Iran, Israel: “Inte beredda att dö i ert krig”

[Alla länkar går till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.]

Enligt rubriker i traditionella medier tycks Iran och Israel stå på gränsen till krig. Israeliska politiker fortsätter hota med attacker på iranska kärnkraftanläggningar och iranska myndigheter proklamerar sina uråldriga slagord om att Israel “ska utplånas från kartan”.

Men medan krigets röster hörs ifrån båda sidor, gör sig även röster för fred hörda.

Nyligen demonstrerade israeler för fred i huvudstaden Tel Aviv och använde sig av Internet för att skicka meddelandet “Nej till krig”.

"So once again, load and clear, we are saying NO to this war." From the Israeli-Loves-Iran Facebook campaign.

“Så än en gång, högt och tydligt, säger vi NEJ till det här kriget.” Från Facebook-kampanjen Israel-Loves-Iran.

Fredens vänner fortsätter att gilla Facebook-sidan som startades den 19 mars, 2012, av israeliska Pushpin Mehina (också känd som Ronny), som berättar för iranier att “israeler älskar er och vill inte bomba ert land” [sv]. Sidan har för närvarande fler än 70.000 gillanden. Samma dag startades den iranska Facebook-sidan ‘Från Iran för fred och demokrati‘, som meddelade israelerna “Vi är era vänner.”

Båda kampanjerna gick ihop när den iranska sidan återpublicerade följande meddelande från den israeliska Facebook-sidan:

Vi är miljoner människor som kommer att skadas. Kommer att värvas, bli tvungna att kämpa, förlora vår liv, förlora våra närstående. Vi föräldrar från Tel Aviv och Teheran blir tvungna att springa med våra barn till skyddsrumoch be om att missilerna missar oss. Men de faller på någon, någonstans. Krigets röster har blivit högre de senaste dagarna. Så än en gång, högt och tydligt, säger vi NEJ till detta krig. Vi säger till Irans folk: Vi älskar er.

På onsdagen den 16 augusti hade mer än 400 människor, inklusive professorer och försvarare av mänskliga rättigheter, skrivit på en namnlista online med en uppmaning till israeliska piloter att vägra bomba Iran.

Begäran lyder:

…vi anser att en attack mot Iran är ett stort misstag. Det skulle medföra fruktansvärda risker för den Israeliska staten utan att lösa det primära problemet. Som tidigare nämnts skulle inte ens det bästa stridsplan kunna stoppa det iranska kärnkraftsprogrammet utan endast försena det. Vi kommer alla att betala ett extremt högt pris för denna tillfälliga försening. Ni, Flygvapnets piloter – mer än någon annan – har makten att förhindra denna katastrof.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.