FOTON: Strävan efter en trygg miljö för Indiens barn att växa upp i

 

Denna bild av @Annu L är ett av bidragen i den pågående fototävlingen “Stamp It Out” (“Utplåna [vål]det”), som organiserats av UNICEF Indien som en del av deras kampanj #ENDviolence (“stoppa våldet”). Använd med tillstånd.

Barn behöver en trygg, skyddande miljö att växa upp i, att lära sig om världen och utforska sin egen kreativitet och det är allas våra gemensamma, kollektiva ansvar – föräldrar, lärare, brottsbekämpande myndigheter och samhället i stort – att se till att de får detta.

Ministeriet för kvinnors och barns utveckling i Indien ger följande definition [PDF]:

“Child Protection” means the creation of a protective environment in the home, school, community and society so that children are protected from all kinds of harm and harmful situations. It means providing a safety net for those children who are more vulnerable than others and who need special care and protection. It must be understood that a child’s right to protection is part of each and every other right and it is not possible to ensure the other rights without ensuring protection.

“Skydd av barn” innebär skapandet av en trygg miljö i hemmet, skolan, de lokala omgivningarna och samhället, så att barnen skyddas från alla former av skada och skadliga situationer. Det innebär införandet av ett skyddsnät för de barn som är mer utsatta än andra och som behöver extra skydd och omvårdnad. Det är viktigt att vi inser att ett barns rätt till skydd ingår som en del av alla andra rättigheter och att det är omöjligt att garantera dessa andra rättigheter utan att först säkerställa trygghet.

När barn känner sig trygga i den miljö de vistas i är de öppna, glada, fulla av självförtroende och har friheten att lära sig nya saker, utforska världen och vara kreativa. Nedan visas några bilder från bloggare och nätmedborgare som berättar sin egen historia:

Skrattet, det nöje som fås av en bra bok och läsande …#education (“utbildning”). Twitpic av @zenrainman.

Ett barn diskuterar sitt arbete med sin lärare. Bild från UNICEF Indiens Världslärardagsalbum på Facebook

Barnen ritade bilder av dockan Paplu under en berättelsestund ledd av Saakshi KapoorSingla från den icke-vinstdrivande organisationen Pratham Books. Twipic av @SaakshiSingla1

Ett barn färglägger bilder under fullständig koncentration. Flickr-bild av John Martin, CC BY-NC-SA 2.0

Barn spelar rugby i Baikunthapur, Indien. Bild från den officiella Facebook-sidan för Khelo Rugby, en icke-vinstdrivande organisation som skapar idrottsmöjligheter i mindre gynnade samhällen i Indien

Som del av den pågående kampanjen “Red Siren” (“röd sirén”) med syfte att sätta stopp på våldet mot barn, har UNICEF Indien startat en fototävling kallad ‘”Stamp It Out” (“Utplåna [vål]det”). Här ser du några av de deltagande tävlingsbilderna, som för fram budskapet att alla barn ska få växa upp i en miljö fri från våld.

Våld leder till katastrof. Låt oss göra slut på det. Bidrag till “Stamp It Out”-tävlingen inlämnat av @Monalisa K. Använt med tillstånd.

I en trygg omgivning kan barnet utforska sin egen kreativitet med självförtroende. Bidrag till “Stamp It Out”-tävlingen inlämnat av @Ajith PV. Använt med tillstånd.

I en trygg omgivning blir alla barn vinnare. Bidrag till “Stamp It Out”-tävlingen inlämnat av @Tayzeem R. Använt med tillstånd.

Du kan också delat i fototävlingen genom att klicka här och delta i rörelsen.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.