Schweiz: Ett initiativ för en grundinkomst till alla

Ett iniativ att inrätta en ny federal lag som kallas “För en villkorslös grundinkomst” [fr, de, it] presenterades i Schweiz i april. Idén består av att ge en månadsinkomst till alla medborgare. En inkomst som är varken behovsprovad eller arbetsrelaterad. Initiativet har genererat kommentarer i hela den schweiziska bloggsfären.

Den schweiziska folkomröstningen [en] är ett system av direkt demokrati som gör det möjligt för medborgare att kräva en lagändring på federal eller konstitutionella nivå.

Om initiativet att införa en grundinkomst lyckas samla in mer än 100.000 namnunderskrifter innan den 11 oktober 2013, betyder det att den federala församlingen måste undersöka saken och ifall initiativet bedöms trovärdigt, krävs en folkomröstning.

Swiss Francs by Flickr user Jim (CC BY-NC-SA 2.0).

Swiss Francs by Flickr user Jim (CC BY-NC-SA 2.0).

I sin blogg, förklarar Pascal Holenweg vad det handlar om [fr]:

L'initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel propose d'inscrire dans la constitution fédérale l'instauration d'une allocation universelle versée sans conditions devant permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique.

La loi règlerait le financement et fixerait le montant de cette allocation (les initiants la situent à 2000-2500 francs par mois, soit, grosso modo, le montant maximum de l'aide sociale actuelle, mais n'inscrivent pas ce montant dans le texte de l'initiative). Le revenu de base est inconditionnel : il n'est subordonné à aucune contre-prestation. Il est universel (tout le monde le touche) et égalitaire (tout le monde touche le même montant). Il est individuel (il est versé aux individus, pas aux ménages).

Il n'est pas un revenu de substitution à un revenu ou un salaire perdu. En revanche, il remplace tous les revenus de substitution (assurance chômage, retraite, allocations familiales, allocations d'étude, rentes invalidité) qui lui sont inférieurs. Comment le financer? Par l'impôt direct sur le revenu et la fortune, par l'impôt indirect sur la consommation (la TVA), par un impôt sur les transactions financières, et surtout par le transfert des ressources consacrées au financement de l'AVS, de l'AI, de l'aide sociale et des autres revenus de substitution inférieurs au montant du revenu de base.

Det folkliga initiativet “för en villkorslös grundinkomst” påstår att “etableringen av en villkorslös universal förmån “ska skrivas i den federala konstitutionen vilket “tillåter att hela befolkningen kan leva ett drägligt existens och delta i det offentliga livet”. Lagen kommer att behandla finansiering och fastställa beloppet av förmånen (förslagsvis cirka 2,000-2,500 schweizerfranc per månaden (ungefär 2,200-2,700 US dollar per månaden), vilket överenstämmer med aktuellt maximum för sociala trygghetsavgifter, men nämndes inte i texten till initiativet[fr]). Grundinkomsten är villkorslös: den är inte föremål för behovsprovning. Den är allomfattande (tillgänglig för alla) och likvärdig (alla får samma belopp). Den är också personlig (den betalas ut till individen, inte till hushållen). Det är inte en inkomstersättning för förlorade inkomst. Den är snarare en ersättning för sämre inkomst åtgärder (arbetslöshetsersättning, pensioner, barnbidrag, studiemedel, funktionshinders inkomst). Hur kommer då detta att finansieras? Genom direkt beskattning av inkomst och förmögenhet, genom indirekt beskattning av förbrukning (Moms) och genom beskattning av finansiella transaktioner. Men alldeles särskilt genom omfördelning av resurser som förnärvarande grunder finansiering av statliga pensioner och arbetslöshetskassan, sociala bidrag och andra socialvälfärds utbetalningar som är lägre än grundinkomsten.

På sin blogg [fr], poängterar Fred Hubleur följande:

Le truc important, c’est que ce revenu est fixé pour toutes et tous sans qu’il n’y ait de contrepartie de travail ; oui, un revenu sans emploi. Cela peut choquer. Mais dans le fond c’est une idée parfaitement défendable. D’une part, on lutte ainsi contre la pauvreté et la précarité, plus besoins d’aides sociales en complément de revenus autres et des dizaines d’aides différentes et complexes à mettre en œuvre. Ce revenu inconditionnel est également un bon point pour l’innovation et la création. (…) On est aussi dans un nouveau paradigme qui peut effrayer les capitalistes acharnés : libérer l’Homme du travail et lui rendre son statut d’homo sapiens prévalant à celui d’homo travaillus qui a tellement cours dans notre société.

Det viktigaste är att denna inkomst är tillgänglig för alla utan villkor; det stämmer, detta är inkomst utan anställning. Detta kan uppfattas som chockerande men i grunden är en det fullständigt försvarbar idé. Å ena sidan, kämpar vi mot fattigdom och otrygghet, då kommer inte längre att finnas behov av socialbidrag för att stödja andra inkomster. Denna villkorslös grundinkomst gynnar innovationer och kreativitet. (…)Vi har alltså skapat ett paradigm som anhängare av kapitalismen kan finna alarmerade: befrielsen av arbetaren, åter vändande till status av homo sapiens från homo operarius (anm: Homo operarius är ordlek för arbetande människa) vilket har ett fast grepp på samhället.

