Indien: Dalit Camera – Media för de marginaliserade

[Alla länkar går till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.]

Dalit” är benämningen för de folkgrupper i Indien som historiskt sett betraktats som “oberörbara” på grund av att de hade arbeten som ansågs väldigt simpla i det indiska samhället. Exempel på sådana jobb är skomakare, slaktare, tvätteriarbetare, gatsopare, sophämtare, kremerare eller en som hanterar djurkadaver. De kunde också tillhöra vissa marginaliserade folkstammar som åt nötkött.

Dessa människor ansågs socialt lägre stående och de diskriminerades ekonomiskt, politiskt och socialt, i en sådan utsträckning att de till och med vägrades en plats i det traditionella, indiska kastsystemet (varna) (även om de hade sin egen hierarki med sub-kast eller jatis).

Mahatma Gandhi försökte under sin tid att införa termen “harijan” (Guds barn) som ett samlingsbegrepp för dessa grupper i ett försök att integrera dem i samhället. Beteckningen har dock istället kommit att ses som nedlåtande.  Idag identifierar sig gruppen med termen “dalit”, som bokstavligen betyder “förtryckt” eller “utnyttjad”.

A girl of an untouchable community dancing a traditional Indian dance. Jaisalmer, India. Image by Franck Metois. Copyright Demotix (30/6/2012)

En flicka från en grupp “oberörbara” som dansar en traditionell indisk dans i Jaisalmer, Indien. Foto av Franck Metois. Copyright Demotix (30/6/2012)

Oberörbarhet har förbjudits enligt den indiska grundlagen. Indiens regering har erkänt att grupperna har missgynnats och man inte bara skyddar dem under kategorierna “scheduled castes” och “scheduled tribes” (ung. kvoterade kast och folkstammar), utan har även inrättat ett system med “reservation” som en form av kvotering för att främja förbättring för dem både socialt och ekonomiskt.

Under de senaste årtiondena har en mängd framgångar nåtts i strävan att minimera diskrimineringen av dessa marginaliserade grupper, och de gamla fördomarna verkar på det stora hela ha försvunnit i städerna och i den offentliga sfären. Indien fick uppleva att en dalit, K. R. Narayanan, på demokratiskt vis valdes till landets president. Diskriminering av daliter förekommer dock fortfarande på många ställen på landsbygden och i den privata sfären.

Enskilda fall av diskriminering är allmänt förekommande men de dokumenteras sällan ordentligt eller djupgående i de traditionella nyhetsmedierna i Indien. B. Ravichandran från Dalit Camera, en YouTube-kanal, skriver:

För ett år sedan attackerades en dalit (Arunthathiyar), kvinnlig panchayat-president brutalt. Hon gjorde ett enastående jobb i sin panchayat (ung. byråd) som panchayat-president. Det var den fjärde dalit och panchayat-president som attackerats, och hon är den enda som har överlevt. Hela arunthathiyar-rörelsen protesterade. Jag ville också bidra till protesterna, så jag gjorde en dokumentärfilm [videoklippet nedan: Ms. Krishnaveni, Panchayat President, Victim of Caste system]. Det var början till det som idag är känt som Dalit Camera.

Dalit Camera började att ladda upp videoklipp som visade bidrag från aktivister på gräsrotsnivå, och även behandlade olika frågor kring dalits, adivasis, bahujans, muslimer, andra minoriteter, etc. I ett Facebook-inlägg från den 6 juli 2012 står det:

När Dalit Camera startade hade kanalen ungefär 4 000 tittare och nu har tittarantalet passerat 50 000 på bara några månader. Denna ökade popularitet tillskrivs olika aktivister på gräsrotsnivå, som aldrig tvekade att ge exklusiva intervjuer till Dalit Camera, trots att de totalt ignorerade traditionella medier. Dalit Camera har också ökat i popularitet tack vare att många vänner fortsätter att titta och uppmuntra deras arbete.

Videokanalen har för närvarande 137 prenumeranter och 75 000 visningar.

Ravichandran fortsätter:

När ambedkar-statyer vanhelgades i AP, gjorde dalit- och bahujan-ledare uttalanden i pressen som inte rapporterades av de traditionella medierna i någon nämnvärd utsträckning. Vid det tillfället spelade jag in en hel presskonferens och laddade upp, för att gottgöra för den trångsynthet när det gäller kasterna som våra vanliga medier alltid ger prov vid rapporteringen av dalit-relaterade händelser. Sedan dess har jag börjat spela in och närvara vid många presskonferenser som arrangeras av dalit.

I samma artikel förklarar han:

Vi vill kategoriskt påpeka att Dalit Camera inte har bidragit med något nytt till dalit-rörelsen. Det har bara  använt sig av videoklipp från aktivister på gräsrotsnivå nivå plus intervjuer av folket. Sålunda agerar Dalit Camera bara som krönikör eller budbärare.

Dalit Camera besöker en dalit-koloni i Kottayam Kerala, tillsammans med professor Yesudasan, professor i engelska vid Kottayams CMS College.

S. Anand, krönikör på Outlook, uppmärksammar den internet-vana och mobilt uppkopplade dalit-medelklassen som gör sig hörda:

De hålls fortfarande i stort sett borta från traditionella medier, den privata sektorn och våra universitet. Därför har daliter, både i Indien och utomlands, satt upp sina egna webbplatser, mailinglistor och bloggar som t.ex. Round Table Conference, Dalit & Adivasi Studentportal och Savari, en YouTubekanal som heter Dalit Camera, förutom otaliga Facebook-grupper. De är inte längre beroende av de stora medierna som tar en månad på sig att rapportera.

Dalit Camera samlar in pengar med hjälp av sociala media för att köpa in en professionell kamera med extern mikrofon. Här är deras Facebook-sida.

Aparna Ray har också bidragit till inlägget.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.