Läkarprotest i Slovakien

Protesten där mer än 2 000 läkare anställda på statliga sjukhus deltog var en av de viktigaste händelserna under 2011 i Slovakien. 1 200 (av totalt 6 500) sade sedan tillfälligt upp sig. Det var inte den första liknande protesten. Läkarna hade redan 2006 krävt en löneökning 25 procents och stopp för omvandlingen av sjukhus till statsägda aktiebolag.

2009 var läkarna inte heller nöjda med sina löner. Men då uttalade fackets ledare att de ville vara tillsammans med resten av samhället på grund av den ekonomiska krisen. När eurokrisen bröt ut 2011 fanns inte den solidariteten kvar. Det är därför som vissa kallat deras protest en politisk protest, och den tidigare premiärministern har bett dem att inte överge sina patienter.

Läkarna krävde löneökningar för att nå 1,5 – 3 gånger en genomsnittlig lön i landet och fördelaktigare övertidsregler, samt ännu en gång [en] ett stopp för omvandlingen av sjukhus till aktiebolag. Enligt dem är det en första steg i en plan att inom en snar framtid privatisera sjukhusen. De var också rädda för att det skulle skada läkarstudenters och unga läkares utbildning.

Regeringen erbjöd dem en mindre löneökning på 300 euro i snitt, vilket motsvarar en lokal minimilön, men vägrade att avbryta sjukvårdsreformen med hänvisning till att det var ett viktigt steg på vägen till ett effektivare system.

Katarína Ragáčová skrev en text [sk] och berättade hur hon förlorat sitt barn under protesterna 2006 på grund av sjukhuspersonalens inaktivitet och tillade att hennes var det tredje barnet som avled den dagen.

Enligt vissa källor har mer än 20 procent av landets läkare ett andra jobb i den privata sektorn, vilket försvagar deras krav på fördelaktigare övertidsregler. Över 25 procent av hushållen i Slovakien har även upplevt korruption i sjukvårdssystemet, vilket innebär att läkarnas verkliga inkomst ofta är större än deras officiella inkomst. Att be om mer kan även upplevas som fel om man jämför en läkares lön, 1500 euro, med de 770 euro som en läkare i landet får.

Med bakgrund av detta är det kanske inte förvånande att befolkningen anser protesten vara ett specialintresse och inte stödjer den.

I början av december sade den mest radikala gruppen på runt 1 200 läkare upp sig. Undantagstillstånd förklarades och det gjorde det möjligt att kalla tillbaka läkarna till sjukhusen mot deras vilja.

Fackföreningarna rekommenderade att dessa läkare borde gå till sina egna läkare och uppge att de inte kan gå till jobbet på grund av trötthet och stress. Fackets ledare jämförde hjälpen från 25 tjeckiska arméläkare med ockupationen av Tjeckoslovakien av Warszawapaktens styrkor 1968.

Efter ett par dagar slöt regeringen och facket en överenskommelse som, bland annat, lät de läkare som slutat (och omedelbart blivit friska) få sina jobb tillbaka.

Fackets ledare sade att den lägre löneökning som förhandlats fram (1,25 -2,3 gånger en genomsnittlig lön) var bevis på att deras krav inte bara handlade om pengar. Premiärministern hävdade däremot att nästan samtliga förhandlingar handlat om lönerna.

Den slovakiska arbetsgivarföreningen i sjukhussektorn uttryckte sin oro för att de högre lönerna skulle leda till en kollaps bland landets mindre sjukhus. De tror att det kan hända ett par veckor efter det tidigarelagda parlamentsvalet den 10 mars [en].

Nedan finns åsikter [sk] som översatts från diskussionen under artikeln om förhandlingarnas resultat:

vlasok:

Grattis till de läkare som höll ut ända till slutet, trots en massiv motkampanj i media, en inkompetent minister och strejkbrytare

GeoRW:

Det är särskilt viktigt att tacka de okända läkare som stannade med patienterna. Samhället kommer troligen aldrig att veta deras namn, men de är ädla hjältar, till skillnad från de som trots regeringens eftergifter vara villiga att låta patienter dö och inte uppnådde någoting annat än frustration och avsmak för läkaryrket.

morgul2:

och nu är det dags för lärarna [att protestera]

Yoishi Snipo:

Och kvaliteten på sjukvården kommer att försämras ytterligare… och läkare kommer att få löner som de flesta av dem inte förtjänar och patienter kommer att fortsätta dö i sjukhusen för att läkarna inte fått sina mutor

praxon:

Läkarna sade inte upp sig för att deras familjer svalt, utan för att de ville ha mer.

Kvantový mechanik:

Jag vill att en regering äntligen får ordning i sjukvården. Det är klart att läkarna kommer att tjuta. Ju bättre åtgärder för patienterna, desto mer tjut från de slovakiska läkarna.

maico123:

Det bästa skulle vara att publicera namnen på de läkare som inte ville gå med på den förra regeringens kompromiss om 300 euro och som sjukskrev sig under undantagstillståndet! Jag vill inte att sådant avskum behandlar folk, eftersom de inte bryr sig om patienterna utan bara om pengar.

gomezbandido:

Regeringen har förlorat och skattebetalarna förlorar med dem… Det är bara en tidsfråga tills läkarna gör det igen – de vet nu att regeringen och allmänheten är svag.

nikonus:

Allt dåligt är bra för något. Jag tror att de flesta kommer att förändra sin syn på läkare och sluta se dem som en sorts speciell kast. Synd bara att det också drabbar läkare som förtjänar högsta respekt.

noreplay:

de kommer mirakulöst att friskna till – det räcker att lägga en 200 och 500 eurosedel på deras pannor så försvinner all sjukdom!

ufffffo:

Jag gratulerar Slovakiens medborgare. Läkarna har räddat deras sjukhus. Många har redan förstått det, många kommer att förstå det senare.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.