Spanien: Bankerna vinner, folket förlorar

Detta inlägg är en del av Global Voices specialbevakning av Krisen i Europa [en].

Det internationella konsultföretaget Oliver Wyman, som analyserar soliditeten hos Spaniens största banker (eller snarare dess frånvaro), har offentliggjort sina resultat: bankerna behöver 52 miljarder euro för att ta sig ur den bekymmersamma situation de försatts i av fastighetsmarknaden och bristfällig administration.

Hur kommer det sig att bankerna har hamnat i denna situation? Förklaringen är att merparten av den uppskattade summan bör delas mellan BFA/Bankia (26400 miljoner euro), Catalunya Caixa (7800 miljoner), Novacaixagalicia (6400 miljoner) och Banco de Valencia (3000 miljoner).

Dessa banker och sparbanker, som för närvarande är i detta kritiska läge, har traditionsenligt kontrollerats av politiker, som använde dem inte bara för att sätta vänner och bekanta [sp] med tvivelaktig kompetens på ansvarsfulla och välbetalda poster, utan också som en personlig spargris för att finansiera alla sorters gigantiska projekt [sp].

Som José Mata [sp] säger på Twitter:

Demonstrationer i Madrid den 25-29 september. Foton från Facebooksidan Redes Quinto Poder.

Demonstrationer i Madrid den 25-29 september. Foto från Facebooksidan Redes Quinto Poder.

@JMataMata: “HEMOS vivido por encima de VUESTRAS posibilidades”. Comentaba un político consejero de una Caja de Ahorros. #rescate #cajas #bancomalo

@JMataMata: “VI har levt utöver ERA tillgångar”. Kommentar av en politisk rådgivare på sparbanken ”Caja de Ahorros”. #bailout #banker #bankkris

Ett tweeet från Anibal Fernández [sp] tweet ger en uppfattning om den allmänna inställningen:

@anibalochevi: y xq lo hayan hecho mal unos señores q x cierto ahora estan gobernando hemos de pagar el #rescate el resto(todos)? pues no me parece bien

@anibalochevi: ‏Så för att vissa herrar har uppfört sig dåligt,‏ vilka för övrigt är med i regeringen, så måste vi andra (alla) betala för en #bailout? ‏Jag tycker inte att det är rättvist.

Bankerna är i sin tur ansvariga för fastighetsprisbubblan genom att ha finansierat företag inom sektorn, som lagt enorma krafter på att bygga fastigheter runtom i landet (fastigheter som i sin tur försörjts av okontrollerade lån beviljade av tyska banker [sp]). Samma banker har därefter beviljat lån så att husen ifråga kan säljas. Press på försäljning och snabb vinst möjliggjorde lån till folk med osäkra anställningar; folk som skulle få det svårt med  amorteringarna, vilka sträcker sig över hela lånet – 20, 30 år eller ännu längre tid. Och inte bara lån för en lägenhet: vid många tillfällen drev bankerna människorna att expandera sina lån och köpa ett andra semesterhus.

Detta beteende fick två konsekvenser: för det första fick man fastighetspriserna att explodera i Spanien [sp] genom att skapa en i princip fiktiv efterfrågan, till den grad att spanska fastighetspriser blev bland de dyraste inom EU. Den andra är att, efter att fastighetsbubblan spricker, sitter en betydande andel av bankernas kapital låst i byggnader, som för närvarande är praktiskt taget osäljbara, för att inte tala om det stora antal lån som är extremt svårt att återbetala, med familjer, som lämnat sina egna lägenheter som säkerhet för lånen och nu är hemlösa efter att banken tagit deras bostäder.

”Hur

”Hur vågar du tala om ekonomi om du är en av de ansvariga för finansbubblan?” ”För att så många av er fortsätter att rösta på mig” svarar finansministern Cristóbal Montoro, ritad av Forges. Teckning på partiet Izquierda Unida-Almuñécar:s blogg

Nu vänder sig dessa banker till regeringen – till alla spanjorer – för att stötta upp sina tillgångar. Mellan 2010 och 2011 la den spanska regeringen in 11 miljarder euro i dessa banker, ett belopp som finansministern Cristóbal Montoro erkänner [sp] nu kan anses vara förlorat och har resulterat i en ökning av underskottet. För att hädanefter kunna fortsätta lägga in de belopp som krävs, måste Spanien, enligt Oliver Wyman, begära att Europa inför en bailout av bankerna, vilket innebär att staten kommer att ha ansvaret för att återbetala detta europeiska lån. Och för att kunna hantera denna skuld och dess räntor, måste man utfärda en offentlig skuld som kommer att mobilisera en stor del av den allmänna budgeten 2013. Detta är skälet till att regeringen gjort nedskärningar i budgeten för vård, kultur och utbildning, etc.

