Ockupera Cocó Park kämpar för att rädda brasilianskt naturreservat från bebyggelse

[Samtliga länkar leder till portugisiska webbsidor om inte annat anges.]

En federal regional domstol i Brasilien har slagit till mot motståndare till byggandet av en planskild överfart i tätorten Fortaleza, som de säger skulle skada det lokala ekosystemet, genom att upphäva en tidigare dom som sätter stopp för projektet, och bana väg för byggstarten.

Det föreslagna byggprojektet i Cocó Park, Fortalezas största naturreservat, utlöste en Occupy-rörelse för att försöka stoppa det, men ockupanterna blev så småningom med våld bortförda från parken. Enligt domstolsbeslut i Federala Domstolen den 8 augusti 2013 hade byggandet av de två överfarterna vid sidan av parken förbjudits, men det avslogs av den federala regionala domstolen i 5:e regionen (TRF5).

Beslutet fattades den 14 augusti 2013 av den federale domaren Edilson Pereira Nobre Júnior, ställföreträdande ordförande för TRF5, efter att stadens regering, som stöder byggandet, i samma domstol pläderade mot stoppandet av projektet. Enligt hans dom “anser stadens regering att skador på miljön inte är tillräckligt för att avbryta projektet”, hävdade den federale domaren:

a paralisação da construção dos viadutos causará maior prejuízo à ordem e à economia públicas, tanto por impossibilitar que a sociedade possa usufruir de melhorias no trânsito da região, como por impor severos prejuízos a serem suportados com verbas públicas. 

avbrytandet av överfartsbyggnadsprojektet kommer att orsaka mer skada för den allmänna ordningen och ekonomin, både genom att hindra samhället från att njuta av förbättringarna av lokala trafikstockningar, och genom att orsaka stora förluster som måste bäras av stadskassan.

Den 13 augusti, en dag innan domen upphävdes, hade allmänne åklagaren Oscar Costa Filho och andra motståndare till byggandet över träden i Cocó Park ett möte i staden Recife [sv] med TRF5:s ordförande för att tala om för honom att överfartskonstruktionen inte hade gått igenom någon bedömning av dess miljöpåverkan, men det argumentet tycktes inte ha någon inverkan på domarens beslut.

Ockupationen avbröts med våld

Guard attacks demonstrator. Photo taken from the Facebook page "Dunas do Cocó".

Poliser attackerar demonstranter.Fotot är taget från Facebooksidan “Dunas do Cocó” [Dynerna i Cocó]

I Fortaleza har trafiken i skärningspunkten mellan Engenheiro Santana Jr Avenue och Antonio Sales Avenue varit mycket tung under de senaste 15 åren. För att lindra situationen, föreslog stadens ledning att två överfarter skulle byggas, vilket skulle ta bort en bit av Cocó Parks område och omkring hundra träd.

Den 12 juli 2013 stod tio medborgare, som var upprörda över förstörelsen av träden, framför schaktmaskinerna för att skydda de återstående dussintals träd som krävdes för att börja byggandet.

Ockupera Cocó skingrades med våld av polisen mycket tidigt på morgonen, cirka kl 03.00 den 8 augusti. Det blev en sammandrabbning mellan polisen och omkring 200 demonstranter, som campat i Cocó Park i 28 dagar. Omkring 300 poliser från staden Fortalezas speciella utryckningsgrupp deltog i utrensningsoperationen av Ockupera Cocó.

Under operationen användes tårgasbomber och gummikulor av polisen, och demonstranter säger att polisen använde övervåld. Universitetsprofessor Geová Alencar fördömde polisens agerande:

Reiniciamos o manifesto no meio da rua, gritando palavras de ordem e, de repente, a polícia veio para cima, jogando bombas de efeito moral. Todos nós corremos sem entender.

Vi tog protesten till mitten av gatan och skrek stridsrop, plötsligt sprang poliserna mot oss och kastade bomber. Vi sprang alla, men vi hade ingen aning om varför de gjorde så.

