Lesotho: Fredliga val du inte fick höra talas om

[Alla länkar leder till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.]

I söndags höll Lesotho fredliga parlamentsval. Premiärminister Prime Minister Pakalitha Mosisilis härskande Democratic Congress-parti fick största antalet röster men inte tillräckligt för att få den majoritet som krävdes. Lesothos oppositionspartier har gått samman i en koalition för att bilda regering.

Varför skildrar inte västerländsk, konventionell media Lesothos fredliga val? JohnsonJJ säger att ingen borde vara förvånad. Han redogör för hur de ansvariga i Väst fattar beslut om vilka händelser i Afrika det är som anses ha tillräckligt nyhetsvärde:

Det är inte förvånande att detta [val] har dragit till sig minimal uppmärksamhet. Faktum är att landet får mycket lite uppmärksamhet ifrån media utöver den typ av “fattighets-porr” som betonar hur fruktansvärt, utarmat och AIDS-drabbat Lesotho är.

En väljare i Lesotho som stödjer premiärminister Phakalitha Mosisili. Foto ifrån Simon Allison&dailymaverick.co.za

Lesotho, hävdar han, är alldeles för obetydligt för att “sälja” i USA:

Mediaetablissemanget känner oss ganska väl. Det vet att rättframma – sensationaliserade – berättelser säljer i USA. Vi är inte så bra på nyansering. Det var därför vi föll så för idén, till exempel, att folkmorden i Rwanda var resultat av “forntida etniskt hat” snarare än de geopolitiska sammanhangen. Det är även på det viset vi har lärt oss att den misslyckade Somaliska staten misslyckades främst för att den hyser mängder av arga terrorister besatta av att döda amerikaner. Och det är så vi har lärt oss att alla afrikanska barn har uppsvällda magar och flugor i ansiktet hela dagarna. Det är även så vi har lärt oss från (den som alltid tröge) Nicholas Kristof att de flesta afrikanska kvinnor är offer för “kvinnlig könsstympning” och att denna utgöra det största hotet mot kvinnor på hela kontinenten.

Beror det på att Lesotho är för litet och obetydligt för att förtjäna vår uppmärksamhet och, i vilket fall som helst, ett litet land med ett spirande civilt samhälle? Det kommer aldrig att “sälja” i USA. Om vår okritiska attityd till media är något att gå efter är vi inte ens särskilt involverade i vårt eget samhälle.

Zachary Rosen noterar att även i de fall då Lesotho rapporteras om i media handlar artiklarna vanligtvis om AIDS och fattigdom:

Den begränsade uppmärksamhet landet trots allt drar till sig förutsätter ofta att läsarna helt saknar kunskap [om landet] och anstränger sig för att betona den usla statistiken i relation till HIV/AIDS och fattigdom.

På det stora hela har har knappast några artiklar gjort något försök att nå bortom dessa ytliga skildringar och faktiskt sätta sig in i den komplexa, lokala politiken och följderna av det politiska valet.

Till och med sydafrikanska medier ignorerade valen i Lesotho. Lesotho är helt omgivet av Sydafrika.

@fanamokoena: Det är pinsamt att media i SA dagligen informerar oss om utvecklingen i de franska valen men misslyckas med detsamma för vårt systerland Lesotho. Oansvarigt

@BelindaaPheto: Sorgligt att se hur mediahusen i SA visar litet eller försumbart intresse för Lesotho-valen.

@simonallison: Underligt men sant: Jag var den enda journalisten från en tryckt eller online publikation i SA som rapporterade om Lesotho-valen. Allt övrigt innehåll var taget från telegram. Sinnessjukt

@sheofnations: @simonallison Verkar vettigt när det gäller internationellt material men det är högst problematiskt att nyheter om kontinenten filtreras genom internationella mediahus

@simonallison: @sheofnations japp, nästan allt vi läser om Afrika i SA är valt av europeiska och amerikanska redaktörer för deras läsekrets…

Lesotho är ett land helt omgivet av Sydafrika. Det är en konstitutionell monarki. Premiärministern är regeringsöverhuvud medan kungen endast har en ceremoniell funktion. Namnet Lesotho kan översättas ungefär med “landet där folket som talar Sesotho bor”.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.