Professor i Kina avstängd för att han undervisat i konstitutionalism

[Samtliga länkar leder till engelskspråkiga webbsidor, om inte annat anges.]

En frispråkig professor inom juridik i Kina har blivit avstängd från sin tjänst efter att han undervisat i och skrivit artiklar angående konstitutionalism.

I juni 2013 publicerade professor Zhang Xuezhong vid East China University of Politics and Law i Shanghai en artikel med titeln “Uppkomsten av och farorna för den anti-konstitutionella kampanjen under 2013″. Den 17 augusti underrättade universitetet Zhang om att han inte längre ansågs kvalificerad att undervisa på skolan. Beslutet togs av universitetets kommunistpartis kommitté, enligt China Change, en hemsida för mänskliga rättigheter.

“Universitetet gjorde det tydligt för mig att artikeln stred mot den kinesiska folkrepubliken konstitution, samtidigt som den kränkte lärarnas etiska kod”, förklarade Zhang i ett uttalande via sitt WeChat-konto.

Professor Zhong Xuezhong (Pic from Sina Weibo)

Professor Zhong Xuezhong. Fotografi från Sina Weibo

Det kinesiska nyhetsmagasinet Southern Weekend censurerades kraftigt tidigare i år, då konstitutionellt styre efterlystes i Kina.

Zhang Xuezhong är en liberal med hög profil i Kina. I september 2012 blev Zhang temporärt avstängd för att han stöttat de som stod emot “nationsundervisnings”-kurserna i Hong Kongs skolor. I maj 2013, då Kinas kommunistpartis kommitté utfärdade en anvisning till de undervisande institutionerna om bannlysning av undervisning inom sju känsliga ämnen, var Zhang en av de första professorerna att uppmärksamma frågan, något han gjorde på den populära microbloggnings-sidan Sina Weibo. Policyn om de “sju tystnadsplikterna” förbjuder att man diskuterar “universella värden, det civila samhället, medborgarrättigheter, rättslig självständighet, pressfrihet, tidigare misstag av kommunistpartiet samt den privilegierade kapitalistklassen” inom en universitetsmiljö. Zhangs Weibo-konto har sedan dess tagits bort.

I mars 2013 publicerade Zhang en bok med titeln [ki] “Det nya sunda förnuftet – Beskaffenheten och konsekvenserna av enpartistyret”.

En mångfald Weiboanvändare visade sitt stöd för Zhang och hans uppfattning om konstitutionalism, ändå blev mestadels av kommentarerna snart borttagna.

Advokaten Zhang Quan skrev så här [ki]:

实行人民约法、宪法限政是必要的,这是人类社会发展方向。只有天赋人权,不存在天赋党权。权力没有限制,迟早会出问题。但宪政的方式、进程可以商讨。

Det är nödvändigt att tillämpa konstitution för att begränsa regeringens makt, som har ansvaret för den riktning i vilken det mänskliga samhället utvecklas. Det handlar i grunden om mänskliga rättigheter, inte partirättigheter. Med obegränsad makt så uppstår det problem förr eller senare. Vägen till och processen för konstitutionellt styre kan dock diskuteras.

 Webbanvändare “Lixing Zheren” kritiserade [ki]:

大学拒绝思想自由、学术自由的精神,意味着一个民族在拒绝文明。但我不客气的说,从张雪忠老师的遭遇和风范中,我们也看到了中国知识分子为利逐言的懦弱。一个学校成千上万名教师和学生,竟然只有一个人如同中世纪的伽利略在抗争!这不是时代和民族的悲哀?

Universitetets förnekande av tankefriheten och den akademiska frihetens anda innebär att en nation förnekar sig själv civilisation. Jag kan tvärt säga att utifrån professor Zhang Xuezhongs upplevelse, så har intellektuella kineser visat sin ynklighet, när det på en skola med tusentals lärare och studenter endast finns en man som kämpar; som Galileo under medeltiden! Är inte detta en tragedi för tiderna och nationen?

Webbanvändaren “Wang Dongcheng” speglade [ki] samma känslor:

对于大学教师来说,“独立之思想,自由之精神”就是师德。张雪忠的言行,说明他有良好的师德。现下的高校讲台上发清声者本来就不多,因此就愈显张雪忠之宝贵。

För universitetslärare är den etiska koden “självständighet för tanken och själslig frihet”. Zhang Xuezhongs ord och handlingar visade att han levt efter de här principerna. Under en tid då få universitetsföreläsare yttrar sina riktiga åsikter är Zhang Xuezhong särskilt värdefull.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.