2011/11/28

Artiklar från 2011/11/28

Ny lag i Uzbekistan förbjuder alkoholkonsumtion på gator och torg

Uzbekistans president har godkänt en ny lag angående "distribution och konsumtion av alkohol och tobak" som kommer att gälla från april 2012. Lagen förbjuder konsumtion...

“Låt oss drömma”: Demonstration mot enhetligt jobbsökande i Japan

Den första maj samlades studenter i Tokyo och Kyoto för att demonstrera mot rekryteringsmetoderna av avgångsstudenter från universiteten.

Thailand: Överlevnad och kreativitet under översvämningarna

Situationen i Thailand håller på att förbättras och vattennivåerna sjunker, men dödssiffran har nu överstigit 600. Översvämningskatastrofen är den värsta på fem decennier, men den...