Martouf framförar ett antal argument för en grundinkomst [fr], som belyses här:

Human reason to work by freeworldcharter.org via active rain and adapted by Martouf in French with permission to repost

Denna vision av den nya världen har främst undersökts i den Helvetico-tyska filmen Bas Inkomst: en kulturale kraft, av Ennon Schmidt och Daniel Hani, två av dem åtta schweiziska medborgare som initierade förslaget:

“Och vad skulle du göra med en grundinkomst?”

På webbsidan BIEN_Switzerland, den schweizisk gren av den globala nätverk för en grundinkomst, användare av internet tillfrågades följande [fr]:

Voilà, ça y est, vous l'avez. Chaque mois vous recevez 2500 francs sans condition. Dites-nous en quoi votre vie a changé. Dites-nous ce que vous faites de votre temps. A quoi vous consacrez votre vie ?

Varsågod. Du får 2,500 schweizisk franc varje månaden utan ett hake. Berätta för oss hur ditt liv skulle förändras. Berätta för oss vad du skulle ägna tiden åt. Vad skulle du ägna ditt liv åt?

Svaren varierade. Antoine skulle starta en restaurang. Gaetane skulle bli bonde. Renaud skulle ägna sig åt musiken:

Mon premier projet serait de finir et de tenter de produire un instrument de musique que je suis en train de créer. Parallèlement à ça je proposerais des cours d'utilisation de mon instrument de musique préféré et peu connu dans la région

Min förste projekt skulle va att färdigställa ett musikinstrument som jag håller på att skapa och försöka få det producerat. Samtidigt skulle jag erbjuda lektioner på mitt favorit musikinstrument, vilket inte är särskilt känt i dessa områden.

Användaree herfou70 skulle prioritera hans familj [fr]:

Je suis Père de famille (3 enfants – 6-11-14 ans) et suis le seul salairé de la famille. Disposer d'une revenu de base me permettrait de consacrer plus temps à mes enfants. Mon épouse pourrait également avoir une activité autre que celle qu'elle occupe dans le foyer, ce qui lui permettrait de plus s'épanouir

Jag är far (3 barn – 6, 11 och 14 år) och jag är familjens enda försörjare. Att ha en grundinkomst skulle underlätta för mig att umgås mer med mina barn. Min fru skulle kunna göra något annat än va hemma, någonting stimulerande.

A poster by the initiative

Vidare säger han:

Enfin, le revenu de base inconditionnel aurait pour grave défaut d’exclure définitivement bon nombre de travailleurs du marché du travail (dont on nierait alors le droit au travail): ceux dont on ne jugerait pas la capacité de gain suffisante (p. ex. en raison d’un handicap, de maladie ou de faibles qualifications) n’auraient qu’à se contenter du revenu de base.

Men, en villkorslös inkomst skulle, i värsta fall, utesluta ett betydligt antal arbetare från arbetsmarknaden (eftersom de vägras sin rätt att arbeta): de som bedöms oförmögna att tjäna en inkomst, (på grund av funktionshinder, sjukdom eller brist på kvalifikationer) får nöja sig med grundinkomsten.

Hans analys är omtvistad, vilket syns på kommentarerna under hans post. Sett ur ett franskt perspektiv, Jeff Renault förklarade J. Renalt varför vänstern är emot [fr] en villkorslös grundinkomst:

La gauche de la fin du 19è et du 20è siècle s’est forgée autour de la valeur travail et la défense des travailleurs. Ce combat se retrouve dans la défense persistante du salariat et de son St. Graal, le CDI, alors même que ce “statut” ne concerne plus qu’une minorité de personnes.

På slutet av 1800-talet och 1900-talet, var grundades vänstern på idén om arbetets värde och försvaret av arbetarna. Denna kamp grundas på försvaret av den avlönade arbetaren. Vänstern kämpade för fast anställning med kontrakt, men bara en minoritet har denna “status”.

 Vid lanseringen av initiativen, Hubleur hoppas [fr] för en stor samhälleliga debatt i Schweiz:

Ce sera au moins la porte ouverte à un grand débat de société et l’occasion de réfléchir à ce que l’on veut et à quelle vie on aspire. Ce système d’allocation universelle (ou autres noms), ça fait un moment que je le suis, je me souviens qu’on en avait parlé dans des cours sur la précarité et le lien social il y a une dizaine d’années à l’université. Le principe est franchement séduisant et mérite qu’on s’y arrête.

Quand on voit le monde que nous donne le système capitaliste et productiviste actuel, on peut bien se prendre à rêver d’autre chose, d’un monde laissant plus de chances à chacune et chacun.

Detta kommer att öppna för en stor samhällelig debatt och chansen att fundera på vad vi vill och vilket sorts liv vi vill ha. Jag har följt systemet om allomfattande bidrag (vilket har flera namn) under en tid. Jag kommer ihåg diskussionerna om det vid en kurs om otrygghet och social anknytning för tio år sedan på universitetet. Ärligt talat, idén är intressant och förtjänar en närmare titt. När vi ser den värld skapat av den nuvarande kapitalismen, produktions modeller, vi kan lätt längta efter något annat, en värld som ger alla en möjlighet.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.