Ökning av rasistiska grupper över hela Europa

[Alla länkar leder till spanska texter såvida ingenting annat anges.]

När börsen kraschade 1929 gav det upphov till en ekonomisk kris som försatte miljontals människor i svår ekonomisk knipa. Den ekonomiska kollapsen innebar att många arbetstillfällen gick förlorade, något som ledde till misär för miljontals familjer. Det var en situation som bäddade för bildandet av fascistiska organisationer, som senare kom till makten i Tyskland [sv] och i Italien, och vi känner alla till vilka hemska följder detta fick.

2000-talets Europa plågas nu av en av de värsta ekonomiska kriserna under den senare tidens historia och upplever ännu en gång en ökning av fascistiska partier. Partierna frodas och tjänar på det sociala missnöjet som skapats inom stater med grundläggande välfärd, där invånarna förlorat rättigheter som det tagit dem generationer att vinna. European Antifascist Manifesto [en] fastställer:

Extreme right protesters in Spain. Photo taken from Xavier Casals' <a href="http://xaviercasals.wordpress.com/2013/03/23/puede-surgir-una-derecha-populista-en-espana-el-teorema-de-patrick-moreau/">blog </a>[es].

Extremhögern protesterar i Spanien. Foto taget från Xavier Casals blogg [sp].

By exploiting the fears of the well to do of the risks of a social explosion, the radicalization of middle classes destroyed by the crisis and sweeping austerity measures as well as the despair of marginalized and impoverished unemployed people, extreme right and most of all neo-Nazi and neo-fascist forces are growing everywhere in Europe. They are gaining mass influence in the poorer layers of society turning this influence systematically against traditional and newer scapegoats (immigrants, Muslims, Jews, LGBT, disabled people,…) as well as against left wing organizations and trade unions.

Genom att utnyttja de farhågor om en social explosion som finns bland de välbärgade, radikaliseringen av en medelklass som knäckts av krisen och av allt stramare krav, samt förtvivlan bland de marginaliserade och allt fattigare arbetslösa, har extremhögern och framför allt ny-nazistiska och ny-fascistiska grupper kunnat växa fram över hela Europa. De har fått ett mycket stort inflytande bland de fattigaste grupperna i samhället och använder sitt inflytande för att systematiskt vända dessa grupper mot traditionella och nya syndabockar (invandrare, muslimer, judar, sexuella minoriteter, handikappade …) samt mot vänsterorganisationer och fackföreningar.

Högerextremisitiska politiska partier har gradvis vuxit fram over Europa under de senaste åren. Belgiens Vlaams Blok, som grundades under 1970-talet och som tidigare förbjudits, har nyligen återuppstått som Vlams Belang. Frankrikes Front National, som grundades 1972, har framstått som landets tredje starkaste partialternativ i de senaste presidentvalen. I Norge fick Fremskrittspartiet mer än 22 % av rösterna i valet 2009. Det var samma parti som Anders Breivik, som dömdes för attacken på Utøya, under flera år arbetat sig upp inom.

I Schweiz drog Schweiziska folkpartiet till sig 29 % av rösterna i valet 2007. När det Österrikiska Frihetspartiet kom in i landets regering år 1999, tvingades Europeiska Unionens (EU:s) medlemsländer stifta sanktioner mot sitt alpina grannland. Man kan finna liknande exempel på hur högerextremistiska partier representeras på parlamentarisk nivå i Sverige, Finland, Danmark, Holland, Italien, Ungern, Bulgarien och Grekland.

The perfectage of parliamentary representation held by extreme right groups throughout Europe, 2012 (by percentage of votes). Image from Ignacio Martín Granados' <a href="http://martingranados.es/2012/05/03/que-la-simiocracia-no-nos-acabe-quitando-la-democracia/">blog</a>.

Procent av den parlamentariska representation som tillhör extremhöger-grupper i Europa 2012 (visas i procentandel röster). Bild från Ignacio Martín Granados’ blogg.

