Frankrike: Nya restriktioner för utländska studenter som vill skaffa arbetsvisum

Om USA:s invandringspolitik [en] hade varit densamma som den Frankrike nyligen har beslutat att tillämpa, skulle Yahoo varit ett kinesiskt företag (grundat av Jerry Yang från Taiwan), Google skulle nu ha varit ett blomstrande ryskt företag (skapat av Sergey Brin) och Apple skulle varit ett syrianskt företag – Steve Jobs pappa var utbytesstudent vid sin sons födsel.

Dessutom, om universitetet på Hawaii inte hade erbjudit Barack Obama d. ä. att studera i USA, skulle hans son antagligen inte vara där han är idag.

Invandringsdebatten

En politisk debatt, som sedan början av september 2011 har fått inrikesminister och före detta rådgivare till Sarkozy, Claude Guéant, att tillsammans med arbetsmarknadsministern och hälsovårdsministern, Xavier Bertand, underteckna ett cirkulär [en] som gör det svårare för utländska studenter med diplom från franska universitet och högskolor att få arbete och arbetsvisum i Frankrike.

Claude Guéant, French Minister of Interior. Image from iledere.parti-socialiste.fr (CC).

Claude Guéant, inrikesministern, foto på hemsidan iledere.parti-socialiste.fr (CC).

Dessutom undertecknades ett regeringsbeslut den 6 september 2011, som stramar åt villkoren för utländska studenters fortsätta högre studier i Frankrike.

Julie Smith, en amerikansk medborgare som bor i Frankrike, har berörts av den nya policyn. Efter att ha mottagit ett utvisningsbrev av myndigheterna, skriver hon på den franska hemsidan Rue 89 [en]:

Here is my story of being an American immigrant in France, the story of many as immigration policy has tightened under Interior Minister Claude Guéant. This policy destroys the lives of many foreigners who have been settled in France and have built their lives here for years. It deprives France of their real contribution to the economy and is applied in a completely illogical and unjust manner.

Det här är min historia om att vara amerikansk invandrare i Frankrike. En historia som delas av många andra sedan invandringspolitiken har hårdnat under inrikesministern Claude Guéant. Denna politik förstör livet för många utlänningar, som sedan länge har bott och levat här. Den berövar Frankrike dess faktiska bidrag till ekonomin och den är tillämpad på ett fullständigt ologiskt och orättvist sätt.

Franska och utländska studenter, liksom många rektorer på universiteten, samlades för att protestera mot den nya policyn. Den 18:e oktober, demonstrerade 500 deltagare symboliskt framför Sorbonne-universitetet i Paris mot Claude Guéants politik. För att visa det absurda med propositionen, kastade de deras franska diplom i papperskorgen.

Denna video som efteråt lagts upp på Youtube av användaren 123VivaAlgerieNew visar denna händelse:


Demonstration

Demonstrationen organiserades av Collectif du 31 mai, en organisation som förenar utländska studenter och utexaminerade från de franska universiteten. Mer än 6000 medlemmar på Facebook [fr] stödjer deras handling.

La Conféderation étudiante, den andra största fackföreningen för studenter i Frankrike, har även de samlats för att protestera mot detta. Organisationen har lanserat en petition [fr] som kräver av regeringen att återta propositionen. Den har än så länge undertecknats av mer än 2000 personer.

Vi intervjuade Baki Youssoufou, president för La Conféderation étudiante. I följande video [en], förklarar han det absurda med propositionen och även hur den anknyts till presidentvalet 2012:

Vissa internationella studenter anser att 31:a maj-cirkuläret ger dem möjligheten att återvända till sitt land och även hjälp till att utvecklas. Kocoumbom, en kamerunsk student, publicerar en anonym artikel på Rue 89 med titeln: Afrikanska studenter, Guéant gör oss en tjänst: låt oss våga åka hem [fr]. Han skriver:

A cet égard, en dépit des tragédies personnelles des uns ou des autres, je ne peux m'empêcher de penser que c'est là un fier service que M. Guéant nous rend.

I detta avseende, trots vissa personliga tragedier, kan inte jag hjälpa att tänka att Monsieur Guéant gör oss en stolt tjänst.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.