Twitterkalender med nakenbilder främjar sexualrådgivning och jämställdhet mellan könen i Makedonien

Ivana Batev, en flitig Twitteranvändare och frilansfotograf, har för andra året på raken gått samman med en grupp makedonska Twitteranvändare för att publicera en kalender, som med hjälp av nakenmotiv och heminredningskoncept främjar sexualrådgivning och jämställdhet mellan könen.

Efter den första framgångsrika satsningen år 2013, lanserades 2014 års kalender den 29 december 2013 i Skopje, med fotografier av makedonska Twitteranvändare, som frivilligt bidragit med sin tid och sina kroppar. Medan det förra årets utgåva uppmärksammade bröstcancer, så var temat för detta årets Twitterkalender sexualrådgivning, med ett underordnat fokus på heminredning. Den aktuella upplagan introducerade också ett större antal modeller, vilket även inkluderar män, medan förra årets kalender endast visade prov på kvinnligt mod.

Macedonian Twitter Calendar 2014. Message for November: Gender equality is not a threat to the family.

Den makedonska Twitterkalendern 2014 med novembers meddelande: “Jämställdhet mellan könen är inget hot mot familjen.”

Alla fotografier i Twitterkalendern är publicerade med “Allmänna kreativa tillskrivningar om icke-kommersiella och icke-derivata rättigheter” (Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives license, CC BY-NC-ND 4.0).

Den drivande kraften bakom kalendern för 2014, Ivana Batev, känd som @ref på Twitter, twittrade:

Den som inte tror att det är revolutionärt att klä av sig i Makedonien lever inte i samma samhälle som jag, och jag avundas dem.

Hans twitter citerades av Novica Nakov i en engelskspråkig post om kalendern. Han skrev:

I agree with this and I think that this is the strongest statement we can send with the photographs today. Kudos for all the people who were audacious enough to undress before her.

Also, big thanks to HERA who provided sex education tips in 140 characters twitter format and to everyone who bought photographs. The money will be used to help marginalized communities in Macedonia.

Jag håller med om detta och jag tror att det är det mäktigaste uttalandet som vi kan förmedla genom fotografier idag. De som varit tillräckligt djärva för att klä av sig inför henne skall hedras.

Ett stort tack skall också ges till HERA som bidragit med sexualrådgivningsinformation, nedtecknat med 140 bokstäver i twitterformat, och till alla de som köpt fotografierna. Pengarna kommer att användas till att hjälpa marginaliserade samhällen i Makedonien.

<p>Macedonian Twitter Calendar 2014, message for January: No always means No! Nakedness is not a substitute for consent.

 

Januaris meddelande i den makedonska Twitterkalendern 2014 lyder: “Nej betyder alltid Nej! Nakenhet är inte ett substitut för ett medgivande.”

Ana Vasileva, medlem i initiativet “Slåss som en kvinna” (@borisezenski), som bidragit till kalendern genom sitt direkta deltagande, skrev på sin blogg [mk]:

On daily basis, thousands of women around the world are subject to persuasion that they are too fat, too wide, too hairy, that their skin is too dark, that they are not beautiful enough, smart enough, good enough. Thousands of women around the world constantly buy countless cosmetic products and clothes to make themselves more beautiful, to hide themselves, to cover their “flaws.”

Facing this, we say: “We like our bodies just the way they are. Our legs carry us where we want to go, our hands create miracles, our breast fill us with admiration, our heads build towers and break walls. Our bodies are not objects to be punished or forced to fulfill certain societal standards, our bodies serve for our pleasure – and for no one else, our bodies are ours only!”

Varje dag utsätts tusentals kvinnor runt om i världen för saker som får dem att tro att de är för feta, för breda, för håriga, att deras hud är för mörk, att de inte är tillräckligt vackra, tillräckligt smarta eller tillräckligt bra. Tusentals kvinnor runt om i världen köper hela tiden oräkneligt många skönhetsprodukter och kläder för att göra sig vackrare, för att gömma sig och för att täcka över sina “brister”.

Vi vänder oss mot detta genom att säga “Vi tycker om våra kroppar precis om de är. Våra ben bär oss dit vi vill gå, våra händer skapar underverk, våra bröst fyller oss med beundran, våra huvuden bygger torn och välter omkull väggar. Våra kroppar är inte någonting som skall bestraffas eller som måste uppnå ett visst socialt standardmått, våra kroppar finns till för våra egna nöjens skull – och inte för någon annans, våra kroppar är endast våra egna!”

Bortsett från de sociala förändringar och den uppmärksamhet som författarna och deltagarna i kalendern vill väcka, så finns det även en välgörenhetsaspekt i detta unika projekt: de pengar som man får in genom att sälja den tryckta upplagan doneras till människor från marginaliserade samhällen in Makedonien.

Twitterdiskussionen som följde hashtaggen #твитеркалендар (#Twittercalendar) fylldes med många positiva reaktioner, från de som lovprisade modet hos de som deltagit till de som gav beröm åt några av modellernas fysiska egenskaper, av vilka vissa presenterade sig under sina Twittersignaturer eller framträde anonymt i några av de mest avslöjande fotografierna. De få tråkmånsar som yttrade sig negativt på Twitter motsades direkt med kommentarer som till exempel den följande från den makedonska Twitteranvändaren @ordanoskiv:

Istället för att (oberättigat) kritisera Twitter kalendern, borde du rikta dina vapen mot kitschen i Vardarhamnen.

[Med hänvisning till konstruktionen Skopje 2014-projektet som resulterade i att Skopje utnämndes till “kitschhuvudstaden” i globala massmedier, exempelvis AP och Spiegel

Enligt den lokala nyhetsavdelningen Time.mk har runt 40 internetbaserade media kanaler i Makedonien gjort reportage om kalendern. Däremot var det bara ett fåtal av dem som inkluderade länkar till hela kalendern och, även om kalendern inte betecknas som pornografisk, så klassificerade några av dessa kalenderns artiklar och bilder som material med 18-årsgräns.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.