Video: Hur samhällen fungerar – en titt på okonventionella lösningar

Alla länkar går till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.

VJ Movement har gått ihop med London School of Economics för att förse oss med videos och berättelser som försöker visa hur samhällen som lider av konflikt och krisdrabbade områden världen över möter framtiden.

I länder som Afghanistan eller Zimbabwe, trots den uppenbara bristen på tydliga strukturer för styrning och ledning, verkar “saker” ändå bli gjorda. Detta sker till en stor del tack vare alla sorters lokala sedvänjor, ny-etablerad praxis och invecklade överenskommelser mellan maktgrupper. En förståelse för dessa vardagsarrangemang är nyckeln till att välja rätt handlingssätt för att försöka förbättra livet för de som bor i dessa länder påverkade av konflikt och kris.

Från de länder i Centralamerika som handskas med mord på journalister, till ursprungsbefolkningar som kämpar för att försvara sina territorier, till kvinnor från Ostasien som försvarar sin rätt att vara mödrar och arbeta, täcker dessa textade videos ett brett urval ämnesområden, och samtliga erbjuder en insikt i de problem och frågor som de olika samhällen står inför samt de steg de tagit för att ta itu med dem. Nedan följer ett urval av de typer av berättelser som projektet skildrar.

På Filippinerna har regeringen inrättat program för att träna kvinnor i att bli bättre hemarbetare, och visar därmed att de både förutsätter och accepterar att den största delen av den nationella inkomsten förs in i landet av utvandrade arbetare. I denna videoberättelse reser en ung kvinna, Mia, till ett utbildningscenter där hon lär sig hur man använder hushållsapparater och städar ett hem med utrustning som knappast liknar den hon skulle använda själv hemma. Allt detta i hoppet om att kunna åka utomlands och kunna skicka hem tillräckligt med pengar för att hjälpa familjen kvar i hemlandet.

Handikappade kvinnor i Thailand stöter på fördomar och barriärer hos ett samhälle som anser att de är olämpliga som mödrar, dömer dem och fyller dem med skam, samtidigt som det förhindrar deras rörelsefrihet i en stad full av trappor och sönderfallande gångstigar. Denna video delar med sig av deras berättelser och det budskap de skulle vilja sända sitt samhälle.

Denna video utmanar vanligt förekommande uppfattningar om ursprungsbefolkningar med hjälp av ett exempel från Peru:

70 familjer från den etniska gruppen shipibo conibo, omflyttad från Pucallpa (nära den brasilianska gränsen) för att söka en ljusare framtid i huvudstaden Lima.

Trots motreaktionen från en del antropologer, som säger att de borde återvända till sina marker i Amazonas och försvara skogen, är de fast beslutna att försörja sig i detta nya samhälle, där de, utan att förlora sina rötter – deras barn går i tvåspråkiga shipibo-spanska skolor – söker framsteg och förbättring med större möjligheter till bra inkomst, utbildning och hälsa.

I Karachi i Pakistan tog en före detta skollärare initiativet till att starta en gratis skola för de barn som inte hade tillgång till de gratis utbildningsprogram som regeringen tillhandahåller. Med hjälp av medel insamlade i USA under hälften av året och hennes egna personliga tillgångar ger Rafat Ishaq dessa studenter en möjlighet deras föräldrar aldrig kunnat drömma om att de skulle få.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.