Guards used pepper spray to disband protesters. Photo taken from the Facebook page "Dunas do Cocó"

Vakterna använde pepparspray för att skingra demonstranter. Fotot är taget från Facebook-sidan “Dunas do Cocó” [Dynerna i Cocó]

Rapadura Mídia-kollektivet har lagt ut en serie på Facebook med fem videos med direktsändning från den tidiga morgonens rensning den 8 augusti. En kort dokumentär producerad av Canal Popular presenterar demonstranters vittnesmål efter rensningen av Ockupera Cocó Park. Den korta videon visar de nedhuggna träden liksom polisernas närvaro och demonstranternas:

Den brasilianska avdelningen av Greenpeace har gjort ett uttalande om fallet:

De fato, a obra é polêmica. Em primeiro lugar, por confiar na expansão do espaço viário como forma de solucionar o problema de congestionamento, o que significa insistir em uma falácia muito criticada pelos especialistas – os carros se comportam como gases, quanto mais espaço há, mais espaço ocuparão, pelo fato de que a melhora no tráfego estimula mais pessoas a utilizarem o carro, levando ao congestionamento novamente. Em segundo, mas não menos importante, por não ter contado com participação popular e ser uma obra que não considera um planejamento de médio e longo prazo da mobilidade da cidade, voltado para a priorização de outros meios de transporte – como a bicicleta, transporte coletivo e andar a pé – que não o carro.

Det är verkligen ett kontroversiellt projekt. Först av allt, för att man tror att utvidgning av vägytan är lösningen på  problemen relaterade till trafikstockningar betyder att insistera på en vanföreställning som allmänt kritiseras av experter – bilar uppför sig som gas. Ju mer utrymme som finns, ju mer utrymme kommer den att fylla. Anledningen är att en bättre trafiksituation stimulerar fler människor att använda sin bil, vilket leder till nya trafikstockningar. För det andra, men inte mindre viktigt, för att starta ett byggnadsprojekt som inte innehåller en plan för urban mobilitet på medel- och lång sikt, som prioriterar andra transportmedel – som cyklar, allmänna transporter och gång – utöver bilar för allmänt deltagande.

Twitter, visade medborgare sin vrede med hashtags #SalveCocó [Rädda Cocó], #SalveoCocó [Rädda Cocó] e #OcupeCocó [Ockupera Cocó].

Om urban mobilitet är beroende av att hugga ner träd, går jag hellre.

Vad är det största projektet i Engenheiro Santana Jr och Antonio Sales Avenues trafikmötesplats? Människors kamp… Rösten från de som håller drömmarna vid liv!

Se parkens läge på kartan nedan:

Cocó Park map, in Fortaleza, Brazil. Image taken from the blog Fátima e Cocó

Karta över Cocó Park, i Fortaleza, Brasilien. Bild tagen från bloggen Fátima e Cocó

Bakgrund

Cocó Park skapades genom ett statligt dekret 1989, men delar av dess 1046 hektar har därefter övertagits av privata intressen, vilket utesluter dess formalisering.

I januari 2013 tillät en domstol byggandet av bostäder i ett område intill parken parken baserat på en “Termo de ajustamento” (TAC) utgivet av stadens tidigare administration. Den nya administrationen (som nu föreslår överfartsprojektet) bestred TAC, och byggnadstillståndet avbröts.

I februari 2013 rapporterade Global Voices [en] om Cocó Park:

The approval of the construction of 14 residential blocks in the dunes of the Cocó River provoked outrage in Fortaleza, Brazil. A petition has reached 5,000 signatures and two acts were organized via Facebook. In 2009, an Area of Relevant Ecological Interest was created at the Dunes of Cocó to protect the site after denouncements of a real estate project by the movement Save the Cocó Dunes.

