Invandrare satta i “koncentrationsläger” av polisen i Moskva

Efter förra veckans polisräder [en] på utomhusmarknader runt om i Moskva har tusentals, påstått illegala, invandrare, som arbetat på marknaderna, häktats och placerats i provisoriska läger medan myndigheterna beslutar vad man skall göra med dem. Ilya Varlamov, fotograf, bloggare och stadspolitisk aktivist, lyckades ta sig in på ett av de här lägren och fotograferade det. Varlamov har sedan skrivit om sina upplevelser på sin blogg [ry], där han också har beskrivit förhållandena på lägret som eländiga:

Лагерь представляет из себя просто палатки, которые стоят на голом асфальте. Даже настила нет. Нет нормальной воды, нет электричества. Вообще люди в лагере по-моему не понимают, что с ними происходит.

Lägret består endast av tält som satts upp på bar asfalt. Det finns inte ens något golv i tälten. Det finns inget rent vatten, ingen elektricitet. Enligt min mening verkar de flesta som är där inte alls förstå vad det är som händer med dem. 

Detainees inside the detention center in Galyanovo. YouTube screenshot.

Häktade som sitter i våningssängar i utvisningslägret Galyanovo. Skärmdump från YouTube.

Varlamovs post har fått over 700 kommentarer. Många av dem avfärdade hans uppfattning. En kritiker skrev [ry] till exempel att:

Не вижу дагов на фото

Jag ser inga “dags” [nedsättande term på personer från Dagestan] på de här bilderna.

Han syftade troligtvis på det faktum att de flesta häktade var vietnameser som utfört grovarbete på marknaderna. Till skillnad från de arbetare som kommer från södra Ryssland och före detta Sovjetstater pekas vietnameser sällan ut som en problemgrupp när nationalister talar om migrationsproblem. En annan nätanvändare svarade spydigt:

Может, потому что Дагестан — это Россия, а они — граждане?

Det är kanske för att Dagestan är en del av Ryssland, och de [Dagestanerna] är medborgare?

The detention center consists of tents on bare asphalt. YouTube screenshot.

Utvisningslägret består av tält som star på bar asfalt och portabla toaletter. Skärmdump från YouTube.

En läsare från Krasnodar, en region i södra Ryssland, noterade:

не только в москве такая тема. у нас уже не один год стоит

det är inte bara i Moskva som sådana grejer händer. vi har haft ett [sådant läger] sedan flera år tillbaka.

Ryssland har en av de största invandrade befolkningarna bland OECD länderna – enligt en nyligen utförd OECD rapport [en] finns det 11 miljoner invandrare i landet. Eftersom Ryssland har mycket avslappnade regler angående fri rörlighet mellan de före detta Sovjetstaterna, har många invandrare kommit till landet helt lagligt (men vissa saknar arbetstillstånd). Andra invandrare, som bland annat vietnameserna i Varlamovs exempel, är däremot illegala invandrare och föremål för utvisningsbeslut.

Den stora invandrade befolkningen från andra länder, kombinerat med en omfattande invandring från Rysslands självstyrande republiker, bär delvis skulden för de nationalistiska tendenser och uppfattningar som under de senaste åren åter igen har dykt upp. Alexander Afanasyev, en bloggare, postade en video som visade hur en grupp invandrare häktats av polisen och uttryckte sin uppskattning [ry] för den senaste tidens utvecklingen av brutala polistaktiker:

Я считаю, что полиция действовала очень грамотно. Мигрантов было примерно в 10 раз больше, чем полицейских. Что у них на уме − никто не знает. Возможно, если бы не принятые меры, мы получили бы еще один случай расправы над полицейскими. Ну а по поводу ощущений самих гастарбайтеров и их дискомфорта, я хотел бы задать вопрос − а кто нибудь их сюда заставлял приезжать? Звал?

Jag tycker att polisen handlade på ett klokt sätt. Där var ca 10 gånger så många invandrare som poliser. Vem vet vad de tänkte? Om det inte varit för försiktighetsåtgärderna skulle poliserna kanske ännu en gång ha blivit attackerade. Och när det gäller de invandrade arbetarnas känslor och obehag så skulle jag vilja ställa en fråga — är det någon som har bett dem att komma hit? Är det någon som har bjudit in dem?

På Varlamovs blog försökte flera personer att undervisa [ry] sina medläsare:

У них просто средств нет, чтоб вернуться домой. Билет москва-сайгон стоит около тысячи долларов.

De har faktiskt inte tillräckligt med pengar för att återvända hem. Biljetter från Moskva till Saigon kostar nästan 1000 dollar.

Någon svarade:

а билет Сайгон-Москва бесплатный?

och är en biljett från Saigon till Moskva gratis?

En annan läsare förklarade [ry] hur de vietnamesiska invandrarna tagit sig till Moskva:

эти люди приехали за счет компании по контракту работать в россии на период 1-3 года. за это время окупается и билет, и проживание, и еще немногомного денег они отправляют родственникам во Вьетнам.

потом, по окончании контракта, некоторые из них (меньшинство, кстати) “сбегают”… и продолжают, уже нелегально, жить в РФ.

Det är ett företag som betalat för de här människorna att resa till Ryssland och gett dem kontrakt att arbeta i Ryssland under 1-3 år. under tiden som de arbetar får de in tillräckligt för att täcka kostnaden för biljetten, sina levnadskostnader och för att skicka hem lite eller mycket pengar till sina släktingar i Vietnam. senare, när deras kontrakt tagit slut, så “rymmer” några (en liten andel) av dem … och fortsätter att leva i Ryssland illegalt.

Några bloggare, som den sociala aktivisten Mitya Aleshkovsky, har redan börjat kalla de här utvisningslägren för “koncentrationsläger” på grund av levnadsförhållandena inom lägren, medan skribenten och politikern Eduard Limonov kallade dem [ry] “ett brott mot mänskligheten.” Aleshkovsky var även skeptisk [ry] till hur effektivt lägren fungerar:

основной ужас заключается даже не в самом факте существования концентрационного лагеря в столице нашей родины. Основной ужас в том, что существование концентрационного лагеря в Москве — это все чистой воды по-ка-зу-ха.

det värsta är inte ens det faktum att ett koncentrationsläger existerar i vår huvudstad. Det värsta är det faktum att det koncentrationslägret som finns i vår huvudstad egentligen bara finns till för att kunna visas upp.

LiveJournal bloggaren LED Storm tyckte [ry] också att det egentliga problemen finns på närmare håll:

главным источником криминалитета на рынках являются сами менты.

den största källan till kriminell aktivitet på marknaderna är poliserna själva.

För vissa [ry] ter sig situationen däremot helt svartvit:

закон они нарушили – нелегальное пересечение границы и нахождение в стране без регистрации

de bröt mot lagen — de tog sig over gränsen olagligt och stannade i landet utan att registrera sig.

Samtidigt visade en undersökning [ry], som offentliggjordes den 7 augusti av den statliga undersökningsmyndigheten VTsIOM, att 74% av ryssarna upplever tillströmningen av invandrande arbetskraft som någonting negativt. Femtiotre procent av dem som deltagit i undersökningen sa att de stöttade striktare immigrationslagar.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.