Spanien: Projekt för kollektiv finansiering mot straffrihet för banken

Inför regeringens och åklagarmyndighetens passivitet över en undersökning om hur den tidigare ordföranden för Bankia [en], Rodrigo Rato, har skött sina uppgifter, samlade folk in pengar för att lägga fram en stämning och kunna uppfylla villkoren för att processen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Initiativet har under olika namn fått en massiv uppföljning genom de sociala nätverken, däribland #CrowdfundPaRato [sp]. På ett dygn insamlades mer än de 15 000 € som behövdes, vilket fick sidan för crowdfunding, Goteo, att kollapsa för ett par timmar [sp]. Arrangörerna har bett om att man inte ger mer pengar just nu, då målet har uppfyllts med råge.

Goteos webbsida som ställts till förfogande för den gemensamma finansieringen av projektet [sp], förklaras att syftet och målet med projektet är:

La Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

En nuestro caso, tenemos claro que meter a Rato y demás responsables de la Estafa Bankia en la cárcel no es precisamente una iniciativa que vaya a ser respaldada por los que hacen las leyes. Tampoco va a ayudar que acreditemos que no disponemos de la enorme cantidad de recursos económicos que se requieren para un proceso de esta dimensión.

En definitiva, no vamos a poder contar con los instrumentos del Estado (que tampoco es que nos fiemos mucho de ellos). Es más, piensan que no podemos hacerlo porque no tenemos dinero, pero no cuentan con que somos much@s y que, con una pequeña aportación de cada un@, lo conseguiremos.

Den spanska konstitutionen, i artikel 119, fastställer att rättvisa kommer att vara gratis när lagen så bestämmer och, i vilket fall som helst, för dem som kan visa att de saknar resurser att processa.

I vårt fall förstår vi att sätta Rato och andra ansvariga för det svindlade Bankia bakom lås och bom, inte precis är ett initiativ som kommer att stödjas av dem som stiftar lagar. Inte heller kommer det att hjälpa att vi intygar att vi inte har den enorma mängd av finansiella resurser som krävs för en process av den här dimensionen.

Kort sagt, vi kommer inte kunna räkna med statens instrument (vilka vi för övrigt inte litar på mycket heller). De tror dessutom inte att vi kan göra det eftersom vi inte har några pengar, men de räknar inte med att vi är många och att med att litet bidrag från var och en kommer vi att lyckas.

Banderoll från Goteo för kampanjen att kollektivt finansiera rättsprocessen mot Rodrigo Rato.

I sin blogg steph.es/blog [sp] förklarar @fanetin hur pengarna skall delas upp:

  • 200 € för aktieägarnas befogenheter inför en notarie.
  • 6 000 € för advokaten (för allt som det hela kan medföra, bland annat förhör av upp till 80 personer).
  • 1 000 € för ett juridiskt ombud (obligatoriskt).
  • 3 000 € för resor (under ett år) till Madrid för advokater, vittnen, etc.
  • 5 000 € för olika typer av pappersarbeten, undersökningar och kommunikation.
  • 1 300 € för Goteos crowdfunding-plattform.

Det folkliga initiativet att åtala de ansvariga för den ekonomiska krisen [en] i Spanien pågår och är starkare än någonsin.

Som du kan läsa på webbplatsen för rörelsen 15mparato [sp]:

Emprenderemos acciones criminales y civiles contra los integrantes del Consejo de administración de Bankia, en la época en la que fue presidido por el Sr. Rodrigo Rato y contra el Consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros, la matriz tóxica y ruinosa que endosaron al Estado.

Solicitamos prisión y el embargo de sus bienes por valor equivalente a la cantidad obtenida con la colocación irregular de acciones. Han engañado a 400.000 inversores -en muchos casos ahorradores de la entidad- para sustraerles su dinero y ahora, misteriosamente, ha desaparecido, arrastrando al país al borde del rescate.

Vi kommer att genomföra civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder mot medlemmarna av Bankias styrelse, för den tid som den leddes av Rodrigo Rato, och mot styrelsen i Sparbanken, den giftiga och förödande konstellationen som man påtvingade staten.

Vi kräver fängelse och beslagtagande av deras tillgångar motsvarande det belopp som erhållits med oegentlig aktieinvestering. De har lurat 400 000 investerare – i många fall bankens småsparare – för att försnilla dem på deras pengar och nu mystiskt är borta, vilket har fört landet till randen av undsättning.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.