Europa: En gammal känd refräng om invandring

Det franska presidentvalet [en] må vara över men det faktum att den avgående presidenten, Nicolas Sarkozy, valde att göra ämnet invandring centralt [fr] för sin kampanj skapar fortfarande diskussion på nätet. Många internetanvändare undrar om detta val att flirta med extremhögern av hans väljarkår har gjort hans nederlag mindre tungt eller om det tvärtom var  en av orsakerna till avhoppen av hans väljare [fr]. Att döma av det politiska klimatet i Europa [en] är utpekandet av invandring som orsak för den ekonomiska krisen [en] ett viktigt grepp som visat sig vara fruktbart för de högerextrema partierna över hela kontinenten.

Afrikanska flyktingar av Vito Manzari på Flickr (CC BY 2.0).

Afrikanska flyktingar av Vito Manzari på Flickr (CC BY 2.0)

Om denna retorik verkar bekant är det för att den sedan århundraden ständigt återkommer i cykler på den gamla kontinenten i och med varje kris. På Valéries blogg Crêpe Georgette skildrar hon kronologin av synen på invandring i Frankrike [fr] från första halvan av 1800-talet till idag:

S’il est une idée en vogue, c’est bien de penser que les anciennes vagues d’immigration (italiennes, polonaises, espagnoles, belges …) se sont parfaitement intégrées au contraire des vagues, plus récentes, maghrébines et africaines.
Les anciennes vagues d’immigrés étaient travailleuses, ne posaient aucun problème et les français les ont d’ailleurs parfaitement acceptées, entend-on souvent.
Constatons donc que les propos actuels sur les immigrés les plus récents ne sont qu’une répétition d’idées reçues anciennes et qui se sont exercées à l’encontre de toutes les communautés migrantes (qu’elles viennent de province ou de pays étrangers).

Om det är en idé som är på modet, är det bra att tänka på de gamla invandrarströmmarna (italienska, polska, spanska, belgiska…) som nu är totalt integrerade i vårt samhälle, till skillnad från dagens invandrarströmmar från Maghreb och Afrika.
Man får ofta höra att de gamla invandrarströmmarna var arbetare som inte ställde till problem och fransmännen har dessutom helt accepterat dem.
Låt oss således konstatera att de nuvarande kommentarerna om dagens invandrare endast är en upprepning av gamla, allmänt accepterade idéer som alla migrationssamhällen har stått inför (vare sig de invandrat från landsbygden eller från andra länder).

Valérie jämför anklagelserna om icke-integrerade italienare och spanjorer och om dagens invandrare från Östeuropa och Afrika:

Toutes les populations d’immigrés – mais aussi les populations pauvres de manière générale – sont vues au cours des siècles comme sales, non intégrées, se vautrant dans la luxure et des coutumes exotiques. Ce qu’on entend à l’heure actuelle sur les quartiers « islamisés », « envahis » de femmes en burqa avec 10 enfants n’est que la répétition, comme vous le constatez, de propos tenus sur toutes les vagues d’immigration précédentes. L’italien lui aussi fait une cuisine infâme, trop d’enfants et se vêt d’oripeaux. Le polonais se ridiculise avec son catholicisme particulier et à se tenir debout pendant la messe alors que le bon français est assis.

Alla invandrargrupper – men även fattiga människor i allmänhet – har under århundraden setts som smutsiga, icke-integrerade, personer som vältrar sig själva i lust och exotiska vanor. Det man idag hör om ”de islamska” stadsdelarna, som är ”invaderade” av kvinnor i burka med 10 barn, är som ni kanske förstår endast en upprepning av kommentarer från alla tidigare invandrarströmmar. Också italienaren lagar usel mat och har för många barn som går klädda i trasor. Polacken hånas för sin speciella katolicism och för sin vana att stå upp under gudstjänsten, medan den duktiga fransmannen sitter ned.

Krisen är inte den enda anledningen.

Krisen är dock inte den enda förklaringen till attraktionen av invandringsfientliga ståndpunkter. I en ledarartikel om framtiden för Frankrikes mångkultur belyser Julie Owono att [fr] :

The reason for the growing worry over the future of Europe is not simply related to the crisis. Contrary to what some politicians were quick to explain on the evening of the first round, it seems that the French who gave their vote to extremism do not suffer that much from the immigration scourge. French analysts have found that, while the latter represents a major concern for 62 per cent of National Front voters, areas where the party has received a significant number of votes do not have a particularly high immigration rate.

Anledningen till den växande oron över Europas framtid är inte bara relaterad till krisen. Tvärtemot vad vissa politiker snabbt förklarade på kvällen för den första omgången, verkar det som att fransmännen som gav sin röst till extremismen inte lider särskilt mycket av invandringgisselet. Franska experter [fr] visar på att 62% av Nationella fronten-väljarna bor i områden där invandrarantalet ligger under genomsnittet.

Ett europeiskt fenomen

Utlänningar i Europa via Digital Dreams på FlickR License-CC-BY

Den gamla kända refrängen om invandring spelas inte bara i Frankrike. I Grekland utnyttjar det ny-nazistiska partiet “Gyllene gryning” landets ekonomiska nederlag för att göra genombrott i riksdagsvalet [en].  I Storbritannien reagerar James på det faktum att Cameron, Merkel och Sarkozy hävdar att mångkulturen har misslyckats [en] iEuropa :

She [ed's note: Merkel] wanted People from richer nations to embrace and train poorer region folk! It hasn't worked, its cost us all billions and its getting more expensive year on year!  Would you rather have a farmer from romania working in britain, claiming to be poor and sending all the money home to build a mansion! thats whats happening.

Hon [Merkel] ville att folk från rikare länder skulle välkomna och lära folk från fattigare länder! Det har inte fungerat, det har kostat miljarder och det blir dyrare för varje år! Skulle du hellre ha en bonde från Rumänien som arbetar i Storbritannien och som påstår sig vara fattig, och som skickar alla pengar hem för att bygga en herrgård! det är vad som händer.

Valerie häpnas inte längre av denna ständigt återkommande refräng om invandring. På sin blogg ger hon några lästips för att öppna debatten [fr]:

Pour combattre les craintes face aux immigrés maghrébins et africains, on gagnerait à lire les textes du 19eme et du début du 20eme pour comprendre comment se fondent ces peurs et comment l’on ne fait que répéter les mêmes idées ayant cours dans les siècles précédents. Conseils de lecture :

- Conseillé par Melle S. : A. SAYAD « L’immigration ou les paradoxes de l’altérité » (1. L’illusion du provisoire et 2. Les enfants illégitimes).
– Gérard Noiriel, « Le creuset français ».
– Laurent Dornel, « La France hostile. Histoire de la xénophobie en France au XIXe siècle “

För att bekämpa farhågor inför Maghrebianska och afrikanska invandrare skulle man vinna mycket på att läsa texter från 1800-talet och början av 1900-talet för att förstå grunden till dessa farhågor och hur argumenten hela tiden upprepas genom århundradena. Lästips:

- Tips från Melle S. [fr]: Abdelmalek Sayad “L’immigration ou les paradoxes de l’altérité” (1. L’illusion du provisoire et 2. Les enfants illégitimes)[fr].
– Gérard Noiriel, “Le creuset français” [fr].
– Laurent Dornel, “La France hostile. Histoire de la xénophobie en France au XIXe siècle” [fr].

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.