Manifest

Vi tror på yttrandefrihet: Att skydda rätten att tala och rätten att lyssna. Vi tror på allmän tillgång till talets verktyg.

I detta syfte söker vi göra det möjligt förse alla som vill få sin stämma hörd med tillgång till talets medel och alla som vill lyssna till dessa stämmor med medlen att lyssna.

Tack vare nya verktyg behöver yttrandefriheten inte längre inskränkas av de, som äger medlen att publicera och distribuera eller av regeringar, som vill begränsa tankar och kommunikation. Nu kan vem som helst utöva medias makt. Alla kan föra ut sina berättelser till världen.

Vi strävar efter att slå broar över de klyftor som skiljer folken åt så att vi kan förstå varandra bättre. Vi strävar efter att samarbeta mer effektivt och agera mer kraftfullt.

Vi tror på den direkta kommunikationens makt. Bandet mellan individer från skilda världar är personligt, politiskt och mäktigt. Vi tror att dialog över gränserna är grundläggande för en framtid, som är fri, rättvis, hälsosam och hållbar – för alla medborgare av denna värld.

Alltmedan vi fortsätter att verka och uttrycka oss som individer, söker vi även fastställa och främja våra gemensamma intressen och mål. Vi förbinder oss att respektera, bistå, vägleda, lära oss av och lyssna på varandra.

Vi är Global Voices – Globala stämmor.