Wikipedias självmordsuppdrag mot rysk censur

[Samtliga länkar, om inte annat anges, går till ryska webbplatser.]

Att röka cannabis är en farlig sysselsättning för människor över hela världen. I Ryssland behöver man tydligen bara skriva om det på webben för att hamna i trassel med den federala narkotikapolisen, något nationens wikipedianer fick erfara fredagen den 5 april, 2013. Det var då statstjänstemän först informerade Wikimedia Ryssland, Wikimedia-stiftelsens lokala förening, att regeringen satt dess artikel om cannabisrökning på sin svartlista över olagliga webbplatser.

Problemen för “det fria uppslagsverket” mångdubblades då Vladimir Pikov, talesman för Roskomnadzor (den byrå som har som uppgift att administrera den svarta listan), avslöjade på nationell radio att 15 skilda Wikipedia-artiklar nu hör till den grupp av URL som bannlysts i Ryssland. “[Wikipedia] har länge funnits på listan”, berättade Pikov senare för Interfax.ru, och la till: “Jag vet inte hur det kommer sig att människor plötsligt inser det nu.”

Regeringen verkar dock vara ansvarig för förvirringen, eftersom det visat sig att statstjänstemän underlåtit att informera Wikimedia Ryssland om samtliga svartlistningsbeslut fram till häromveckan. (Pikov säger att Roskomnadzor inte kunde nå Wikipedias anställda administratörer.) Röran har gjorts ännu värre av att de dokument som slutligen delgavs Wikimedia är fulla av kronologiska hål. Enligt det faktiska “förenade registret”, till exempel, så svartlistades “cannabis-artikeln” redan i mitten av december 2012. Men enligt de papper som skickades den 5 april fattade dock narkotikapolisen sitt beslut den 26 mars, 2013.

Det visar sig även att sedan förra året har minst sju överflödiga beslut att lägga Wikipedias “cannabis”-artikel till RuNets svarta lista fattats av tillsynsmyndigheter och polis. I ett blogginlägg publicerat den 8 april avslöjade Wikimedia Ryssland att totalt tio Wikipedia-artiklar (inte femton, som Pikov berättade för RSN-radion) för närvarande tekniskt sett är bannlysta i Ryssland. Dessa encyclopedia entries rör narkotika (cannabisrökning, LSD, osv) och självmord (självförbränning, “självmordsmetoder”, med flera), inkluderar både ryska och engelska artiklar och valdes av tjänstemän från tre olika byråer: Roskomnadzor, FSKN (narkotikapolisen) och Rospotrebnadzor (tillsynsmyndighet för konsumenters rättigheter).

Ryska Wikipedias Twitter-konto tillkännagav upptäckten med en hälsning till andra offer för den federala svarta listan:

Вот оно наконец и случилось: нас внесли в чёрный список (дважды?) за статью «Курение каннабиса». Привет @ru_pirateparty и @lurkmore_ru.

Nå nu har det slutligen hänt: de har satt oss på svarta listan (två gånger?) för artikeln “Cannabisrökning”. Hej till @ru_pirateparty och @lurkmore_ru.

Sedan nyheten släpptes har ryska wikipedianer febrilt reviderat och förbättrat “cannabis-artikeln”, fast utan att ha uttryckt någon avsikt att anpassa innehållet till ryska Internet censorship laws. “Cannabis-artikeln” är nära 6 år gammal (först skapad i december 2006), och har genomgått över femhundra redigeringar under sin livstid. Den senaste revideringsvågen skedde i relation till Wikipedias egna hårda standarder för objektivitet och citat. På flera av Wikipedias diskussionsforum uttalade sig redaktörer om de ryska statstjänstemännens beslut att bannlysa flera av deras artiklar. Medan några av användarna uttryckte oro över kvaliteten på artiklarna i fråga, var det föga överraskande att den överväldigande majoriteten motsatte sig ett avlägsnande eller ändringar av sidans innehåll i enlighet med RuNets svarta lista.

Redaktören Dmitry Rozhkov skriver rättframt:

Пусть закрывают, чё. Реакция на блокировку Википедии уже известна. Сами себя заблокируют.

Låt dem stänga ner den [webbplatsen], för sjutton. Vi känner redan till vilken reaktionen blir då Wikipedia blockeras. De blockerar [bara] sig själva.

