Senegal firar ett lugnt val och väcker avund hos grannländerna

[Alla länkar leder till franskspråkiga sidor om inte annat anges]

I Senegal fick ett tufft val ett historiskt slut den 25 mars 2012. Efter en obestridlig förlust [en] mot utmanaren Macky Sall [sv] i valet ringde den sittande presidenten Wade [sv] till sin motståndare för att gratulera honom till segern redan innan det officiella resultatet publicerats. Något sådant har inte inträffat sedan de afrikanska länderna blev fria. Ändå var det just det som hände i Senegal.

Place de l'obélisque av Nd1mbee från Flickr med tillåtelse

Senegaleserna firar det lugna val som gjort det möjligt att uttrycka en alternativ politik. Det fanns också anledning till oro på grund av de sammanstötningar som ägt rum före valet. Kända personer och medborgare har uttryckt sin lättnad.

Den här taxichauffören började spontant dansa på Dakars gator:

http://www.youtube.com/watch?v=Ch9UoFdL5ak&feature=related

Sångaren Youssou N'Dour, som deltog i Macky Salls valkampanj, uttalade sig också om valresultatet i den här videon:

Det gjorde också stylisten Diouma Diakhaté:

http://www.youtube.com/watch?v=SlWePG_uEu8&feature=related

Ett kontinuerligt flöde av kommentarer har pågått i media och på internet sedan nyheten om telefonsamtalet blev känd. Och det är många som drömmer om ett liknande maktskifte även i deras egna länder.

Gabon 

Maboundou Mounbamba skriver som en kommentar till Steve Bekos artikel med titeln “Macky Sall vald i Senegal: De första lärdomarna av en seger” publicerad i “Gabon Libre”:

Bravo aux Sénégalais, sa c'est un vrai exemple de démocratie pas celle qu'on a de nom au Gabon , honnêtement suis jaloux des sénégalais et les encourage sur cette voie, pour vu que ça nous serve d'exemple.

Bravo till senegaleserna, det här är ett verkligt exempel på demokrati och inte av det slag vi känner till i Gabon, jag är ärligt talat avundsjuk på senegaleserna och önskar dem god fortsättning på vägen, hoppas att detta kommer att fungera som ett exempel för oss.

Côte d'Ivoire/Elfenbenskusten

Ett regimskifte skedde också i Côte d'Ivoire men till priset av många människoliv. Den ivorianska sajten Ivorian.net publicerade en artikel som fick många kommentarer från det ivorianska samhället och som rev upp motsättningarna mellan president Alassane Ouattaras anhängare och hans föregångare Laurent Gbagbos sympatisörer.

Satchmo kommenterar segern på ett filosofiskt sätt:

Belle leçon de démocratie que cette victoire du peuple sénégalais. Bien entendu Wade aurait pu s’entêter comme Gbagbo mais, il a eu l’élégance et surtout la courtoisie d’appeler son challenger. La est tout ce qui grandi et anobli.
 On peut polémiquer à vau l’eau sur les causes et les motivations profondes du geste mais c’est au crédit de Wade. La démocratie est un bébé qui grandit et qui a besoin d’être entretenu par la clairvoyance des différents leaders qui défilent a la tête de l’Etat.

Det senegalesiska folkets seger är en god demokratisk lärdom. Wade skulle naturligtvis ha kunnat framhärda som Gbagbo men han hade den elegans och artighet som krävdes för att ringa sin motståndare. Det är ett storsint och ädelt handlande. Man kan tvista i det oändliga om orsaken och det underliggande motivet till gesten, men den är till Wades fördel. Demokratin är en växande baby som måste skötas om med klarsynthet av de olika ledare som avlöser varandra vid statsmakten.

Alain Monier tycker att:

Qu’une alternance démocratique ait eu lieu rien ne pouvait s’y opposer si ce n’était les derniers soubresauts d’un vieil homme perdu dans des songes sans consistance aucune. Le bon droit a prévalu et c’est heureux.

Ett demokratiskt maktskifte har ägt rum och inget kunde stoppa det utom möjligen en gammal mans sista skälvningar, vilsen i grundlösa illusioner. Rättvisan har vunnit en seger och det är lyckosamt.

Guinea-Conakry

I Guinea [sv] speglar reaktionerna de svårigheter som uppkommit i landets djupa sociala splittring som valet av president Alpha Condé inte har kunnat undanröja. Med anspelning på Guineanernas vana att lägga till “demokratiskt vald” varje gång Alpha Condé nämns, skriver Camara Boubacar i en kommentar till en artikel publicerad på sajten “Guinée News”:

Macky Sall est le Président élu du Sénégal. Ni lui, ni ses laudateurs, ni la presse sénégalaise n'ajoutera à la fonction du Président de la République le titre ” Démocratiquement élu ” comme pour justifier ce qui lui aurait maqué [sic] pour être le légitime représentant du peuple sénégalais.

