Tufft att ta sig runt på Madagaskar

Kollektivtrafiken kan vara en riktig utmaning för nykomlingar i Madagaskar och detta av många anledningar. Med tanke på landets storlek, 590 000 kvadratkilometer, är vägarna föråldrade och outvecklade. Järnvägssystemet utvidgas men är fortfarande otillgängligt i de flesta städer.

I stadskärnorna är kollektivtrafiken begränsad till överfulla bussar och minibussar och järnvägstrafik inom städer är uteslutande ett projekt för huvudstaden Antananarivo.

Kollektivtrafiken är ett välkänt problem i huvudstaden, som rymmer nära två miljoner invånare och cirka 110 000 bilar. Det blir ofta trafikstockning, se bilden nedan:

Stadstrafik i Antananarivo via Mada aventures CC-NC-2.0 Stadstrafiken i Antananarivo via Madagascar-aventures.

Trafikens effekter på pendlandet i staden har även fångats på film, här av vive Madagascar:

Den här typen av trängsel är så outhärdlig för invånarna att Antananarivos regering ser över möjligheten att installera ett linbanesystem mellan två av stadens mest tätbefolkade kullar [fr]:

Cette ligne devra desservir la Haute Ville et Mahamasina. Toutefois, le PDS n’a pour l’instant fourni aucun détail quant au début des travaux ni au coût financier du projet.

En ce qui concerne l’utilisation de téléphérique urbain, la Capitale se dotera de ce mode de transport en commun après la Paz.

Detta system skulle koppla samman de två distrikten ”Övre staden” och Mahamasina. Men borgmästaren måste först kunna visa upp detaljer för hur projektet ska ta fart och hur mycket det kommer kosta. När det gäller valet av linbana kommer huvudstaden hämta inspiration från systemet som utvecklats i La Paz.

Med tanke på kostnaden för ett sådant projekt (uppskattat till 1,5 miljarder kronor för La Paz-banan) samt den skenande fattigdomen i staden är det många som undrar om projektet är lämpligt. Marc Harmelle skrev [fr]:

Plutôt que de penser construire un téléphérique, ne faudrait il pas commencer à raser les bidonvilles , reloger ces gens comme des êtres humains , soigner et scolariser leurs enfants ?

Snarare än att planera byggandet av ett linbanesystem, borde vi inte börja med att städa upp i slumområdena, förflytta dessa människor till platser som ligger mer i linje med mänsklig värdighet, ge dem sjukvård och utbilda deras barn?

Kollektivtrafiken i Madagaskar

Även om trängsel är det största problemet inne i städerna så är de nationella vägarna också i behov av omfattande underhållsarbeten. Bill på Madagascar Tribune noterade att det finns mycket kvar att göra [fr]:

11 700 km de routes à réparer dans tout Madagascar en 6 mois […] l’OTU (Office des travaux d’urgence) va se consacrer aux travaux d‘urgence et aux entretiens provisoires des routes endommagées par les catastrophes naturelles

Vägar på 11 700 kilometer över hela Madagaskar måste repareras inom de närmaste sex månaderna […] UTO [myndigheten för nödarbete] kommer ansvara för de vägar som är i behov av brådskande reparation samt tillfälliga reparationer av vägar som skadats av naturkatastrofer.

Organisationen Lalana (”Vägar” på madagassiska) uppmärksammade läsarna på tillståndet för RN2-vägen genom att koppla samman huvudstaden med den största hamnen i staden Toamasina [fr]:

Le patrimoine routier du pays se dégrade. La crise politique a complètement chamboulé le mécanisme de financement du programme d’entretien routier et des travaux d’urgence. Des dégâts, laissés par les cyclones qui ont frappé le pays, l’année dernière, ne sont toujours pas réparés à l’heure actuelle. C’est le cas, entre autres, de la route nationale 2, reliant Antananarivo à Toamasina. Plusieurs mini-éboulements, des portions de route emportées par les torrents

Vägarna runt om i landet förfaller. Den politiska krisen har fullständigt förstört finansieringsmekanismen för vägunderhåll och brådskande reparationsprogram. Skadorna från de orkaner som slog mot landet förra året har fortfarande inte åtgärdats. Detta gäller särskilt väg 2 som länkar ihop Antananarivo med Toamasina där flera nedfallna stenblock ligger kvar. Delar av vägen har även spolats bort av översvämningar. 

Nationella vägar i Madagaskar - viaTananews- Public domain “Landsbygdstaxi” på landsvägarna i Madagaskar. Via Tana News.

Att resa genom Madagaskar med kollektivtrafik är fortfarande en unik upplevelse. Det billigaste sättet att resa är med landsbygdstaxi, Taxi Brousse. Taxi Brousse kommer i många olika former, men oftast som minibuss, som på bilden ovan. Väl på plats i en stad [som inte är huvudstaden] kan man resa med ”pousse pousse”, det lokala namnet på rickshaw, se följande video:   

Ariniaina, en Global Voices-skribent i Madagaskar, poängterar att man har ändrat lagstiftningen i Madagaskar när det gäller rickshaws, men att det fortfarande är ett viktigt transportmedel för många lokalinvånare

Rickshaw as a mean of transportation pulled by a human being has been considered a violation of human rights. So the Commune [city hall] of Antsirabe [the second largest city in Madagascar] launched the “cyclopousse” – a rickshaw pulled by a bike.  Yet, “traditional” rickshaws are still the main transportation for many Antsirabe residents.

Rickshaw som transportmedel, dragen av en människa, anses vara en kränkning av mänskliga rättigheter. Så kommunen [stadshuset] i Antsirabe, Madagaskars näst största stad, lanserade ”cyclopousse” – en cykeldriven rickshaw.  “Traditionella” rickshaws är dock fortfarande det huvudsakliga transportmedlet för många invånare i Antsirabe.

Ariniana poserar med en rickshaw och dess ägare i Antsirabe, Madagaskar (bilden publicerad med hennes tillåtelse) Ariniana som poserar tillsammans med en rickshawägare och hans rickshaw i Antsirabe, Madagascar. Använd med tillstånd.

Kollektivtrafiken försöker hinna i kapp den snabbväxande befolkningen i Madagaskar, men med tanke på de stora ekonomiska hindren förväntas det inte kunna ske – åtminstone inte på ett tag.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.