En annan användare vid namn Tucha (“åskmoln”) tänker högt:

Пусть закрывают. Это может быть забавно, такая классная реклама для одной статьи.

Låt dem stänga ner den. Det kunde bli kul, en sådan klassisk annons för en enda artikel.

Detta var, naturligtvis, en hänvisning till Streisand-effekten: “fenomenet då ett försök att dölja eller avlägsna en bit information ger det oavsedda resultatet att publiceringen av informationen blir ännu mer omfattande”. Denna effekt slog till med full kraft under helgen, vilket medförde att antalet besök av ryska Wikipedias “cannabis-artikel” gick upp med ungefär 13.000% [en], ett hopp från 431 besök torsdagen den 4 april till över 56.000 besök följande dag. Den senaste veckan [en] har “cannabis-artikeln” fått över 125.000 besök, enbart överträffat av sidans artiklar om Odnoklassniki (ett socialt nätverk på RuNet) och Margaret Thatcher (som dog den 8 april).

I ett nyhetsinlägg på ru.wikinews.org klagade Wikimedia Rysslands verkställande direktör, Stanislav Kozlovsky, över att de vaga specifikationerna för RuNets svarta lista utgör ett hot mot en absurt stor mängd webbinnehåll:

Даже название статьи «Курение каннабиса» можно подвести под его формулировку, так как законом запрещено упоминать о способах употребления наркотиков. […] По самоубийствам аналогично: фразы «Есенин повесился», «Маяковскийзастрелился», «Ромео и Джульетта отравились» — уже повод для блокировки сайта, так как всё это способы совершения самоубийств.

Redan namnet på artikeln, “Cannabisrökning”, kan göra den föremål för denna [den svarta listans] formel, eftersom denna gör det olagligt att ens nämna drogmissbruk. […] Detsamma gäller självmord: fraserna “Yesenin hängde sig”, “Mayakovsky sköt sig” och “Romeo och Julia tog gift” är också förevändningar att blockera sidan, eftersom de all rör olika sätt man kan begå självmord på.

Jimmy Wales, grundare av Wikipedia, 12 juli 2008, foto av Joi Ito, CC 2.0.

Jimmy Wales, grundare av Wikipedia, 12 juli 2008, foto av Joi Ito, CC 2.0.

Den 9 april svarade Wikipedias grundare Jimmy Wales på en underrättelse från Ain92 [en], en Rysslandsbaserad wikipedian, via dennes användarsida, om att “två artiklar på engelska Wikipedia förbjudits (svartlistats) av Roskomnadzor [sic].” Wales’ svar demonstrerade otvetydlig trotsighet [en]:

For me, being blocked is always preferable to collaborating with censors. It's important to understand that the fear of site-wide blocking is based in concerns that some (smaller, presumably) ISPs may lack sufficient technical resources to block individual pages, forcing them to block the entire site to comply with the law. Believe me, if those ISPs block the entire site, while other ISPs only block specific pages, the ones which block all of Wikipedia will lose customers very very quickly. We are not weak, we are very powerful. Catering to the demands of weak and cowardly politicians – the kind who fear the spread of knowledge – is not the Wikipedia way.

Enligt min åsikt är det alltid bättre att blockeras än att samarbeta med censorer. Det är viktigt att inse att en fruktan att en hel webbplats ska blockeras baseras på en oro över att några (troligtvis mindre) ISP:er saknar tillräckliga tekniska resurser att blockera individuella sidor, vilket tvingar dem att blockera en hel webbplats i sin strävan att följa lagen. Tro mig, om dessa ISP:er blockerar hela webbplatsen, medan andra ISP:er enbart blockerar specifika sidor, kommer de som blockerar hela Wikipedia att mycket, mycket snabbt förlora kunder. Vi är inte svaga, vi är mycket inflytelserika. Att anpassa sig till krav från svaga och fega politiker – den sort som fruktar spridandet av kunskap – är inte hur Wikipedia fungerar.

Wales kommer dock inte att bli den som bestämmer hur Wikipedias drog- och självmordsrelaterade innehåll utvecklas i respons till ryska myndigheter. Den äran har Wikipedias volontärredaktörer, som var ansvariga för artiklarna i första taget. Detta sagt, tycks varken de ryska tjänstemännen eller de ryska wikipedianerna vilja ge vika. Vilket innebär att “Cannabisrökning” och dess subversiva kamrater antagligen kommer att stanna kvar på RuNets svarta lista.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.