Kvinnor trakasseras fortfarande på Delhis tunnelbana trots åtgärder

" I pledge to take the general train compartment, not the 'ladies only'. I would like for the entire city to be made safe instead. #SafeCityPledge. Image courtesy Blank Noise Bog. CC BY-NC-SA 2.5

“Jag förbinder mig att  åka i den allmänna avdelningen på tåget, och inte i den för “endast kvinnor”. Jag vill att hela staden görs säker istället. #SafeCityPledge. Foto: Blank Noise Bog. CC BY-NC-SA 2.5

[Alla länkar går till engelskspråkiga sidor om inget annat anges.] 

Offentliga sexuella trakasserier och ofredande av kvinnor, även kallat eve-teasing, är vanligt i Indien, och New Delhi har det högsta antalet våldtänktsanmälningar av alla indiska städer.

Så när Delhi Metro år 2008 avsatte fyra sittplatser i varje avdelning för kvinnor, märkta “Endast för kvinnor”, utöver de fyra sittplatser som redan är reserverade för äldre och handikappade, var det många som hyllade initiativet. Tjugofem procent av de 2.2 miljoner som pendlar dagligen är kvinnor, och på den indiska subkontinenten är det vanligt med sittplatser som reserveras för kvinnor. Tunnelbanetåg har också separata kvinnokupéer med vakter som hindrar män från att komma in, och i Delhi finns det särskilda lokalbussar för bara kvinnor.

Men har de här åtgärderna hjälpt situationen? Det kan diskuteras.

Under de första två åren sedan införandet av kvinnovagnar år 2010 har mer än 12 000 män påträffats i dem, och sammanlagt fått böta 3.2 miljoner rupier (350 000 kr). Och det finns ett ändlöst antal historier om trakasserier i kollektivtrafiken som publicerats på Delhi Hollabacks hemsida och på andra ställen.

Den här bloggaren berättar om en kvinnlig vän som blev trakasserad för att hon inte åkte i kvinnovagnen.

Atima Dhall på RespectWomen.co.in uppmärksammar hur det är att vara kvinna på Delhis tunnelbana:

Haggard and fatigued, I entered the women’s coach of Delhi metro. That was my first day in college and I was going back home. “Get back you men! You’ll be penalized for standing in women’s coach, came a voice from outside. The security in charge was trying to push men out of the women’s coach through her words. Typical Delhities! They unheard the security in charge, it seemed so to me at least. The doors closed and men shifted more into the women’s coach rather than moving away from it. They were staring, smiling, passing comments as if they saw the feminine crowd for the first time. “Filthy men!”, shouted a woman standing at the end of the coach.

Trött och utmattad steg jag på kvinnovagnen i Delhis tunnelbana. Det var min första dag på college och jag var på väg hem. “Ut med er, män! Ni kommer få böter för att ni står i kvinnovagnen”, hördes en röst utifrån. Den säkerhetsansvariga försökte tvinga ut män från kvinnovagnen genom sina uppmaningar. Typiskt Delhibor! De verkade inte ens höra säkerhetsvakten. Dörrarna stängdes och männen rörde sig in mot kvinnovagnen istället för bort från den. De stirrade, log och kommenterade som om det var första gången de såg en grupp kvinnor. “Vidriga män!”, ropade en av kvinnorna från ena änden av vagnen.

Bloggaren påpekar att “Reserverat för kvinnor” borde betyda reserverat för endast kvinnor. “Inga orsaker. Inga ursäkter.”

Twitteranvändaren Amith P beklagade sig: 

När jag ser en del män stirra och bära sig illa åt mot kvinnor på tunnelbanan i Delhi, så känns det som om våldtäkter och överfall aldrig kommer att minska i det här landet! — Amith P (@amithpr) 17:e December, 2013

Samtidigt kunde man i ett inlägg på Twitter se en bild på några män som tog upp reserverade sittplatser för kvinnor trots att det står en kvinna bredvid som bär på ett litet barn. Fotot spred sig snabbt på internet och chockade många Delhibor: 

Dessa 2 herrar stred med kvinnan som bar på ett barn om sittplatsen som reserverats för enbart kvinnor. #delhimetro pic.twitter.com/SLHMGpO2Ki

— darkndusty (@diore03) March 11, 2014

Vissa har ifrågasatt behovet av speciella sittplatser för kvinnor. Prateeksha Pandey frågade på Facebook:

1. Why does a woman who is not pregnant/old/injured need a seat? just because she is a woman?
2. If the situation was such that the seat should and must have gone to the woman, why is the photographer clicking pictures?
3. Clicking a picture in Delhi metro is an offense.

1. Varför behöver en kvinna som inte är gravid/gammal/skadad en sittplats? Bara för att hon är kvinna?
2. Om situationen var sådan att man tvunget borde ha gett sittplatsen till kvinnan, varför står fotografen där och tar foton? 
3. Att ta foton på Delhis tunnelbana är ett brott.

Medan andra, till exempel Manal Bijoor, påpekade:

It is a nice gesture, if a man gives up his seat to a lady/old person/ kid/handicapped or a woman giving her seat to old person/kids/handicapped. Its nothing to do with equality. Whenever i open the door or give away my seat, i always think about being selfless and sacrificing my own comfort so that someone else will get benefited from it.

Det är en fin gest om en man ger sin sittplats till en dam/en äldre person/barn/handikappad eller om en kvinna ger sin sittplats till en äldre/barn/handikappad. Det har inget med jämställdhet att göra. När jag öppnar dörren för någon eller ger bort min sittplats, tänker jag alltid på att vara osjälvisk och offra min egen bekvämlighet så att någon annan kan dra nytta av det.

Bloggen The Life and Times of an Indian Homemaker menar att reserverade sittplatser och vagnar inte ska ses som något privilegium för kvinnor, utan som ett tecken på ett allvarligt samhällsproblem:

* Women’s use of public spaces is seen as a privilege, or even as an encroachment into men’s spaces.
* Until general/public spaces become safe enough for women, society and police to stop treating them as men’s spaces, women must have means to travel.

* Det ses som ett privilegium för kvinnor att få vara i offentliga miljöer, eller till och med som ett inkräktande av mäns områden.
* Tills dess att allmänna/offentliga platser blivit tillräckligt säkra för kvinnor, och samhället och polisen slutat behandla dem som platser bara för män, så måste det finnas sätt som gör det möjligt för kvinnor att resa. 

Cluelesschick kommenterade inlägget ovan:

I think more effort should be put into changing the mindset. Reservation is only a temporary fix. The more we reserve, the more we are feeding the idea that it is not OK for women to be in general spaces and they should be seen only in spaces ‘reserved’ for women.

Jag tycker det borde lägggas mer energi på att ändra folks tankesätt. Reservation är bara en tillfällig lösning. Ju mer vi reserverar, desto mer stöder vi uppfattningen att det inte är okej för kvinnor att vistas i offentliga miljöer och att de bara ska ses på platser ‘reserverade’ för kvinnor.

Aktivistgrupper som Please Mend The Gap jobbar för att främja jämställdheten i Delhis offentliga miljöer. De har arrangerat flashmobbar på Delhis tunnelbaneplattformar där de bär gula t-shirtar med slogans som “Share, don’t stare”, “Riktiga män respekterar kvinnor”, och “Att respektera kvinnor är manligt”.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.