Mångfalden i sluttningarna, en blogg om natur- och miljövård i Bolivia

Vare sig det handlar om massmedia, alternativ media eller medborgarmedia, är det få som noggrant och målmedvetet uppmärksammar naturvårdsfrågor i Bolivia. Diversidad entre Pendientes [Mångfalden i sluttningarna, sp] är en blogg som ger en direkt kontakt med den biologiska mångfalden som finns i Bolivias subtropiska berg och dalar.

Författaren till bloggen, Mauricio Pacheco, samtalade med Global Voices om sin verksamhet och hur det går för de tematiska bloggarna i Bolivia.

Hej Mauricio, kan du presentera dig och berätta för oss vad du gör?

Mitt namn är Mauricio Pacheco. Jag är varken biolog eller skogsingenjör och egentligen inte heller fotograf. Även om mitt yrke förmodligen är det tråkigaste i världen, har jag ordnat det så att det inte ska vara så farligt. Jag sysslar professionellt med planering av projekt för Cooperación Internacional [Internationellt samarbete], vilket är vad jag försörjer mig med.

Berätta om ditt arbete och hur det hänger ihop med bloggen Diversidad entre pendientes.

Tropisk skog i bergen av Mauricio Pacheco © på Diversidad entre Pendientes. Publiceras med tillstånd av författaren.

Nästan inte alls egentligen. Saken är den att jag alltid har haft ett behov av att vara i skogen och jag tror att jag har utvecklat ett slags personligt band till den. Hela tiden försöker jag att utifrån mitt arbete främja de saker som jag tror på, att hitta modeller för ett liv som harmonierar med miljön och att alla kan vara med att ta ansvar för det som finns runtomkring oss, men detta återspeglas inte nödvändigtvis i bloggen.

Hur och när blev “Diversidad entre pendientes” till?

För flera år sedan började jag som amatör att fotografera naturen, både som en hobby och för att försöka förstå mitt existentiella behov av att ta mig ut och vara i skogen. I ett visst skede börjar man undra vad man ska göra med bilderna förutom att visa dem för vännerna och idén slog mig att jag skulle publicera en bok som jag började arbeta på. Det tog mig ytterligare några år att lära mig om biologi och taxonomi och att förstå skogen, vilket numera har blivit en sorts besatthet.

Och under tiden jag höll på med detta, hade jag en dag ett egendomligt samtal på en minibussresa. Personen som satt bredvid mig intalade mig att en bok av den här typen skulle sluta med att hamna oläst på ett vardagsrumsbord hos personer som inte bryr sig om de här frågorna. Förmodligen sade han det mycket bra, för jag slutade tänka på boken och började söka efter ett enklare sätt att nå fler människor. Så kom bloggen till, delvis av en tillfällighet. Egentligen har jag aldrig varit en flitig besökare i bloggosfären. Inte heller nu är jag det egentligen.

Vilka ämnen tas upp på “Diversidad entre pendientes”?

Tidigast handlade det bara om att hitta ett annat sätt att visa foton, men det tog inte lång tid förrän jag märkte att bilderna bara är ett medel och att Diversidad entre Pendientes faktiskt skulle kunna upplysa människor. Så jag satte samman allt jag visste om skogen och de platser där jag brukar vara, och lät bilderna fungera som ett stöd för informationen.

Kort sagt, det diskuterar den biologiska mångfalden hemmavid – Yungas de La Paz, dalarna i mitten av Bolivia, och andra platser man kan gå till.

Eftersom jag bara reser på fritiden får jag anpassa mig efter min familj och mitt arbete, så det finns inte så många tillfällen att åka långt. Lyckligtvis kan man på 1½ timmes resa från La Paz komma till några av de mest intressanta och viktigaste skogarna i Bolivia. Folk vet inte om det. Vare sig de som tar sig ner med cykeln längs “carretera de la muerte” (ung. dödsleden), eller de som har levt hela sitt liv i dessa dalar känner till vad som finns där och de saker som de har ansvar att skydda. Just nu är situationen mycket kritisk i dessa skogar.

Bloggen har också en aktivistisk sida, vilket är oundvikligt, och dess innehåll tar ställning för olika miljöfrågor, även om det kanske inte är dess främsta syfte.

De bilder som du publicerar och använder tillsammans med dina inlägg, tar du dem själv? Har du gått någon fotoutbildning?

Det är nästan alltid jag som tar bilderna. Jag har hållit på att fotografera sedan ca sju år tillbaka, och under de senaste tre eller fyra har jag fokuserat på naturfotografi , det är inte något professionellt och jag är faktiskt mycket dålig på att lansera mig själv som fotograf. Jag lärde mig tack vare den digitala tekniken, utan några särskilda kurser, men visst har jag haft rådgivare – många av de saker som jag vet idag har jag faktiskt lärt mig från människor som jag har lärt känna via bloggen.

