2012/06/16

Artiklar från 2012/06/16

Afghanistans första datoranimerade film

Med tre decennier av krig och förstörelse bakom sig använder afghaner sig av modern teknologi och media för att bygga upp landet igen och fostra...

SchoolTube: Utbyte av lärar- och elevskapat innehåll för bättre lärande

SchoolTube är en webbplats för mediadelning för elever och lärare. Det ger ett säkert sökningsalternativ till webbplatser som de populära YouTube, Vimeo m.fl., tack vare...