Vicenç Navarro [sp], professor i ekonomi och statsvetenskap förklarar på bloggen Rebelión [sp]:

El ciudadano normal y corriente, que no ha tenido ninguna responsabilidad en la creación de la burbuja inmobiliaria, es el que tendrá que pagar el pato y la deuda. Es una situación profundamente injusta, pues es ahora el Estado el que garantizará que la deuda de tales bancos se pague a sus acreedores. Es difícil diseñar un sistema más injusto.

Lo justo hubiera sido que fueran los bancos los que pagaran por sus errores y absorbieran las pérdidas. O al menos que se pactara entre el acreedor y el deudor la absorción de las pérdidas. En cambio, a partir de ahora, es el acreedor –nacional o extranjero- el que sale siempre ganando, y nunca perdiendo. Y si no se le puede pagar privadamente, que sea el ciudadano medio el que le pague a través del Estado.

Esto es lo que se llama rescate al sistema financiero. Y como parte de esta deuda privada la tiene la banca extranjera (y de una manera muy marcada la banca alemana) tal rescate financiero es, como ha ocurrido en Grecia, Portugal e Irlanda, un rescate a la banca alemana (y en menor medida a la francesa). Y, de nuevo, si la banca no paga la deuda privada que tiene, la pagará el Estado español. Es la socialización de las pérdidas, haciendo al Estado responsable de la deuda bancaria.

Det är den vanliga medborgaren, som inte har det minsta ansvar i skapelsen av fastighetsprisbubblan, som får skulden och sedan måste betala. Det är en djupt orättvis situation, därför att det nu är staten som ansvarar för återbetalningen av bankskulden till deras fordringsägare. Man kan knappast tänka sig ett mer orättvis system.

Vad som skulle ha varit rättvist hade varit att låta bankerna betala för sina misstag och få dem att absorbera sina förluster. Eller åtminstone en överenskommelse mellan fordringsägarna och låntagarna att absorbera förlusterna. Men nu är det i stället fordringsägaren – inhemsk eller utländsk – som alltid vinner och aldrig förlorar. Och om det inte betalas på privat väg, så är det den genomsnittliga medborgaren som måste betala genom staten.

Det är det som kallas bailout av finanssystemet. Dessutom ägs en del av denna privata skuld av utländska banker (och i första hand tyska banker), vilket gör denna bailout av finanssystemet, som var fallet i Grekland, i Portugal och i Irland, till en bailout av tyska banker (och i mindre utsträckning, av franska banker). Dessutom, om bankerna inte betalar sin privata skuld, är det den spanska staten som betalar. Det är en socialisering av förluster, som består i att ge staten ansvaret för bankernas skulder.

utopiacarmona [sp] kommenterar:

Dicho en otras palabras, el estado se ha convertido en en el principal asegurador de las pérdidas de la especulación financiera, y utiliza todos los mecanismos y recursos a su alcance, incluyendo nuestro dinero y nuestros derechos, para que la banca no pierda ni un sólo euro de lo que apostó, y eso que se supone que es una economía de libre mercado. Libre, para que la gente normal pierda, libre, para que los bancos ganen siempre.

Med andra ord har den spanska staten blivit den viktigaste borgenären för förlusterna i finansspekulationen. Den använder alla mekanismer och resurser inom räckhåll, inklusive våra pengar och våra rättigheter, för att förhindra att bankerna inte förlorar en enda av de euros de satsat, inom vad som är tänkt att vara en fri marknadsekonomi. Fri till den grad att normala människor förlorar, fri till den grad att bankerna vinner varje gång.

Och La Clave [sp] sammanfattar situationen:

Privatizan las Ganancias y Socializan las perdidas.

De privatiserar vinsterna och socialiserar förlusterna.

Detta inlägg är en del av Global Voices specialbevakning av Krisen i Europa [en].

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.