Ungern: Ett händelserikt firande av nationaldagen

Förra veckan firade Ungern den 164:e årsdagen för 1848 års revolution. Den 15 mars 2012 valde oppositionen en rappare som “alternativ president” – medan premiärministern jämförde landet med en groda som i sista stund hoppar ut ur en gryta med vatten på väg att koka – och en grupp av högerextrema demonstranter bröt sig in i Internationella valutafondens kontor. Den 16 mars hölls ett technoparty på Hjältarnas torg i Budapest. Den 17 mars avlade nya medlemmar i det ungerska Nationalgardet ed på samma plats.

Innan den nationella helgdagen den 15 mars rapporterade ungersk media lite grann om nyheten om de polska och franska anhängarna som var på väg att att delta i demonstrationerna. Véleményvezérs blogg skrev [un] om detta med titel, “15 mars: Tack men vi vill inte importera demonstranter!”:

[…] Det ser ut som att det ungerska nationaldagsfirandet kommer att förvandlas till en verkligt internationell händelse. Gazeta Polska, en högerorienterad veckotidning, rapporterar under titeln “En lång resa till Ungern” att flera tusentals polacker är på väg till Ungern för att sluta upp inför Viktor Orbán. Franska vänsterintellektuella har publicerat en offentlig inbjudan som säger att det är en följd av samvetet att komma till Ungern och närvara vid Milla-protesten mot den nationalistiska Fidesz-regeringen. […]

Polish supporters of Jaroslaw Kaczinsky's party, the PiS, have arrived in Hungary to support the Hungarian PM Viktor Orbán on the National Day. Photo by DAVID FERENCZY, copyright © Demotix (15/03/12).

Polska anhängare till Jaroslaw Kaczinskys parti, the PiS, har kommit till Ungern för att stödja ungerska premiärministern Viktor Orbán på nationaldagen. Foto: DAVID FERENCZY, copyright © Demotix (15/03/12).

Företrädare för de två nationerna deltog i dagens två största evenemang. Polacker deltog främst i det officiella statliga firandet [un] och i den viktigaste händelsen på eftermiddagen den 15 mars då Premiärminister Viktor Orbán talade [en]. De franska gästerna deltog huvudsakligen i den största oppositionsdemonstrationen tillsammans med medborgarrörelserna.

Det senare var organiserat genom Facebook-gruppen ‘En miljon för pressfrihet i Ungern‘ [un] (den engelska motsvarande sidan finns här), ofta kallat för “Milla”. Milla började sitt evenemang också på eftermiddagen med ett tal av Dopeman, en populär rapmusiker som framgångsrikt bytt bana från att vara en populär musiker till att bli en artist som fångar den starka medborgaroppositionens uttryck genom att ha gett ut en rättfram sång med ord delvis tagna från den ungerska nationalsången [un].

Sedan början på nationaldagen den 23 oktober har Milla genomfört en hårt kritiserad och osammanhängande uttagningstävling för den alternativa presidentposten – vilken Dopeman till slut vann. (De har medgett på sin blogg [un] att uttagningsprocessen inte var fullständigt korrekt.)

Rapparen omnämnde de många problemen i det ungerska samhälleti sitt inledningsanförande [un] den 15 mars, och citerade från sina egna texter om kämpandet med att leva i det ungerska samhället. Efteråt talade också företrädare för de sociala grupper som har drabbats av den nuvarande regeringspolitiken – studenter, journalister, medlemmar av det civila samhällets organisationer m.fl.

A military parade in Budapest on the National Day of Hungary. Photo by DAVID FERENCZY, copyright © Demotix (15/03/12).

En militärparad i Budapest på Ungerns nationaldag. Foto: DAVID FERENCZY, copyright © Demotix (15/03/12).

Samtidigt, framför det ungerska parlamentet, jämförde premiärminister Orbán det ungerska samhällets låntagande med en groda som känner sig bekväm i en gryta med vatten på väg att koka, tills det nästan är för sent.

Hans kritik av EU belystes av internationella medier, och här är vad Eva Balogh har att säga om det i sin blogg:

[…] As for the current political atmosphere in Europe Orbán lashed out with a few harsh words on that topic. Hungarians understand that “the European Union is not an alliance of saints but they cannot watch with folded arms while some political and intellectual trend forces an unholy alliance on Europe.” […]

[…] När det gäller det nuvarande politiska klimatet i Europa angrep Orbán häftigt detta ämne med ett par hårda ord. Ungrare förstår att “Europeiska unionen inte är en allians av helgon, men de kan inte titta på med armar i kors medan någon politisk och intellektuell trend tvingar fram en ohelig allians för Europa”. […]

I slutet av Millas evenemang samlades på samma ställe en högerextrem grupp ‘De sextiofyra länens ungdomsrörelse‘ [en] (namnet syftar på de 64 län som fanns före Trianonfördraget, ett bittert minne i ungersk historia) vilket gav upphov till en sammanstötning som löstes upp genom polisens närvaro. Ungdomsrörelsen gick sedan till Internationella valutafondens lokala kontor där de ville lämna in en petition till företrädarna för organisationen, och när de fick höra att de inte kunde göra det, smälde de fyrverkeripjäser i byggnaden. Egyenlítős blogg förevigade deras handlingar och lade ut videon på YouTube.

16 mars handlade fortfarande om att fira revolutionen 1848, men några Budapestungdomar bestämde sig för att göra det på sitt eget sätt. “Mer techno till parlamentet” [un] är en rörelse som motsätter sig den rådande politiska situationen, men reagerar på den genom att använda vissa nyckelbegrepp i politiska tal. De har tillställningar på nationella helgdagar då de talar om techno-frågan och puffar för idén om en statlig techno-radio, utan att missa tillfället att ta upp frågan om behovet av professionella högtalarsystem och en DJ i varje by. Denna gång hölls tillställningen på Budapests Hjältarnas torg:

Den 17 mars, även det på Hjältarnas torg, avlade cirka 130 personer en ed [un] såsom nya medlemmar i en paramilitär grupp som kallas för det Ungerska nationalgardet. “Gardet” har blivit populärt sedan ett par år tillbaka i Ungern, men på grund av dess radikala aktiviteter har den innersta kretsen, det Ungerska guardet, blivit förbjudet [en]. Liknande grupper visade sig på nytt i vissa byar i norra Ungern (poster på Global Voices om detta finns här och här [båda en]), och hotar den romska befolkningen med sin närvaro.

Den här videofilmen visar också demonstranter mot extremhögern, med affischer i händerna som säger “Nej till gardet”, “Nej till rasism”.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.