Macky Sall har valts till president i Senegal. Varken han själv, hans lakejer eller den senegalesiska pressen kommer att lägga till “demokratiskt vald” efter titeln republikens president som för att rättfärdiga någonting som han eventuellt skulle ha saknat för att bli det senegalesiska folkets legitima representant.

På samma sajt, tycker bloggaren Dielta att resultatet av det senegalesiska valet innebär:

Une victoire et un honneur pour le peuple sénégalais et ça doit être une leçon de morale pour les guinéens. Car il est temps que les guinéens sachent aussi que seule une élection objective peut être bénéfique pour tous. Il est temps que nous changions le changement en Guinée.

En seger och ära för det senegalesiska folket och det här måste bli en morallära för invånarna i Guinea. För det är också dags för guineanerna att inse att endast ett oberoende val kan vara fördelaktigt för alla. Det är dags att vi utvecklar förändringen i Guinea.

Demonstranternas glädje av Nd1mbee på Flickr. Publiceras med hans tillstånd Joie des manifestants par Nd1mbee sur Flickr avec sa permission

Togo

Sylvio Combey Silvio Combey skrev en artikel på sin blog som lyder :

Ce qui importe, c’est l’alternance. Wade a fait deux mandats et est bouté dehors. Au Togo, on maintient la même famille au pouvoir depuis bientôt 50 ans.

Det viktiga är regimskiftet. Wade har suttit i två mandatperioder och blir utkörd. I Togo, har vi behållit samma familj vid makten i snart 50 år.

Mali

På sajten Maliweb är iakttagelserna från maliska bloggare många. I en artikel får vi veta att när Abdoulaye Wade skulle lägga sin röstsedel i valurnan, kom han tomhänt eftersom han glömt den i valbåset. Med tanke på det val som skulle ha ägt rum i hans land skriver Liqui:

Wade a suivi ce qui s’est passé o mali, voila une des raisons pour lesquelles il félicite Maki, sans qu’on ne finisse avec le dépouillement!
 donc leçon bien reçue!!!

Wade följde händelserna i Mali, och det är en av anledningarna till att han gratulerade Macky innan man ens hunnit räkna rösterna! Så han tog alltså lärdom!!!

Coulibaly uttryckte också sin åsikt:

Démontrons au monde entier que l’apparence trompe et que le peuple malien est mûr, et non naïf de mème que l’armée malienne. Ce sont les epreuves qui donnent les meilleures leçons,pour qui veut bien apprendre.Rappellons aussi avec respect les morts de la campagne senegalaise ainsi que les degats!

Låt oss visa hela världen att skenet bedrar och att folket i Mali är moget och inte naivt som den maliska armén. Det är prövningarna som ger de bästa lärdomarna, för dem som nu vill lära sig dem. Låt oss också minnas med respekt dem som dog under den senegalesiska valkampanjen och skadegörelsen som skedde!

Burkina-Faso

Invånarna i Burkina-Faso [sv] gladde sig också efter det senegalesiska valet. Bland många som kommentade valet på sajten lefaso.net skrev Sylvie:

Moi je serai plus direct. Malgré les achats de conscience et les menaces, tout pouvoir a necessairement une fin. Nos dirigeants doivent se mettre cette idée dans la tête. Le peuple vous jugera.

Jag kommer att vara mer direkt. Trots påtryckningar och hot för att vinna röster, så har all makt nödvändigtvis ett slut. Våra ledare måste fatta det. Folket kommer att sitta till doms.

Fru Kaboré har följande åsikt:

Les senegalais ont montré qu ils savent ce qu est la vraie democratie, et tout pouvoir fini par s efriter et se perdre avec le temps. le Burkina doit prendre l’exemple sur le Senegal.

Det senegalesiska folket har visat att de vet vad verklig demokrati är, och all makt vittrar till slut sönder och går förlorad med tiden. Folket i Burkina måste följa Senegals exempel.
Mauretanien

I Mauretanien [sv] uttrycker den politiska oppositionen sin glädje över att valet fungerat så bra:

La Coordination de l’Opposition Démocratique, en félicitant le Président Macky Sall pour la confiance que le peuple du Sénégal vient de lui accorder ainsi que le Président Abdoulaye Wade pour le fair-play dont il a fait preuve, rend un vibrant hommage à l’expérience démocratique sénégalaise, unique en son genre en Afrique.

Den demokratiska oppositionens samordningsgrupp (La Coordination de l'Opposition Démocratique) gratulerar president Macky Sall till det förtroende som folket i Senegal just gett honom och även den avgående president Abdoulaye Wade för det fair play han uppvisat. Vi hyllar den senegalesiska demokratins insats som är unik i sitt slag i Afrika.

Det verkar tydligt att medborgarna i Senegals grannländer gärna skulle vilja ha fria, öppna och rättvisa val även i sina egna länder.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.