Pandan stjäl strålkastarljuset från Taiwans utrotningshotade Formosanbjörn

The exhibition of 1600 pandas and 200 Formosan bears. Photo by Craig Ferguson. CC: NC.

Utställning med 1600 pandabjörnar och 200 Formosanbjörnar. Foto av Craig Ferguson. CC: NC.

Taiwanesisk media har riktat strålkastarljuset mot pandaungen Yuan Zai sedan hon föddes i juli 2013. Medan många har gått till djurparken Taipei Zoo för att se den lilla björnen har andra ifrågasatt den stora mediauppmärksamhet som pandabjörnen åtnjutit, till skillnad från Formosanbjörnen [en], som år 2001 valdes till det natur- eller djurliv som bäst representerar Taiwan. Yuan Zais föräldrar var en gåva till Taiwan från Kina, en del av en diplomatisk gest.

Sedan januari i år – utöver den utbredda och kontinuerliga mediatäckningen av pandabjörnarna i  Taipei Zoo – har regeringen i Taipei City varit värdar för en utställning med 1600 pandabjörnar av papier-mâché, designade av Paulo Grangeon med syfte att främja naturkonservering. Även om konstnären även designade 200 Formosanbjörnar i papier-mâché samt en trädgroda inför utställningen så har allmänhetens uppmärksamhet nästan uteslutande riktats mot pandabjörnarna. En del har kritiserat regeringens aktiva roll i den offentliga marknadsföringen av pandan. 

Chefen för Forestry Bureaus naturkonserveringssektion, Kuo-Chang Lin, försökte förtydliga situationen genom att redogöra för källan till pandornas ekonomiska stöd [ki]:

Satire on the lack of attention given to Formosan black bears: the mother bear paints her baby bear white while saying, 'It is my fault for letting you grow up here.' By 布魯斯 (Bruce). CC: NC. CC: NC.

Satir över den brist på uppmärksamhet som ges Formosansvartbjörnar: mammabjörnen målar sin unge vit medan hon säger: “Det är mitt fel för att jag har låtit dig växa upp här.” Av 布魯斯 (Bruce). CC: NC. CC: NC.

最近很多人質疑:政府只關心大陸來的貓熊,反而對本土的台灣黑熊不聞不問。
其實農委會(林務局、特生中心)、各國家公園對黑熊的保育工作每年投入的經費也有好幾百萬,倒是沒給貓熊一毛錢。貓熊的經費都是台北市立動物園自己編的,但他們確實很會行銷,廠商業者贊助資源更多。

Nyligen har många människor ställt frågan: varför tycks vår regering bara bry sig om pandabjörnarna [som är gåvor] från Kina och inte de inhemska, taiwanesiska Formosansvartbjörnarna?

Jordbruksdepartementet och Taiwans nationalparker har för närvarande en budget på flera miljoner för arbetet med bevarandet av Formosansvartbjörnarna. Å andra sidan ger regeringen inga ekonomiska bidrag till bevarandet av pandabjörnar. Taipei Zoo (delvis subventionerad av Taipei Citys lokala regering) har sin egen, separata budget för pandabjörnarna. Utöver detta har de fått ta emot en hel del pengar som öronvikts för pandorna av företag som vill göra reklam för sin verksamhet.

Mei-Hsiu Huang, president för Taiwan Black Bear Conservation Association [ki] (ung. “Taiwans organisation för bevarandet av svartbjörnar”), önskar att mer uppmärksamhet riktades mot [ki] Formosansvartbjörnarna:

貓熊是國際上公認的保育代言人。例如,世界自然基金會(WWF)以貓熊為會徽,作為保護所有生物的象徵。因此,對我們而說,貓熊之所以來台灣,不就是來關心牠的熊族至親台灣黑熊嗎?當我們對這位嬌客善盡待客之道的同時,自然不該忽略其初衷。

Pandan är en internationellt accepterad symbol för bevarandet av vilda djur och natur. Till exempel använder Världsnaturfonden (WWF) pandan som sin organisations logga och pandan har blivit en symbol för alla typer av naturkonservering. Vi kan därför säga att dessa pandabjörnar kom till Taiwan för att besöka sina släktingar, Formosansvartbjörnarna, något som bidrar till deras bevarande. Medan vi gör vårt bästa att behandla våra pandagäster väl bör vi inte ignorera den ursprungliga avsikten [bevarandet av svartbjörnarna].

Huang utredde vidare den problematiska situation [ki] som Formosansvartbjörnarna står inför:

相較於野外貓熊2千隻的族群量,台灣黑熊若據最近的估計資料則僅約為200-600隻。同樣身處瀕臨絕種的窘境,台灣黑熊不僅族群數量更讓人擔憂,其所面臨的持續威脅和困境更是來台的貓熊所難想像,這些包括政府和民眾對於台灣黑熊的保育承諾和行動不足、保育和研究的資源短缺、非法狩獵、野味和中藥市場持續發展等等。綜觀過去20年國內關於台灣黑熊的各項保育經費,每年約2百萬元,總計約4千3百萬元,相當於日本政府對其黑熊單單一年的經費挹注。

Det finns ca 2000 vilda pandor här. Baserat på uppskattningar som gjorts nyligen finns enbart ca 200-600 Formosansvartbjörnar. Båda björnarna är utrotningshotade men Formosansvartbjörnarnas antal är extra oroande. De pandor som reste till Taiwan [uppfödda i världens bästa naturkonserveringsområde] kunde aldrig föreställa sig den sortens hot som svartbjörnarna står inför, inklusive otillräckligt engagemang och handling från regeringens och folkets sida vad gäller naturkonservering, brist på finansiering av naturkonservering och forskning, ökning av tjuvjakt och konsumtionen av svartbjörnar antingen för kulinariska eller medicinska syften. En närmare titt på årsbudgeten för Formosansvartbjörnarna under de senaste 20 åren visar siffra på ca två miljoner nya taiwanesiska dollar (ca 434.000 svenska kronor). Sammantaget de senaste 20 åren har vi spenderat 43 miljoner nya taiwanesiska dollar (ca 9.340.000 svenska kronor), vilket motsvarar ett års budget för arbetet med konservering av svartbjörnar i Japan.

A poster from the #Congressoccupied protest. The black bear is saying, 'Let us save our own country.' Photo by Chao-Hua Wang. CC: NC.

En affisch från #Congressoccupied-protesterna. Svartbjörnen säger: “Låt oss rädda vårt eget land”. Foto av Chao-Hua Wang. CC: NC.

I mars år 2013 blev Formosansvartbjörnen officiellt maskot för Taiwans turistbyrå [ki] och har ansvar för att marknadsföra turism i Taiwan. Under protesterna mot det kontroversiella handelsavtalet [en] med Kina valdes även Formosansvartbjörnarna av en del demonstranter till symbol för Taiwan.

Denna artikels engelska version korrekturlästes av Georgi McCarthy.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.