar okunskap och okunniga maktmän med kunskap och förnuft. De trotsar arrogans och hybris med trotsig ödmjukhet. De söker omvandla intolerans med hjälp av tålamod; motstå förtryck med hjälp av uthållighet och bekämpa tvivel med tilltro. De kämpar med sina pennor och tangentbord på ett slagfält som utgörs av det etiopiska folkets själar och hjärtan.

På Twitter håller vänner och sympatisörer allmänhetens medvetande vid liv med hjälp av hashtaggen #Zone9Bloggers:

<@gerardvanmourik @endalk2006 @Eshete #zone9bloggers kommer att segra en dag! #change [förändring] kommer att besöka #ethiopia [etiopien] och ingen kommer att kunna stoppa henne
— twsgy™ (@twsgy) den 10 juni, 2014

@natnaelteklu detta summerar varför #Zone9Bloggers och andra engagerade medborgare fängslas i #Ethiopia [Etiopien], #FreeZone9Bloggers pic.twitter.com/wO11vcRtzd

— Fitsum Tilahun (@fitse_t) den 10 juni, 2014

Förlorar långsamt koll på antal dagarna #Zone9Bloggers suttit fängslade, men förlorar inte kollen på dem. 1 är en fråga om siffror, det andra är en fråga om mänsklighet.

— Maaza Mengiste (@MaazaMengiste) den 7 juni, 2014

Det som gör#Zone9Bloggers fängslande annorlunda jämfört med den stora mängden av andra orättvisor är den ovanligt långa tid regimen tar på sig att koka ihop anklagelserna— Kiflu Hussain (@HussainKiflu) den 10 juni, 2014

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.