Förra veckan svimmade 337 arbetare i Kambodjas klädfabriker

[Samtliga länkar leder till engelskspråkiga sidor om inte annat anges.]

Workers were sent to a clinic after fainting in a garment factory. Photo from Facebook page of Community Legal Education Center

Arbetare skickades till en läkarmottagning efter att de svimmat i den klädfabrik där de arbetar. Foto från Community Legal Education Centers Facebooksida

Tre dagars mass-svimningar rapporterades från klädfabriker i Kambodja under den första veckan i april. I landets huvudstad Phnom Penh skickades 337, övervägande kvinnliga, arbetare till fyra olika mottagningar för läkarbehandling. 

Under veckan svimmade människor i 11 byggnader inom tre fabriker belägna i Vantanak Park: Shenzhou, Daqian Textile och New Wide. Dessa namn är inte kända utanför Kambodja, men de producerar kläder för de internationella sportvarumärkena Adidas, Puma och Nike.

Kambodjas klädtillverkningssektor är en exportindustri som är värd ca 32.7 miljarder svenska kronor och anställer över 600 000 människor. Under flera år har arbetare i fabrikerna klagat över undermåliga löner.

Representanter för arbetarna misstänkte inledningsvis att “ohygienskt vatten och ohygiensk mat samt starka fabriksångor” orsakat de omfattande svimningsanfallen bland arbetarna. Mass-avsvimningar har rapporterats regelbundet och skyllts på de dåliga arbetsförhållanden som råder i fabrikerna.

I december förra året bad klädarbetarna regeringen att höja minimilönen från 80 till 160 USA-dollar (motsvarande från ca 523 till 1045 svenska kronor) i månaden. Regeringen svarade att landets ekonomi inte kunde klara mer än en höjning på 15-20 USA-dollar. Klädfabrikernas fackföreningar organiserade då en landsomfattande strejk, men denna skingrades med våld av polisstyrkor i januari.

Platsen för den blodiga kraftåtgärden ligger bara några meter ifrån en av de fabriker där arbetare svimmade en masse häromveckan.

Den 3:e april i år svimmade över 200 klädarbetare i Canadia Park, platsen för den blodiga strejken i jan 2014. CMO rapporterade. pic.twitter.com/S5RUQQDjwn— Sopheak SREY (@sopheaksrey) den 3 april 2014

Community Legal Education Center kopplade samman svimningarna med undernäring hos klädarbetarna samt deras dåliga löner. Gruppen manade globala varumärken att förbättra förhållandena för arbetarna inom deras leveranskedjor:

International brands such as Adidas, Puma and Nike are complicit in this. Whilst their various codes and standards state that wages are essential for meeting the basic needs of employees and reasonable savings and expenditure, their supply-chain workers are not seeing any tangible benefits.

And we call on international brands such as Adidas, Puma and Nike to take concrete measures to address wages that currently do not satisfy basic needs nor provide for a life with human dignity.

Internationella märken såsom Adidas, Puma och Nike är medskyldiga till det som hänt. Medan de har olika kodex och standarder som säger att löner måste kunna täcka de anställdas grundläggande behov samt rimliga besparingar och utgifter, så nås inte arbetarna inom deras leveranskedjor av några påtagliga fördelar.

Och vi vädjar till internationella varumärken såsom Adidas, Puma och Nike att ta till konkreta åtgärder för att ta itu med de löner som för närvarande inte möter grundläggande behov eller möjliggör ett värdigt, mänskligt liv.

Gruppen rådde även regeringen att höja arbetarnas löner:

We call on the government to return to wage negotiations immediately and end the endemic corruption that businesses now associate with Cambodia.

Vi vädjar om att regeringen omedelbart återupptar löneförhandlingarna och gör ett slut på den inhemska korruption som företag numera associerar Kambodja med.

More than 200 workers fainted in a garment factory. Photo from Facebook page of Community Legal Education Center

Över 300 klädarbetare svimmade på fabriksgolvet. Foto från Community Legal Education Centers Facebooksida.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.