Mexiko: Journalister talar ut i dokumentären “Påtvingad tystnad”

[Alla länkar går till spanska sidor om inte annat anges.]

“Organiserad brottslighet försöker vinna människors “hearts and minds” (övers. anm.: opinionsbildning som leder till sympati och samarbete) och staten strävar efter samma mål. Journalister befinner sig ofta i kläm mellan de båda och blir ofta måltavlor.” Detta vittnesmål från, journalist på Al Jazeera, och från andra journalister verksamma i Mexiko är inledningen på mini-dokumentären “Silencio Forzado” (“Påtvingad tystnad”) av Artículo 19.

Artículo 19, en oberoende organisation som försvarar yttrandefriheten över hela världen, släppte dokumentären tillsammans med en årsrapport om Mexiko för år 2011: “Silencio Forzado, el Estado cómplice de la violencia contra la prensa” (“Påtvingad tystnad, den statliga medbrottslingen till våldet mot journalister”).

Rapporten pekar på “statens oförmåga att förebygga, utreda, bestraffa och åtgärda dessa kränkningar av yttrandefriheten, vilket i sin tur enbart bidragit till att dessa kränkningar ökat och fortgår.” I inledningen sägs även:

Durante el año pasado se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto.

Under det senaste året har 172 fall av aggression i samband med pressfrihet noterats, varav nio har varit mord på journalister, två mord på anställda inom media, två försvinnanden av korrespondenter och åtta attacker med skjutvapen eller bomber riktade mot medialokaler, och då talar vi bara om de allvarligaste händelserna.
Missing journalists - In memory of Manuel Buendía, 27 years of age, and his assassination on May 20, 2011. Photograph: Jorge Tirzo (CC BY-NC-SA 2.0)

Försvunna journalister – Till minne av Manuel Buendía, 27 år gammal, och hans mord den 20 maj 2011. Foto: Jorge Tirzo (CC BY-NC-SA 2.0)

Geraldine Juárez skriver om dokumentären på Alt1040:

El documental denuncia la retórica inútil del gobierno de Felipe Calderón, en la cual se han firmado absurdos convenios entre las esferas del poder para garantizar (sin éxito) la integridad de la labor periodística — y aunque recientemente se reformó el artículo 73para proteger a periodistas— los funcionarios se siguen llenando la boca de grandilocuentes frases mientras se encarcelan y detienen ilegalmente a ciudadanos porexpresarse en Twitter, se asesinan activistas, se incendian instalaciones de editoriales o bien, se intimidan, secuestran y asesinan periodistas impunemente— entre muchísimos otros inaceptables ataques oficiales a la ciudadanía que no es parte del status quo.

Dokumentären fördömer den värdelösa retoriken hos Felipe Calderóns regering, där man i maktens korridorer skrivit på absurda överenskommelser för att (utan framgång) garantera det journalistiska arbetets integritet. Och även om Article 73 nyligen reformerades för att skydda journalister, fortsätter regeringstjänstemän att yttra meningslösa svador medan medborgare fängslas och kvarhålls olagligen för att de yttrat sig på Twitter, aktivister mördas, redaktionslokaler antänds, och journalister hotas, kidnappas och mördas utan påföljder— några av många oacceptabla officiella attacker på medborgare som inte utgör del av status quo.

I samma artikel betonar Geraldine dokumentärens skildring av hur oskyddade journalister, försvarare av mänskliga rättigheter och andra mexikanska medborgare är från det våld som uppstått genom Mexikos “krig mot droger”:

Silencio Forzado es el reflejo de una realidad que muchos prefieren ignorar: los derechos humanos y las garantías constitucionales son pisoteados una y otra vez por las autoridades. México esta en problemas graves, el sistema legal no sirve, la violencia ha provocado más de 50 mil muertes y los periodistas, los defensores de derechos humanos y los ciudadanos que no son parte de las élites (legales o ilegales) en el poder, son cada vez más vulnerables gracias a una guerra que esta siendo utilizada para desmantelar las posibilidades de fortalecer una frágil democracia y los mecanismos necesarios para provocar la rendición de cuentas, como lo es la libertad de prensa, y que por cierto, es una garantía individual en la Constitución Mexicana.

Påtvingad tystnad speglar den verklighet många föredrar att ignorera: mänskliga rättigheter och grundlagsenliga garantier trampas på igen och igen av myndigheterna. Mexiko har allvarliga problem: rättssystemet fungerar inte, våld har orsakat över 50 tusen dödsfall, och journalister, de försvarare av mänskliga rättigheter och medborgare som inte utgör del av den (lagliga eller olagliga) eliten vid makten blir mer och mer sårbara tack vare ett krig som används för att sabotera möjligheterna att stärka den ömtåliga demokratin och de mekanismer som behövs för att framtvinga ansvarsskyldighet, liksom pressfriheten, som, förresten, är en personlig rättighet garanterad i den mexikanska grundlagen.

Den fullständiga dokumentären, som kan ses nedan, finns också tillgänglig på vimeo:

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.