I andra länder, såsom Spanien, har sådana partier inte lyckats ta sig in i regeringens underhus, men de har lyckats ta sig in i andra institutioner. I de senaste lokala valen säkrade partiet Catalonia Platform (PxC) 67 platser i olika kommuner i Katalonien. Videon nedan (uppladdad på YouTube av alpujarradelasierra) är från PxC:s senaste kampanj och ger inget utrymme för tvivel om partiets politiska ståndpunkter:

De tidigare nämnda politiska partierna har alla liknande ideologiska grunder. Alla är djupt EU-skeptiska, fientligt inställda mot invandrare och minoriteter, samt företräder rasisitiska doktriner och radikal nationalism, för att nämna några. De tar även hjälp av populistisk retorik och framför enkla lösningar, eller snarare – lösningar som verkar enkla, men som ofta går helt emot de mänskliga rättigheterna.

Man kan nog säga att det mest välkända EU-skeptiska partiet är UK Independence Party, UKIP, som, enligt bloggen Territorio Europa [sp], bland annat för fram följande punkter:

  • Upplös EU och kontrollera rörligheten av människor och arbetare.
  • Avskaffa de fria gränserna och återinför kontroll av visa vid gränskontrollerna (inklusive för européer).
  • Upphäv landets lagar om mänskliga rättigheter som antogs 1998 och dra tillbaka medlemskapet i EU-konventionen om mänskliga rättigheter.
  • Ogiltigförklara rätten för Storbritanniens medborgare att kunna överklaga till europeiska eller internationella domstolar för att kunna försvara sina rättigheter.

Den väldiga tillströmningen av invandrare som skedde under den ekonomiska högkonjunkturen har gjort att dagens arbetslöshetssiffror ser sämre ut och detta har sporrat rasistiska och xenofobiska tendenser inom högerextremisitiska partier, vilka främst vänder sig mot muslimska grupper. Dessa utnyttjar uppkomsten av radikal islam inom Europa, vilken upplevs som ett hot mot västvärldens värderingar av många Europeer, för att kunna väcka hat och vinna röster. Bloggen Territoires de la Memoire [fr] sammanfattar några av Vlams Belangs ställningstagande:

Anti-Islam protest in front of the European Parliament building in Brussels. Photo from the blog <a href="http://yahel.wordpress.com/2012/05/14/el-rapido-ascenso-de-partidos-de-derecha-en-europa-tiene-al-ala-izquierda-temblando/">Nueva Europa – Nueva Eurabia</a> [New Europe - New <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eurabia">Eurabia</a>]

Anti-islamisk protest framför Europeiska Parlamentet i Bryssel. Foto från bloggen Nueva Europa – Nueva Eurabia [New Europe – New Eurabia]

 […] refuser de reconnaître l’islam comme une religion: «[…] L’islam n’est pas une religion comme le catholicisme, le judaïsme ou l’hindouisme, c’est une religion-droit-culture-civilisation, intrinsèquement ‘intégriste’ […] ». L’islam est aussi systématiquement infériorisé: c’est «[…] une religion rétrograde […] », «qui maintien les femmes musulmanes sous un statut de quasi-esclavage », avec des «[…] mentalités aussi primitives que barbares […]», et des adeptes «[…] fanatiques ignorants et barbares […] ».

(…) de vägrar att erkänna Islam som en religion: «(…) Islam är inte en religion som den katolska, judiska eller hinduistiska, det är en religiös-juridisk-kulturell-civilisering som i själva verket är helt fundamentalistisk (…)». Islam är också systematiskt nedvärderande: det är «en bakåtsträvande religion (…)», «som ger muslimska kvinnor ett nästan slavliknande status» med «(…) en mentalitet lika primitiv som om de vore barbarer (…)» och deras anhängare är «(…) okunniga barbariska fanatiker (…)»t .

Andra minoriteter utsätts också för skymfningar av de här högerextremistiska grupperna. Det ungerska partiet Jobbik har gjort listor på de “farliga judarna i landet“, Front National [fr] i Frankrike visar sig fientligt inställda mot romerna och Attack-partiet i Bulgarien är tydliga exempel på ideologierna inom de här grupperna.

Partiet Gyllene Gryningen i Grekland är ännu ett exempel, då deras aktivister har varit gärningsmän i en mängd nyligen utförda attacker på migrerande arbetare och vars talesman lämnade mycket lite plats för tvivel över gruppens ideologiska ställningstagande, efter att ha attackerat två kvinnliga politiker under en TV-sänd debatt, som nu laddats upp på RussiaTodays YouTube-kanal:

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.