“Diversidad entre Pendientes” har hjälpt mig mycket med att komma i kontakt med personer som arbetar med natur- och miljövårdsfrågor – biologer och fotografer som har varit avgörande i detta arbete. När man är naturfotograf händer det många gånger att den fotografiska tekniken kommer i andra hand, eftersom det verkligt svåra är att förstå de arter man vill visa och framför allt att kunna hitta dem.

Groda av släktet Gastrotheca av © Mauricio Pacheco på Diversidad entre Pendientes. Publiceras med tillstånd av upphovsmannen.

Finns det bloggar om biologi, naturvård eller liknande vetenskaplig forskning i Bolivia?

Egentligen kommer jag inte på särskilt många som jag följer regelbundet. Fågelskådning i Bolivia [sp], bloggen för Föreningen för naturvårdsbiologi, eller bloggen för Bolivias groddjursinitiativ [sp]. Nyligen har aktivistiska bloggar ökat, speciellt kring konflikten i TIPNIS, och det har gjorts flera försök av naturfotografer. Få uppdateras faktiskt – inte ens Diversidad entre Pendientes gör det lika mycket som jag skulle vilja – eller formaten glöms bort, så att de blir svåra att följa.

Naturvårdsmyndigheterna är förståss de som har bäst innehåll och de stimulerar mer till att skapa innehåll på webben. Det är inte heller ett problem speciellt för landet, det finns inte många personliga bloggar av den här typen nånstans.

Vad tycker du om medias bevakning av naturvård och miljövård i Bolivia?

Jag har inte uppfattat Bolivias media som några riktiga opinionsbildare, men de har förstått att utnyttja den allmänna oron och så sakteliga börjar frågor om hållbar utveckling och miljövård att göra framsteg i Bolivia – traditionellt har vi inte varit ett land som bryr sig om detta särskilt mycket.

Jag tror att resonemanget i början av regeringens mandatperiod, och de senare allvarliga motsägelserna – särskilt kring frågan om TINIS – har satt igång debatten mycket, liksom informationsåldern och naturligtvis människors förståelse och inlevelse, särskilt i städerna. Media har hoppat på det här tåget, men saknar förmåga att tolka riktigt vad som händer, och i många fall ur perspektivet av att vara för eller emot regeringen.

Även om jag sett mycket mer ansvarsfull spridning på sistone, är det fortfarande myndigheterna som har ledande ställning för vilken information som når ut till människor, och på vilket sätt, vilken inte nödvändigtvis är dåligt.

Ingår du i något nätverk, vetenskaplig gemenskap eller miljövårdsgrupp i Bolivia eller utomlands? Och i så fall, publicerar ni något material på webben?

Jag är tyvärr inte med i något nätverk. Att delta i något sådant kräver mycket tid och ansvar som jag inte kan tillåta mig för tillfället.

Nästan allt det nuvarande innehållet utformar jag själv, men jag har vänner som granskar en del av de saker jag gör. I framtiden hoppas jag kunna få någon att hjälpa mig med att redigera innehållet, så att Diversidad entre Pendientes blir mer dynamiskt, men vi får se.

Viscacha [ett slags harmus] av © Mauricio Pacheco på Diversidad entre Pendientes. Publiceras med tillstånd av upphovsmannen.

Det finns dem som säger att bloggar är på väg bort. Vad anser du om det utifrån ditt perpsektiv?

Det har skrivits mycket om detta. Jag ser det som en fråga om kvalitet på innehållet. Jag menar att det är ingen som skriver i en blogg vad som går att skriva på ett socialt nätverksforum. Det är självklart. Det är oändligt mycket lättare och mer givande socialt sett att skriva på din facebook-vägg. Följden är att enorma mängder bloggar av mer eller mindre irrelevant innehåll – eller sådana som huvudsakligen spred innehåll som andra skapat – blev bortglömda av dess upphovsmän. Men bloggen fortsätter vara ett verktyg för dem som erbjuder ett visst djup, vilket formatet för de sociala nätverken ännu inte medger.

Å andra sidan, bloggformatet är inte det lättaste för att få någon social interaktion, vilket kan vara riktigt frustrerande, särskilt för dem som håller på att börja med detta, eller som diskuterar en fråga som inte nödvändigtvis är populär. Nyligen har “Diversidad entre Pendientes” (Mångfalden i sluttningarna) börjat ansluta sig till de sociala nätverken, särskilt till Facebook [sp], och det har gett en hel del betydelse vad det gäller antalet personer som kikar på bloggen. Idag när jag gör ett inlägg får jag alltid fler kommentarer på Facebook-sidan [sp], vilket inte är dåligt.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.