Guatemala: Tillgång till Internet “en mänsklig rättighet”

I byn Santiago Atitlan [en], bebodd av medlemmar ur ursprungsbefolkningen, har tillgång till Internet förklarats vara “en mänsklig rättighet” av både befolkning och lokala myndigheter. Myndigheterna håller även på att genomföra planer på gratis samhälls-Wi-Fi för hela befolkningen så att alla kan dra nytta av det och utöva sina rättigheter.

Begreppen samhälle och att dela med sig är djupt förankrade i den guatemalanska ursprungsbefolkningens vardag. Gemensamma ytor, öppna dörrar, samarbete och att dela det man har är de huvudsakliga karaktärsdragen hos samhällena, särskilt hos språksamhällen med mindre utbredda språk som den mayanska folkgruppen Tzutuhil [en] i Guatemalas högländer. Allteftersom kulturer utvecklas och anpassar sig till nya rön inom vetenskap och teknologi tar sig ursprungsbefolkningarnas kulturer an de nya teknologierna och anpassar användningen efter sin traditionella grundsyn. Detta är fallet med tillgången till Internet.

Bild av Yo respondo (Jag svarar) använd med tillstånd.

Santiago Atitlans ungdomar använder digitala redskap proaktivt. Deras program “Jag svarar! Och du?” (Yo Respondo, y Tu?) [sp] sänds via Internet och lokal kabel-TV och marknadsförs via sociala nätverk. Där är de värdar för diverse dialoger om lokala frågor, såsom återvinning och andra ekologiska ämnesområden.

Gruppen ägnade ett av avsnitten åt samhälls-Wi-Fi-projektet efter att dess första fas var avklarad. I avsnittet, kallat “Internet… min mänskliga rättighet”, bjöds Frank La Rue, FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet, in för att köra igång samhälls-Wi-Fi:n. Rapportören gratulerade lokalsamhället och lovordade det faktum att tillgång till Internet värdesätts som ett effektivt redskap att utöva och förstärka andra rättigheter.

Enligt Radio Atis beskrivning är samhälls-Wi-Fi-projektet ett resultat av befolkningens och de lokala myndigheternas gemensamma ansträngningar [sp]:

“Tomás Chiviliú, alcalde municipal, indica que uno de sus propósitos es transparentar la información municipal, por lo que se ha desarrollado una red que permite la circulación informativa entre las distintas dependencias ediles. Este proceso llevó a instalar el equipo necesario para ofrecer Internet a los vecinos. Agrega que “es importante garantizar el acceso a la información en general, beneficiando no solo a la juventud sino también a la empresa local y al turismo”.

“Tomás Chiviliú, stadens borgmästare, påpekar att ett av syftena är att göra offentlig information tydlig och öppen; därför utvecklades ett nätverk som skulle tillåta obegränsat informationsutbyte mellan olika lokala myndighetskontor. Detta ledde till installeringen av all nödvändig utrusting och erbjudandet om tillgång till Internet för hela grannskapet. Han la till att det är viktigt att garantera tillgång till information i allmänhet, eftersom det även gynnar ungdom, lokala företag och turism”.

Bild av Juan Damian använd med tillstånd.

Trots att Santiago Atitlan är en av de fattigaste byarna i Centralamerika har den blivit vägledande vad gäller allmän tillgång till Internet. Nätverket är lösenordsskyddat: lösenordet “Jag är Atitlan” (“Yo soy Atitlan”), har som syfte att stärka den lokala identiteten och påminna användarna om att de bor intill en av de vackraste sjöarna i världen, Atitlan Lake [en]. Santiago Atitlans kommun är även väldigt aktiv på Facebook [sp] och Twitter med kontot @atitlanmuni [sp].

Bild av Juan Damian använd med tillstånd.

Santiago Atitlan och dess folk lär resten av oss tre viktiga saker: att Internet gör rättigheter möjliga, eftersom den möjliggör utövandet av andra rättigheter, såsom rättigheten till information; att samhälls-Wi-Fi, såsom borgmästaren beskriver det, har många fördelar; och slutligen att ny teknologi är av enorm betydelse för ursprungsbefolkningar, eftersom den gör det möjligt för ungdomarna att dela sin tusenåriga kultur med världen, sprida sina idéer och skapa en framtid utan gränser. Framtiden är nu, och den lever i byn Santiago Atitlan.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.