De filippinska arbetare som gör din iPhone möjlig kämpar mot exploatering med hjälp av självisar och hashtaggar

The protesting workers break through the locked gates and march to the NXP plant. Photo Credits: KR Guda

Demonstrerande NXP-arbetare tar sig igenom de låsta grindarna och marscherar mot NXP-anläggningen. Foto från KR Guda

[Samtliga länkar leder till engelskspråkiga sidor om inte annat anges.]

Många av de filippinska arbetare som tillverkar de mikrochips som används i datormobiler, pekplattor och andra tekniska enheter lider av låga löner, kontraktsbaserade anställningsvillkor och undermåliga arbetsförhållanden och får sällan chansen att använda de verktyg de själva producerat på fabriksbandet.

Nu använder sig dock de arbetare, som gjort våra mobilsamtal, textmeddelanden, utbyten inom sociala nätverk och andra onlineaktiviteter möjliga, av just dessa redskap för att kämpa emot förtryck mot fackföreningar och annan exploatering av arbetstagare.

Kampanjen #bringbacknxp24, som organiserats av arbetare från en NXP Semiconductors-anläggning i Cabuyao, Laguna, har effektivt kombinerat en aktiv onlinesatsning med protester på plats. Laguna är en provins som ligger söder om Manila, landets huvudstad.

NXP Semiconductors hör till de 20 främsta elektroniktillverkarna i världen och förser högteknologiska företag, som Apple och Asus, med mikrochips och andra komponenter. I Filippinerna anställer företaget över 1600 fast anställda och 1700 kontraktsanställda.

Under förhandlingar för ett nytt kollektivavtal begärde arbetarna en löneökning på 8 procent, men företagsledningen var bara beredd att godkänna en ökning på 3,5 procent. Som svar organiserade arbetarna kollektiva demonstrationer den 9, 17, 19 april samt 1 maj – samtliga klassificerade som röda dagar av regeringen – men ledningen valde att beteckna dessa aktiviteter som “olagliga strejker” och åberopade dessa för att berättiga avskedandet av 24 fackliga ledare den 5 maj, 2014.

Your Texts, Posts, Tweets. Their Blood, Sweat, Tears.

Internetmeme som uppmanar till stöd för NXP-arbetarna. Från kampanjens Facebooksida.

NXP-arbetarna har startat en webbaserad namninsamling på Change.org, vilken samlat in över 500 signaturer. Namninsamlingen betonade arbetarnas krav på högre löner:

The fight of the NXP workers is a fight of all workers, of everyone. All of us need a wage increase that’s significant, not just morsels of alms. All of us deserve employment that’s regular, not just contractual. Many have already been dismissed from their jobs just because they asserted what’s due to them.

NXP-arbetarnas kamp är alla arbetares kamp, alla människors kamp. Vi behöver alla en löneökning som är meningsfull, inte bara en symbolisk allmosa. Vi förtjänar alla fast, inte kontraktsbaserad, anställning. Många har redan blivit avskedade från sina jobb bara för att de krävt sådant de ska ha rätt till.

Chronicles of Carlos, en arbetaraktivist, förklarade att den webbaserade delen av #bringbacknxp24-kampanjen har demonstrerat sociala mediers förmåga att väcka uppmärksamhet för arbetarfrågor hos den större allmänheten:

In around three weeks’ time, the Facebook page has drawn over 1,000 likes and boasts of active daily engagement among its base and outer circles – something unusual for a relatively unpopular campaign and for a labor issue in the Philippines at that. The inspiring thing about the campaign is that NXP workers themselves are the ones sharing updates inside the company. Just recently, a worker uploaded a photo of the latest company memo that tries to sow confusion among the workforce. In another instance, a worker uploaded a photo of the company’s anti-union message contained in a paper strip.

På ca tre veckor har Facebooksidan fått över 1000 gillanden och kan stoltsera med aktivt, dagligt engagemang både hos basen och i de yttre kretsarna – någonting som är ovanligt för en relativt opopulär kampanj, som dessutom behandlar arbetarfrågor i Filippinerna. Det som inspirerar med kampanjen är att det är NXP-arbetarna själva som delar uppdateringar inom företaget. För inte länge sedan laddade en arbetare upp ett foto av den senaste företagspromemorian som försöker skapa förvirring hos arbetsstyrkan. Vid ett annat tillfälle laddade en arbetare upp ett foto av företagets antifackföreningsbudskap.

Image from Facebook page of 'Bring Back NXP 24'

Bild från Facebooksidan för kampanjen “Återinsätt NXP 24″.

Den sociala mediakampanjen uppmanar även nätmedborgare att publicera självisar på Facebook och Twitter med meddelanden som visar solidaritet med NXP-arbetarna under hashtaggen #bringbacknxp24. Arbetarna har publicerat bilder av sig själva där de vädjar till allmänheten om stöd för sin kamp.

Photo from 'Bring Back NXP 24' Facebook page.

Foto från Facebooksidan för kampanjen “Återinsätt NXP 24″.

Kampanjen för återinsättandet av de avskedade NXP-arbetarna har fått stöd från ett flertal organisationer i Europa, Australien, Kina, Hong Kong, Taiwan och USA. Bilder med solidaritetsbudskap från dessa länder har publicerats på kampanjens officiella Facebooksida:

Belgian workers support campaign.

Belgiska arbetare visar sitt stöd för kampanjen.

Staff of Asia Monitor Resource Center for #bringbackNXP24.

En personalmedlem på Asia Monitor Resource Center håller upp ett meddelande till stöd för #bringbackNXP24.

NXP-arbetarnas fall har redan nått huvudkontoret för landets arbetsdepartement. Förhandlingar pågår och arbetarna vädjar fortfarande om ytterligare stöd från allmänheten.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.