Argentina: “Jag är givare och jag vill att hela världen ska veta”

[Samtliga länkar går till spanskspråkiga sidor.]
Nyheten att den berömda argentinska sångaren Sandra Mihanovich donerat en njure till sin guddotter, Sonsoles Rey Obligado, dotter till hennes partner Maria Paz Novarro, skakade om många argentinare angående vikten av att rädda liv. Sandras exempel har återupplivat kampanjer på Internet som försöker öka medvetenheten om organdonation.

Argentinsk lagstiftning förhindrar donation av organ mellan levande personer som inte är nära släktingar, vilket är orsaken till att hon var tvungen att gå till domstol för att få tillstånd. Sandras webbsida skildrar ögonblicket då domaren frågade henne varför hon ville donera en av sina njurar:

“Dar amor”, así Sandra definía por estos días frente al juez, cuando éste le preguntó sobre el por qué de su decisión de donarle un riñón a su ahijada de bautismo Sonsoles. No hay mucho que decir frente a estos actos, frente a estas expresiones de amor tan concretas. Pero este hecho grandioso, emotivo y generoso nos da la enorme posibilidad de aprender, de educarnos, de conocer, de saber, de perder miedos. Es nuestra oportunidad de conocer más sobre el tema donación de órganos e informarnos al respecto.

“Ge kärlek” beskrev Sandra sitt beslut för domaren, när denne frågade om anledningen till att hon ville donera en njure till sin guddotter Sonsoles. Det finns inte mycket att säga inför sådana handlingar, inför sådana konkreta uttryck för kärlek. Men denna storartade, rörande och generösa gärning ger oss en oerhörd möjlighet att lära oss, utvecklas, förstå, att bli mindre rädda. Det är vår chans att lära oss och få reda på mer om frågan om organdonation.

INCUCAI – Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (ung. nationellt institut för samordning av bortopererande och implantat) – publicerar dagligen på nätet statistik över patienter som väntar på organ, liksom även antalet transplantationer och donationer i Argentina. Följande är en direkt rapport från tiden vid skrivandet av det här inlägget:

Estadísticas a las 9:49 am

7153 Pacientes en espera
910 Trasplantes 2012
398 Donantes reales 2012
9.6 Donantes PMH 2012

På sin blogg ägnar journalisten Alfredo Leuco en spalt åt Sandra Mihanovich för hennes mod och föreslår en spridning av nyheten:

Los periodistas, los docentes, los religiosos, los políticos, los artistas, los deportistas y todos los que tenemos un micrófono, una tribuna o un púlpito desde donde difundir informaciones y pensamientos tenemos la responsabilidad social, la obligación moral de incitar a la esperanza, de fomentar la donación, de multiplicar la solidaridad de hacer una propaganda constante de los valores que nos hermanen mas y nos hagan mejores personas y mejores argentinos. No hay otra.

Journalister, lärare, religiösa, politiker, konstnärer, idrottare och alla vi som har en mikrofon, ett forum eller en talarstol varifrån information och tankar kan spridas har ett socialt ansvar, en moralisk skyldighet att nära hoppet, att aktivt stödja donation, öka solidariteten, att konstant propagera för värden som förenar oss och gör oss till bättre människor och bättre argentinare. Det finns ingenting annat.

INCUCAI föreslog en spridningskampanj den 30 maj efter den nationella dagen för donation av organ och vävnader, med hjälp av taggen #SoyDonante (jag är donator) på Twitter. Man spred även denna video på YouTube med mottot, “Jag är givare och jag vill att hela världen ska veta”:

INCUCAI tillkännager dessutom på sin hemsida att Argentina blir värd för nästa världsmästerskap för transplanterade idrottare som skall genomföras 2015.

Tras superar las postulaciones de países competidores como Japón y Alemania, la candidatura de nuestro país fue avalada por la World Transplant Games Federation (WTGF) en su reunión desarrollada en Durban, Sudáfrica, lo que constituye un fuerte aval a la política argentina de procuración y trasplante de órganos, ya que Argentina será el primer país de Latinoamérica en el que se realizará esta actividad.

Efter att ha vunnit över andra nominerade länder som Japan och Tyskland, stöddes vår kandidatur av World Transplant Games Federation (WTGF) vid sitt möte i Durban, Sydafrika, vilket är ett starkt stöd för Argentinas sätt att ordna med organ och transplantation, eftersom Argentina kommer att vara det första landet i Latinamerika i vilket denna händelse kommer att äga rum.

Berättelsen i sin helhet som sprids på sångerskans hemsida innehåller flera videor, som t.ex. hennes låt “Honrar la vida” (Hedra livet). I berättelsen konstateras:

Sandra esta vez no cantó, sino que, con su ejemplo vivo nos habló de DAR AMOR y de HONRAR LA VIDA con mayúsculas y a viva voz.

Sandra har inte sjungit den här gången utan istället, med sitt eget exempel, talat högt och tydligt om att älska och hedra livet.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.