“Click Rights”-kampanj för digitala rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika

IGMENA screen shot

Efter Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska underrättelsetjänstens aktiviteter har diskussionerna surrat inom det internationella webbsamhället över hur Internet bör styras och kontrolleras. Men deltar arabiska nätmedborgare i diskussionen? En inflytelserik organisation hävdar att de står utanför, eftersom bristen på allmänt medvetande om digitala rättigheter är så stor.

IGMENA [en] står för “Internet Governance programme in the Middle East and North Africa” (ung. “Programmet för styrning av Internet i Mellanöstern och Nordafrika”) och sköts av Hivos [en], en holländsk organisation för internationell utveckling. Deras nya kampanj “Click Rights” [en] har som mål att skapa större medvetande hos nätmedborgare om deras digitala rättigheter, så att de i sin tur kan sätta press på regeringar och den privata sektorn för att se till att dessa rättigheter upprätthålls. (Bakgrundsinformation: Hivos är en av Global Voices ursprungliga sponsorer [en].)

På sin webbplats presenterar de ämnesområden såsom allmängiltighet, tillgänglighet, rätt till uttryck samt sekretess på ett sätt som är både interaktivt samt gör informationen lätt att minnas. “Vi tillhandahåller en uppsättning med tio slagkraftiga webbrättigheter, som alla finns inkluderade i Charter of Human Rights and Principles for Internet (ung. “Stadgan om mänskliga rättigheter och principerna för Internet”) [publicerad av FN:s Internet Governance Forum], men som fortfarande inte erkänns inom arabvärlden”, förklarar Noha Fathi, IGMENA:s tjänsteman för Kommunikation och rättigheter.

Med hänvisning till begränsningarna av webbanvändningen inom regionen berättar Fathi, som är egyptier, om situationen i hennes eget land: “Internetfriheten förtrycks fortfarande i Egypten… Onlineaktivister och bloggare fängslas, ibland på grund av ett tweet som myndigheterna ser som källa till hot mot den nationella säkerheten. Det råder restriktionerna på en mängd nivåer: vad gäller teknologi, policyer och mänskliga rättigheter.”

“Eftersom medborgare inte kan utöva påtryckningar om de inte är medvetna om sina rättigheter har vi som mål att lyfta fram en uppsättning rättigheter som ännu inte erkänts inom arabvärlden och bygga upp ett medvetande omrking dem. Att nå fram till och påverka regeringar är ett långsiktigt mål – att öka medvetandet hos arabiska nätmedborgare om vilka rättigheter de har måste komma först, annars blir det nära nog omöjligt att nå enhet om en enda princip,” says Fathi.

Webbplatsen för IGMENA:s Click Rights-kampanj finns både i en engelsk och en arabisk version.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.