Jemen: Fotoutställning Jemen genom våra linser

Den jemenitiska journalisten och bloggaren Afrah Nasser använder sociala media för att samla in pengar för att arrangera en fotoutställning i Stockholm, Sverige.

Hon planerar att köpa in fotografier av hög klass från jemenitiska fotografer, vars bilder har fångat viktiga ögonblick i Jemens moderna historia och hyra en utställningslokal i Stockholm där hon tänker ställa ut bilderna.

Afrah skrev på sin Facebook-sida om fotoutställningen som hon har döpt till: “Jemen genom våra linser.”

Om sina försök att samla in pengar skriver hon så här:

“This is a project I'm working on for Yemen's photography art. It's a photography exhibition about Yemen by Yemeni photographers here in Stockholm. I'm using a crowd-funding website to collect the funds. Basically, it's YOU who can make this happen. No small donation is overlooked. 5 euros can make a big difference. Please support the exhibition and Yemeni photographers.”

“Det här är ett projekt som jag jobbar på för jemenitiskt konstfotografi. Det är en fotoutställning om Jemen av jemenitiska fotografer här i Stockholm. Jag använder en webbplats för crowdfunding för att samla in medlen. I princip är det DU som kan få det att ske. Ingen penninggåva är för liten. 5 euro kan göra stor skillnad. Snälla, stöd utställningen och de jemenitiska fotograferna.”

Titta på det här videoklippet av den modiga bloggaren och hennes donationsprojekt file at Ulule.

Syftet är att samla in medel för att arrangera en utställning för att sprida kunskap om Jemen och stödja nya jemenitiska fotografer. Afrah vädjar till tittarna att hjälpa henne att förverkliga denna utställning.

Afrah fortsätter:

I think this project is so important because it would highlight aspects on Yemen by Yemeni photographers who usually don't get the chance to spread their message internationally as they wish like to do. Plus, since Yemen is going through tough times, this could be one of the ways to support it.

Jag tycker att projektet är viktigt för det skulle belysa infallsvinkklar på Jemen av jemenitiska fotografer som vanligtvis inte får möjlighet att sprida sitt budskap internationellt som de hade velat. Dessutom, eftersom Jemen genomgår svåra tider, skulle detta kunna vara ett sätt att stödja dem.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.