Godkännandet av byggandet av 14 bostadshus på Cocó Rivers dyner framkallade ilska i Fortaleza, Brasilien. En petition har uppnått 5000 underskrifter och två aktioner har organiserats via Facebook. År 2009 skapades ett Område av ekologiskt intresse på Cocós dyner för att skydda platsen efter att rörelsen Salvem as Dunas do Cocó (“Rädda Cocos dyner”) fördömt ett fastighetsprojekt.

Movement Salvem o Parque do Cocó [Save the Cocó Park]

Movement Salvem o Parque do Cocó [Rädda Cocó Park]. Bild från  Facebook-profilen Dunas do Cocó


Medan parkens avgränsning inte genomförs, har demonstranter mobiliserats med rörelserna SOS Cocó och Salvem as Dunas do Cocó (“Rädda Cocos dyner”) och Cocó Defense Movement (“Cocós försvarsrörelse”), för att skydda den.

Den 2 augusti gick demonstranter som ockuperat parken till den federala allmänna åklagarens kontor med advokater från RENAP (Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, ung. “det nationella nätverket av folkets jurister”) för att fördöma hot om tvingad evakuering av Ockupera Cocó. Som den federala allmänna åklagaren Dinarte de Pascoa Freitas konstaterade efter mötet hade sådana hot gjorts under nattens sena timmar. Detta strider mot civilprocesslagen, som kräver både en föregående varning till demonstranterna och att avhysningen måste genomföras under arbetstid:

(…) “vimos também homens armados a paisana circulando o local e quando passamos na frente do prédio do pelotão especial da Guarda Municipal foi possível perceber uma forte movimentação à 1 hora da manhã”, afirmou um dos manifestantes que preferiu não se identificar.

"Cocó is not a condo's garden" Photo from the Facebook page 'Cocó Dunes'

“Cocó är inte en lägenhetsträdgård” Foto från Facebook-sidan ‘Cocó Dunes’

(…) “vi har också sett beväpnade civilklädda män vandra omkring i parken, och när vi körde förbi polisens specialstyrka, märkte vi intensiv aktivitet klockan 1 på morgonen”, förklarade en demonstrant som ville förbli anonym.

Samma dag, mycket tidigt på morgonen, hade 12 fordon från polisen parkerats bredvid ockupationsplatsen. Via sociala nätverk mobiliserades flera supporters att lämna sina hem och vara närvarande på platsen. Polispatruller fortsatte att visa sig från strax före midnatt till 2 på morgonen, vilket skrämde de som ville försvara parken.

När den våldsamma rensningen ägde rum, krävde åklagarmyndigheten i Ceará en förklaring från kommunens sekretariat för säkerhet om operationen, och ifrågasatte via ett brev om det fanns ett domstolsbeslut för att motivera åtgärden. Brevet påminde om att det var absolut nödvändigt att bevara den fysiska integriteten hos både ockupanterna  och Cocó Parks naturarv.

“Estamos preocupados com o conflito e a violência que se instalou. O cidadão precisa ser protegido no seu direito”, disse o promotor de Justiça José Francisco de Oliveira Filho à Globo.

“Vi är oroade över konflikten och våldet” som ägt rum. Medborgare har rätt att skyddas”, sade åklagaren José Francisco de Oliveira Filho till webbsidan G1.

Ordföranden i kommissionen för mänskliga rättigheter i Cearás lagstiftande församling såg det som en “aggressiv handling”. Hon föreslog inlämnandet av ett klagomål till åklagarmyndigheten.

Ceará-avdelningen på Instituto de Arquitetos do Brasil publicerade ett inlägg, där man fastställer att stadsledningens insatsprojekt är otillräckligt vad avser riktlinjerna för den nationella policy om rörlighet i städer, som antogs 2012, och även för kommunens handlingsplan för rörlighet i städer. Institutet konstaterar att internationella erfarenheter visar att överfarter och höga linjer bidrar till att främja nedbrytning och förfall i närliggande områden, och presenterar i en video en alternativ lösning till de föreslagna vägövergångarna:

 

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.